Τοπικά

Παιδίατρος στο ΠΕΔΥ Βόλου

Σύμβαση για την πρόσληψη ενός παιδίατρου στο ΠΕΔΥ Βόλου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου υπεγράφη χθες.
Η διάρκεια της σύμβασης είναι 24 μήνες και λήγει αυτοδίκαια μόλις ολοκληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος, δηλ. από 14-9-2017 μέχρι και 13-9-2019. Ο γιατρός προσλαμβάνεται σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και του καταβάλλονται κατά μήνα οι μηνιαίες αποδοχές πρωτοδιόριστου ιατρού ΕΣΥ με βαθμό Επιμελητή Β’. Η σύμβαση συντάχθηκε και υπεγράφη μετά την προσκόμιση από τον αντισυμβαλλόμενο των προβλεπόμενων από 21722/29-8-2017 απόφαση της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, προβλεπόμενων δικαιολογητικών και ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να εγγραφεί στον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας, σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία θα καταγγείλει τη σύμβαση αζημία γι’ αυτό.
Ο προσλαμβανόμενος υποχρεούται να εργάζεται επτάωρο, συνεχές, πρωινό και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή ήτοι από 8.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το