Τοπικά

Παραμένουν ασυντήρητοι οι δρόμοι σε Βόλο-Ν. Ιωνία “Θ”

dromos

Ασυντήρητοι παραμένουν οι δρόμοι στο πολεοδομικό συγκρότημα Βόλου – Νέας Ιωνίας, καθώς καμία προσφορά δεν κατατέθηκε για τον διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις 8 Μαρτίου. Μετά την προαναφερόμενη εξέλιξη αποφασίστηκε ο διαγωνισμός να διεξαχθεί την Τρίτη 17 Μαΐου στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου. Σχετική απόφαση έλαβε στην προχθεσινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 300.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη μελέτη που έχει συνταχθεί προβλέπονται εργασίες επισκευών ασφαλτικών οδοστρωμάτων λόγω παλαιότητας, των κρασπεδορείθρων της πόλης και επισκευή – ανακατασκευή πεζοδρομίων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Το έργο θα είναι συνεχές και ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση ακόμη και όταν δεν είναι εφικτή η παραγωγή ασφαλτομίγματος, αλλά είναι δυνατή η εργασία με άλλα ασφαλτικά υλικά να επεμβαίνει άμεσα όταν παρίσταται ανάγκη σύμφωνα με τους πίνακες εργασιών με ψυχρό ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο με αδρανή υλικά λατομείου και ασφαλτικό διάλυμα ή ασφαλτικό γαλάκτωμα. Επίσης, ο ανάδοχος θα καθορίσει τηλέφωνο στον Βόλο, στο οποίο θα είναι δυνατή η όχληση καθ’ όλο το 24ωρο για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών. Η ανταπόκρισή του στα επείγοντα περιστατικά πρέπει να είναι άμεση και σε κάθε περίπτωση εντός της ίδιας μέρας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αποτροπή κινδύνου.
Οι βασικές εργασίες που θα γίνουν είναι η επούλωση τομών, καθώς επίσης και η διόρθωση τοπικών φθορών των οδοστρωμάτων, ασφαλτοστρώσεις.
Εκτός των ασφαλτικών εργασιών, θα γίνουν εργασίες επισκευής κρασπεδορείθρων, πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα, καθώς επίσης και μόρφωσης δρόμων στερουμένων ασφαλτοτάπητα με ή χωρίς προσθήκη αδρανών υλικών. Μετά το τέλος κάθε εργασίας ασφαλτόστρωσης ή σκυροδέτησης θα γίνεται σχολαστικός καθαρισμός του δρόμου (σκούπισμα και πλύσιμο).
Οι θέσεις στις οποίες θα γίνονται οι εργασίες θα καθορίζονται από την Υπηρεσία στους πίνακες εργασιών ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες, στους οποίους πίνακες θα καθορίζεται και ο τρόπος επισκευής κατά περίπτωση.
H προτεραιότητα στην αποκατάσταση καθορίζεται πάντα από τον Δήμο.
Το έργο θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και η δαπάνη του έργου προβλέπεται ν’ ανέλθει στο ύψος των 243.103,00 € για εργασίες, συν 799,44 € για την αναθεώρηση και 56.097,56 € για Φ.Π.A. ήτοι σύνολο 300.000 ευρώ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το