Τοπικά

Παράνομη η λαϊκή αγορά της Αργαλαστής

Παράνομα στην ουσία λειτουργεί η λαϊκή αγορά στην Αργαλαστή εδώ και πολλά χρόνια, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει η διαδικασία της νόμιμης αδειοδότησής της και δεν υπάρχει ιδρυτικά πράξη. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νοτίου Πηλίου αποφάσισε ομόφωνα να αρχίσουν οι διαδικασίες νομιμοποίησης, προκειμένου να μην προκύψουν προβλήματα στο μέλλον.
Στη διάρκεια της συνεδρίασης ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και αντιδήμαρχος κ. Δημ. Παρρησιάδης έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Νοτίου Πηλίου, τονίζοντας μεταξύ άλλων:
«Σας γνωρίζουμε ότι για τη λαϊκή Αργαλαστής μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει η διαδικασία της νόμιμης αδειοδότησής της. Ως εκ τούτου η συγκεκριμένη λαϊκή δεν θεωρείται υφιστάμενη και λειτουργεί σε καθεστώς μη νομιμότητας εφόσον δεν υπάρχει ιδρυτική πράξη. Ο Δήμος μας οφείλει να προβεί άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται στον Ν. 4497/2017 ήτοι: Γνώμη Συμβουλίου Κοινότητος, Διαβούλευση και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (πρόταση ίδρυσης λαϊκής αγοράς) προς το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με έγκριση – σύμφωνη γνώμη από την αρμόδια αστυνομική αρχή.

Μετά την ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο η απόφαση θα πρέπει να αποσταλεί στο υπουργείο Ανάπτυξης ώστε να εγκριθεί κατ’ εξαίρεση από τον αρμόδιο υπουργό (άρθρο 59 παρ. 4 του Ν. 4497/2017). Κατόπιν η έγκριση και η απόφαση Δ.Σ. διαβιβάζεται στην Επιτροπή λαϊκών αγορών και στη συνέχεια στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας. Τέλος για την ορθή παρακολούθηση λειτουργίας (χορηγήσεις αδειών, ανανεώσεις στοιχείων, ελέγχων, επιβολή και είσπραξη προστίμων) η λαϊκή θα καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣΠΑ. Κατόπιν αυτών και δεδομένου ότι η διαδικασία ίδρυσης νέας λαϊκής αγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και προκειμένου ο Δήμος να επιλύσει οριστικά το πρόβλημα που υφίσταται, προτείνει τη λήψη απόφασης – εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο ίδρυσης λαϊκής αγοράς στην Τοπική Κοινότητα Αργαλαστής».

Με την ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η εισήγηση για την ίδρυση λαϊκής αγοράς στην Αργαλαστή, προβλέπει:
-Ως χώρος διεξαγωγής της λαϊκής ο δρόμος Αργαλαστής – Ξινόβρυσης, καθώς και ο δημοτικός χώρος επί των οδών Αργαλαστής – Συκής και Αργαλαστής – Ξινόβρυσης.
-Ο συνολικός αριθμός θέσεων επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών να ανέρχεται στις 50 με διάσταση 4,00 Χ 4,00 μέτρα έκαστη, σε αναλογία θέσεων παραγωγών προς επαγγελματίες πωλητές 1 προς 1.
-Οι πάγκοι των πωλητών προϊόντων να είναι διαστάσεων 3,00 Χ 2,50 μέτρων.
-Ο συνολικός αριθμός θέσεων ιχθυοπωλών να ανέρχεται στις 6 (έξι), με
διάσταση 5,00 Χ 3,00 μέτρα
-Ως ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Αργαλαστής το Σάββατο.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το