Τοπικά

Παράταση αρμοδιοτήτων αντιδημάρχων στο Νότιο Πήλιο

Με απόφαση του δημάρχου Νοτίου Πηλίου, Μιχ. Μιτζικού παρατείνεται η ισχύς της αρ. 161/2021 απόφασης περί ορισμού έμμισθων και άμισθων αντιδημάρχων και εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων και των αρμοδιοτήτων αυτών, το χρονικό διάστημα από 1/9 έως 31/12.

Η απόφαση αφορά στους αντιδημάρχου Νοτίου Πηλίου, Παρρησιάδη Δημήτριο, Διανέλλο Απόστολο, Μαμμά Νικόλαο, Ευαγγελάκη Ιωάννη, Ραμματά Δημήτριο, Μανέτα Βασίλειο (άμισθο) και Φιλίππου Ιωάννη (άμισθο)

Επίσης, παρατείνεται η ισχύς της παραπάνω απόφασης για τους εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους Διανέλλο Ιωάννη και Σπανό Χρήστο.

Παράταση συμφωνητικού μισθώσεως

Επίσης το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε την παράταση μίσθωσης στον ΔΑΣΕ Πήλιον Όρος.

Ειδικότερα, ο Δήμος Νοτίου Πηλίου είχε εκμισθώσει με την υπ’ αριθμ.170/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου την απευθείας εκμετάλλευση των δασικών συστάδων 16 και 17 του δημοτικού δάσους Μηλεών – Βυζίτσας – Πινακατών – Αγίου Γεωργίου Νηλείας στον ΔΑΣΕ Πήλιον Όρος με ημερομηνία λήξης στις 25/10/2022. Κατόπιν εγγράφου του Δασαρχείου Βόλου για παράταση χρόνου υλοτομίας σύμφωνα με αίτηση του Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας «Πήλιον Όρος» προτείνεται η παράταση μισθώσεως έως τις 25/10.

Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα

Τέλος, το δημοτικό συμβούλιο, ενέκρινε τον 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα για το έργο «Διαμόρφωση θεσμοθετημένων υπαίθριων χώρων στάθμευσης οχημάτων με βιοκλιματικά υλικά στον Δήμο Νοτίου Πηλίου».

Η συμπληρωματική σύμβαση συντάσσεται για να καλύψει εργασίες οι οποίες καθίστανται αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά, χωρίς να δημιουργούν μείζον πρόβλημα στην αναθέτουσα αρχή και είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της αρχικής σύμβασης.

Κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων (βροχοπτώσεις) την περίοδο του Δεκεμβρίου 2022 (θεομηνία ΑΡΙΕΛ), η περιοχή η οποία είχε επιλεγεί για την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση του χώρου στάθμευσης Μηλεών, παρουσίασε πλημμυρικά φαινόμενα και καθιζήσεις, με συνέπεια να απαιτηθούν μεγαλύτερες ποσότητες χωματουργικών έργων και τεχνικών έργων (για τη διαμόρφωση των υψομέτρων ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή πρόσβαση του χώρου στάθμευσης από το κεντρικό οδικό δίκτυο).

Στον διαμορφωμένο χώρο στάθμευσης Νεοχωρίου κατά τη φάση των χωματουργικών εργασιών αποκαλύφθηκε τσιμεντένιος οχετός όμβριων (ο οποίος παροχετεύει τα όμβρια της πλατείας) στον οποίο έπρεπε να καθαιρεθεί η στέψη λόγω διαμόρφωσης των υψομέτρων του χώρου στάθμευσης και την κατασκευή εκ νέου της οπλισμένης πλάκας στη στέψη του οχετού, καθώς και παλιοί βόθροι από τα καταστήματα της πλατείας, με συνέπεια να απαιτηθούν μεγαλύτερες ποσότητες επιχώσεων. Επίσης, στον χώρο στάθμευσης στην Τ.Κ. Συκής απαιτείται λαθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος καθ’ όλη την επιφάνεια του Χώρου Στάθμευσης Συκής σε αντίθεση με την αποξήλωση ασφαλτοτάπητα όπως είχε προβλεφθεί από τη μελέτη. Να σημειωθεί ότι η κατασκευή των χώρων στάθμευσης στο Νεοχώρι και τις Μηλιές έχει ολοκληρωθεί.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το