Τοπικά

Παράνομο και πλαστό φυτοπροστατευτικό προϊόν κυκλοφορεί και στην περιοχή Αλμυρού

Image 2_CORAGEN

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. Μαγνησίας και Σπορά-δων ενημερώνει τους επαγγελματίες χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων ότι κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά παράνομο και πλαστό φυτοπροστατευτικό προϊόν με το όνομα «CORAGEN» και τα στοιχεία της εταιρείας “DUPONT”. Το προϊόν φέρει ετικέτα στα Ουκρα-νικά και Ρουμανικά και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από την εταιρεία φέρει batch number (α-ριθμό παρτίδας), το οποίο δεν ανήκει σε αυτή, ταινία ασφαλείας η οποία είναι πλαστή και βρίσκεται σε συσκευασία 1 λίτρου, η οποία δεν είναι εγκεκριμένη.
Σύμφωνα με βάσιμες υποψίες του Ελληνικού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας, το προϊόν εί-ναι προέλευσης τρίτης χώρας, χωρίς κανείς να γνωρίζει το ακριβές περιεχόμενό του, τόσο από πλευράς δραστικής, όσο και από πλευράς εκδόχων, διαλυτών κλπ.
Με βάση τις πληροφορίες του Ελληνικού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας, το προϊόν υπάρ-χει στους Νομούς Σερρών, Κομοτηνής, Μαγνησίας (Αλμυρό), Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας και Λάρισας και μάλιστα φαίνεται να διακινούνται μεγάλες ποσότητες.

Image 1_CORAGEN

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α ́8), όποιος εισάγει, παρασκευά-ζει προς εμπορία, εμπορεύεται, κατέχει, διαθέτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, έστω και δωρεάν, ανταλλάσσει, μεταφέρει, χρησιμοποιεί ή διαφημίζει μέσα στη χώρα φυτοπροστατευτικό προϊόν, για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί άδεια διάθεσης στην αγορά ή η άδεια διάθεσης στην αγορά του έχει ανακληθεί ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια παράλληλου εμπορίου ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια πειραματισμού, τιμωρείται με πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Τα εν λόγω φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεσμεύονται και επανεξάγονται στη χώρα προέλευσης προκειμένου για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή επιστρέφονται στο κράτος − μέλος αποστολής.
Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 10του ν.4036/2012, για τις ανωτέρω παραβάσεις προβλέπο-νται επιπλέον ποινικές κυρώσεις.
Η τυχόν χρήση του εν λόγω σκευάσματος ή άλλων παράνομων σκευασμάτων εγκυμονεί άγνωστους κινδύνους για την υγεία τους, για τις καλλιέργειες όπου τυχόν εφαρμοστούν και για το περιβάλλον.
Στην περίπτωση εντοπισμού σκευασμάτων θα δεσμεύονται άμεσα και θα ειδοποιούνται οι αρμόδιες Τελωνειακές αρχές για την επιβολή των προβλεπόμενων στην νομοθεσία όσον αφορά λαθραία σκευάσματα.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το