Τοπικά

Παράνομες χωματερές σε μεγάλες εκτάσεις του Δήμου Αλμυρού “Θ”

22-4-thumb-large

Στην Ευξεινούπολη και τη Σούρπη γίνεται ανεξέλεγκτη διάθεση οικοδομικών υλικών και ολόκληρες εκτάσεις μετατρέπονται σε χωματερές.

Η ελεγχόμενη διάθεση πλεοναζόντων υλικών εκσκαφών – κατεδαφίσεων και λοιπών αδρανών υλικών σε κατάλληλα διαμορφωμένους και αδειοδοτημένους χώρους απόθεσης αποτελεί μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα για την ευρύτερη περιοχή και η επίλυσή του είναι άμεσης προτεραιότητας για το Δήμο Αλμυρού. Μετά τη λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Νοτιοδυτικής Μαγνησίας στη θέση «Κέγκυρο» Δήμου Αλμυρού και τo κλείσιμο – αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) με τελευταίο το ΧΑΔΑ στη θέση «Νταγιά» του Δ.Δ. Ευξεινούπολης, δεν λειτουργεί εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, αδειοδοτημένος χώρος για την απόθεση των υλικών αυτών, με αποτέλεσμα να αποτίθενται παράνομα σε ρέματα, σε ανοιχτούς χώρους εκτός του οικιστικού ιστού και δασικές εκτάσεις με σημαντικές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα της περιοχής. Τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν οι περιοχές «Ντάμτσα» της δημοτικής Ενότητας Σούρπης που αναφέρεται από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αλμυρού ως μία περιοχή ιδιαίτερης επικινδυνότητας λόγω της ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων, καθώς και ιδιωτική περιοχή που βρίσκεται νότια της Δημοτικής Κοινότητας Ευξεινούπολης. Ο Δήμος Αλμυρού, θέλοντας να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της διάθεσης πλεοναζόντων υλικών εκσκαφών – κατεδαφίσεων και λοιπών αδρανών υλικών, που προκύπτουν από οικοδομικές εργασίες, έργα τεχνικών υποδομών και παρόμοιες εργασίες, που πραγματοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου, μετά από συστηματική εξέταση όλων των ενδεδειγμένων τεχνικών λύσεων, και με δεδομένες τις συνθήκες χρηματοδότησης και στελέχωσης με υπαλληλικό προσωπικό, στο πλαίσιο της εκπόνησης του τοπικού δημοτικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης αποβλήτων προτείνει τη συλλογή, τη μεταφορά και την απόθεση των υλικών αυτών σε κατάλληλα διαμορφωμένους και αδειοδοτημένους χώρους οι οποίοι αφορούν σε παλιά μη αποκατεστημένα λατομεία και δανειοθαλάμους ή χώρους που έχουν περιβαλλοντικά υποβαθμιστεί. Στη συνέχεια ο δήμος προτίθεται να τα διαθέτει σε αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης ΑΕΚΚ με τις οποίες θα συμβληθεί.

Οι εξεταζόμενοι χώροι βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αλμυρού στο Νομό Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και ειδικότερα : Ο πρώτος υπό μελέτη χώρος είναι στη θέση ‘Παλαιός Πλάτανος’, αφορά μικρής έκτασης (3025τμ) παλιό ανενεργό λατομείο, που αναπτύσσεται νοτιοανατολικά του εγκαταλελειμμένου οικισμού Παλαιού Πλατάνου στην περιοχή του Δ.Δ. Πλατάνου του Δήμου Αλμυρού. Απέχει από τον οικισμό Νέου Πλατάνου 3,5km που είναι ο πλησιέστερος οικισμός, και από τον Αλμυρό περίπου 7,0km. Ο δεύτερος υπό μελέτη χώρος είναι στη θέση «Εγκαταστάσεις Βιολογικού», περιλαμβάνει δύο τμήματα (έκτασης 13400τ.μ. και 10000τ.μ. δηλαδή συνολικής έκτασης 23400τ.μ.) που αναπτύσσονται ανατολικά της πόλης του Αλμυρού και των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού, ανάντη της νέας εθνικής οδού και παραπλεύρως του ρέματος Ξηριά, στα διοικητικά όρια του Δήμου Αλμυρού, Νομού Μαγνησίας. Απέχει από τον οικισμό του Αλμυρού που είναι και ο πλησιέστερος οικισμός περί τα 200m. Το σχέδιο διαχείρισης των πλεοναζόντων υλικών εκσκαφών – κατεδαφίσεων και λοιπών αδρανών υλικών, που παράγονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Αλμυρού θα καλύψει επείγουσες και άμεσες ανάγκες του Δήμου.

Η εξυπηρέτηση των υπόλοιπων οικισμών, θα πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου για απευθείας αποκομιδή των αποβλήτων προς τα αδειοδοτημένα σημεία απόθεσης από όχημα του Δήμου. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας των υπό μελέτη χώρων εναπόθεσης αδρανών υλικών ο Δήμος θα διερευνήσει τη δυνατότητα συνεργασίας με εταιρείες που ασχολούνται με τη διαχείριση και την ανακύκλωση των προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων καθώς και το ενδεχόμενο προμήθειας και χρησιμοποίησης σπαστηρίου αδρανών.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το