Τοπικά

Παραμένει το σκραπ στον πρώτο προβλήτα – Στον «αέρα» οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας του ΟΛΒ

Σε «πληγή» έχει εξελιχθεί το ζήτημα της μεταφοράς και διακίνησης του σκραπ στον τρίτο προβλήτα, επένδυση που πρέπει να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2021.
Το ΤΑΙΠΕΔ έδωσε τρίχρονη παράταση, χωρίς να υπολογίζει το περιβαλλοντικό πρόβλημα και τους όρους λειτουργίας του Οργανισμού Λιμένος, ενώ η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ απέρριψε την πρόταση να χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έργο, γιατί κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται στο ενωσιακό δίκαιο.
Η συμφωνία του 2018, με τη διοίκηση του ΟΛΒ, να χρηματοδοτήσει η Χαλυβουργία το έργο, που είναι και ο μοναδικός χρήστης «τινάχτηκε» στον αέρα για λόγους που δεν έχουν εξηγηθεί με αποτέλεσμα να αναζητούνται πόροι, ώστε το κράτος να χρηματοδοτήσει την επένδυση, αλλά το ΤΑΙΠΕΔ διαφωνεί με τη μεταφορά του σκραπ στον τρίτο προβλήτα.

Η προηγούμενη διοίκηση του ΟΛΒ είχε συμφωνήσει με τη Χαλυβουργία να αναλάβει αυτή το κόστος της επένδυσης με 3 εκ. ευρώ στον τρίτο προβλήτα, καθώς και την αποκατάσταση της φθοράς που έχει υποστεί ο πρώτος προβλήτας, Η συμφωνία δεν υλοποιήθηκε. Το ΤΑΙΠΕΔ αρχικά επικαλέστηκε διαφορές στο κόστος της επένδυσης και ανέθεσε σε τεχνική εταιρεία της Θεσσαλονίκης να προχωρήσει σε μια νέα εκτίμηση του κόστους. Η εκτίμηση όμως επιβεβαίωσε αυτή του Οργανισμού Λιμένος.
Στη συνέχεια το ΤΑΙΠΕΔ επικαλέστηκε τον νόμο για τις υποπαραχωρήσεις και πρότεινε να υλοποιηθεί η επένδυση με το κόστος να το αναλαμβάνει ο ΟΛΒ. Η κατηγορηματική άρνηση, με απειλές παραίτησης και οι εκλογές που μεσολάβησαν σταμάτησαν κάθε σχετική συζήτηση.

Το 2019 ο περιφερειάρχης Κ. Αγοραστός προτείνει την ένταξη της επένδυσης στο Περιφερειακό ΕΣΠΑ, αλλά η πρόταση απορρίφθηκε, καθώς περιλάμβανε χρησιμοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων, προκειμένου να υλοποιηθεί μία επένδυση που θα εξυπηρετούσε αποκλειστικά μία και μόνο ιδιωτική επιχείρηση. Στις αρχές Σεπτεμβρίου η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων αποφασίζει πως είναι, είναι πρόδηλο ότι η υπό εξέταση Πράξη δεν συνάδει με τις επιλεξιμότητες του άρθρου 56β «Ενισχύσεις για θαλάσσιους λιμένες» του ΓΑΚ 651/2014, καθώς εμπίπτει στις λιμενικές υπερδομές και αποτελεί κρατική ενίσχυση, η οποία δεν δύναται να απαλλαγεί κοινοποίησης, προκειμένου να καταστεί συμβιβάσιμη με τους κανόνες του ανταγωνισμού και δη των Κρατικών Ενισχύσεων (Κ.Ε.)».

Μετά την απόρριψη που σύμφωνα με το έγγραφο φαίνεται πως ήταν προδιαγεγραμμένη το ΤΑΙΠΕΔ προτείνει σήμερα την εκ νέου παράταση για τρία χρόνια της υποχρέωσης μεταφοράς του σκραπ στον τρίτο προβλήτα, χωρίς να εξηγεί τι αναμένει να συμβεί σε περίοδο τριών χρόνων, εκτός από τη συνέχιση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και τη μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του ΟΛΒ.

Τα έργα μεταφοράς προβλέπονται σε έκταση διαστάσεων 8,0mΧ250,0m και επιφάνειας περίπου 19.500,00 τ.μ. στο ανατολικό τμήμα του προβλήτα No 3 του Οργανισμού Λιμένος Βόλου. Ο χώρος πρέπει να διαμορφωθεί για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων διακίνησης χύδην παλαιοσιδήρου (scrap), που σήμερα εκτελείται στον ανατολικό Προβλήτα No 1, ώστε να τηρηθούν οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όρο, με 2.350.00,00 €.

Ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες
Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου αποφάσισε να διαθέσει τον τρίτο προβλήτα για την εκτέλεση εργασιών επισκευής – συντήρησης αγκυροβολημένων πλοίων στον Λιμένα Βόλου, για το έτος 2021.
Ο εργασίες θα εκτελούνται μετά από σύμφωνη γνώμη της ΟΛΒ ΑΕ και έγκριση της Λιμενικής Αρχής. Ο λιμενικός χώρος που διατίθεται για τις συντηρήσεις – επισκευές είναι στο ανατολικό τμήμα του Προβλήτα Νο 3 και θα παραχωρείται με αντάλλαγμα σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα τιμολόγια της ΟΛΒ ΑΕ. Οι εργασίες θα αναστέλλονται τις ημέρες και ώρες που δένουν κρουαζιερόπλοια στον Προβλήτα Νο 2. Η άδεια εκτέλεσης συντηρήσεων – επισκευών και η παραχώρηση του αναγκαίου ακάλυπτου λιμενικού χώρου έχει διάρκεια έως 31-12-2021. Σε περίπτωση που εντός του 2021 μεταφερθεί η φορτοεκφόρτωση παλαιοσιδήρου (scrap) στον Προβλήτα Νο 3 ή ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής των υποδομών για την εξυπηρέτηση των εν λόγω φορτίων στον Προβλήτα Νο 3, θα ανακληθεί η παρούσα απόφαση και θα διερευνηθεί – αναζητηθεί τότε κατάλληλος χώρος για τις επισκευές – συντηρήσεις πλοίων.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το