Τοπικά

Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο από τον Δήμο Νοτίου Πηλίου

Στην υποβολή δυο προτάσεων συνολικού προϋπολογισμού 238.172,60 ευρώ για παρεμβάσεις στον αστικό χώρο, θα καταθέσει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου στο «Πράσινο Ταμείο» και συγκεκριμένα στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019-2020».
Η πρώτη πρόταση αφορά στην «Αναβάθμιση Αστικού Εξοπλισμού Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Νοτίου Πηλίου», προϋπολογισμού 44.726,80 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 24%) στη δράση 2.2. «Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου».
Η δεύτερη αφορά στη «Διαμόρφωση θεσμοθετημένων υπαίθριων χώρων στάθμευσης οχημάτων με βιοκλιματικά υλικά στον Δήμου Νοτίου Πηλίου» προϋπολογισμού 193,445.80 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 24%) στη δράση 2.9 «Διαμόρφωση θεσμοθετημένων χώρων στάθμευσης οχημάτων υπαίθριων με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και υλικά καθώς και υπογείων».
Σχετική απόφαση έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Νοτίου Πηλίου, ενώ να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, ο Δήμος δύναται να χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 168.172,80 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 69.999,80 ευρώ θα πρέπει να καλυφθεί από ιδίους πόρους.
Επίσης, στις υποχρεώσεις του Δήμου Νοτίου Πηλίου είναι να βεβαιώσει ότι τα οικόπεδα που προορίζονται για τη διαμόρφωση χώρων στάθμευσης στις Μηλιές δεν θα αλλάξουν τη χρήση τους για τα επόμενα 10 χρόνια, καθώς και ότι η προτεινόμενη πράξη θα περιληφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, όταν αυτό εκπονηθεί.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το