Τοπικά

Παράταση μέχρι 15 Ιουνίου για δηλώσεις ΟΣΔΕ και Εξισωτική Αποζημίωση

Παράταση μέχρι τις 15 Ιουνίου δόθηκε για την υποβολή τω δηλώσεων ΟΣΔΕ σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Να αναφερθεί ότι η καταληκτική ημερομηνία ήταν η 15 Μαΐου, ωστόσο μέχρι και προχθές σε πανελλαδικό επίπεδο είχαν οριστικοποιηθεί μόλις το 25% των δηλώσεων, ενώ για μεγάλο αριθμό έχει ανοίξει απλά ο λογαριασμός Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης. Παράταση μέχρι τις 15 Ιουνίου δόθηκε και για την υποβολή αιτήσεων εξισωτικής αποζημίωσης.

Στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ αναφέρονται μεταξύ άλλων:
«Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης 2019 μέχρι τις 15 Ιουνίου. Συγκεκριμένα, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι Έλληνες αγρότες για την ομαλή υποβολή των αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος 2019, υποστήριξε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πέτυχε την παράταση της αρχικής προθεσμίας που έληγε την 15 Μαΐου 2019 για έναν ακόμα μήνα μέχρι και την 15η Ιουνίου 2019.
Ωστόσο δεδομένου του όγκου των αιτήσεων που εκκρεμούν, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μην εφησυχάσουν και να σπεύσουν να υποβάλλουν την αίτησή τους».

Οι αιτήσεις Εξισωτικής
Όπως προαναφέρθηκε, παράταση μαζί με το ΟΣΔΕ μέχρι τις 15 Ιουνίου πήραν και οι αιτήσεις εξισωτικής αποζημίωσης, ενώ με τροποποιητική απόφαση ορίστηκε πως το ποσό που θα λάβουν οι αγρότες σε πρώην μειονεκτικές περιοχές θα είναι για το 2019 6,48 ευρώ το στρέμμα και για το 2020, 3,24 ευρώ. Το ποσό για τις ορεινές ορίζεται στα 12,5 ευρώ και για τις νέες μειονεκτικές στα 8,1 ευρώ.Η τροποποιητική απόφαση αναφέρει συγκεκριμένα για τα ύψη ενίσχυσης:
Ορεινές περιοχές: Υπομέτρο 13.1
Η ενίσχυση έχει τη μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των περιοχών της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 4 και καθορίζεται στα 125 ευρώ ανά εκτάριο (12,5 ευρώ το στρέμμα), υπό τη ρητή αίρεση της παραγράφου 4.

Μειονεκτικές περιοχές: Υπομέτρο 13.2
Η ενίσχυση έχει τη μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των περιοχών
α) της υποπερ. βα) της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 4 και καθορίζεται στα 81 ευρώ ανά εκτάριο (8,1 ευρώ το στρέμμα), υπό τη ρητή αίρεση της παραγράφου 4 και β) της υποπερ. ββ) της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 4.

Πρώην μειονεκτικές περιοχές
Στους δικαιούχους των περιοχών αυτών θα συνεχίσουν να χορηγούνται ενισχύσεις για τα έτη εφαρμογής 2019 και 2020 σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 5 καν. (ΕΕ) 1305/2013, όπως αυτός ισχύει. Η ετήσια ενίσχυση θα αποτελεί φθίνον ποσοστό της ενίσχυσης που ισχύει κατά την περίοδο 2014-2020, χωρίς να υπερβαίνει το 80% της μέσης ενίσχυσης που καθορίζεται κατά την περίοδο 2014-2020, και καθορίζεται στα 64,80 ευρώ ανά εκτάριο (6,48 ευρώ το στρέμμα) για το 2019 και στα 32,40 ευρώ ανά εκτάριο (3,24 ευρώ το στρέμμα) για το 2020, υπό τη ρητή αίρεση της παραγράφου 4.

Περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα-Υπομέτρο 13.3
Η ενίσχυση έχει τη μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα των περιοχών της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 4 και καθορίζεται στα 81 ευρώ ανά εκτάριο, υπό τη ρητή αίρεση της παραγράφου 4.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το