Τοπικά

Παραδόθηκε με αλλαγές η μελέτη για την παράκαμψη του Βόλου – Τι προβλέπει από τον κόμβο Μπουρμπουλήθρας μέχρι τη Λαρίσης

Μετά από εννέα χρόνια παραδόθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος η μελέτη παράκαμψης του Βόλου από τον ισόπεδο κόμβο της Μπουρμουλήθρας μέχρι τον ανισόπεδο της Λαρίσης με μεγάλες αλλαγές από τον αρχικό σχεδιασμό, που πρότεινε η περιφέρεια Θεσσαλίας, σύμφωνα με το Υπουργείο. Προκειμένου το έργο να καταστεί άμεσα λειτουργικό, να εξοικονομηθούν χρηματοοικονομικοί πόροι, ώστε το κόστος κατασκευής του έργου να συνάδει με τη γενικότερη οικονομική κατάσταση χωρίς όμως να θίγεται η λειτουργική του ικανότητα, να προχωρήσει τάχιστα η ολοκλήρωση, ώστε να ενταχθεί η κατασκευή του έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα και να καταστεί δυνατή η δημοπράτησή του, το συντομότερο δυνατόν, αποφασίστηκαν οι αλλαγές. Σημειώνεται ότι η μελέτη αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά στις 7-4-1999…
Αξιολογήθηκε ότι η υλοποίηση του αρχικού τμήματος από την περιοχή των Νεών Παγασών έως τον Ι/Κ Μπουρμπουλήθρας αφενός δεν έχει ωριμάσει μελετητικά και αφετέρου η υλοποίησή του έχει υψηλό οικονομικό κόστος που στην παρούσα φάση είναι δύσκολο να εξευρεθεί (λόγω των προβλεπόμενων σηράγγων στην ανάντη περιοχή).

– Η έναρξη λειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής προς το πορθμείο του Βόλου, η οποία γειτνιάζει με το έργο, δεν έχει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα (με μεγαλύτερη πιθανότητα την καθυστέρησή της για αρκετά ακόμη χρόνια έως και τη μη υλοποίησή της.
Το έργο θα προσαρμοσθεί στον υφιστάμενο ισόπεδο κόμβο Μπουρμπουλήθρας, ο οποίος θα αποτελεί τη φυσική αφετηρία του υπό μελέτη τμήματος. Θα αξιοποιηθεί η υφιστάμενη γέφυρα μέσω της οποίας διέρχεται σήμερα η επαρχιακή οδός Βόλος – Διμήνι – Παλιούρι από το ρέμα του Ξηριά εξοικονομώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο σημαντικούς πόρους από τη μη κατασκευή στην παρούσα φάση του τεχνικού έργου γέφυρας άνω Διάβασης μήκους 240 μ.

Προβλέπονται οι παρακάτω τροποποιήσεις του αρχικού σχεδιασμού του έργου (βάσει και των απόψεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπου διαβιβάστηκαν με το 1239/24-5-2019 σχετικό έγγραφο, στη Διεύθυνση Οδικών Υποδομών:
-Το τμήμα Αρχή Ι/Κ Μπουρμπουλήθρα – Αρχή Α.Κ. Λάρισας, προσαρμόζεται στον υφιστάμενο Ι/Κ Μπουρμπουλήθρας, ο οποίος μετατρέπεται σε τετρασκελή (από τρισκελής που αρχικά προβλεπόταν) και σε κυκλικό για λόγους λειτουργίας και ασφάλειας της κυκλοφορίας.
– Για να γίνει δυνατή η εξυπηρέτηση των εκατέρωθεν (ανάντη και κατάντη) περιοχών της αρτηρίας, αλλά και να εξασφαλίζεται η συνέχεια της Επαρχιακής οδού 3 Βόλος – Διμήνι – Παλιούρι, χωρίς να απαιτείται η κατασκευή της γέφυρας μήκους 240 μ. περίπου για την ανισόπεδη διάβαση νέας χάραξης παρακαμπτήριου τμήματος της υφιστάμενης επαρχιακής οδού από την αρτηρία παράκαμψης Βόλου προς λιμένα και το ρέμα Ξηριά:
-Ο αρχικά προβλεπόμενος τρισκελής Ι/Κ Διμηνίου επί της αρτηρίας, μετατρέπεται σε τετρασκελή,
-διαμορφώνεται τρισκελής ισόπεδος κυκλικός κόμβος (αντί του προβλεπόμενου τετρασκελή, μορφής διασταύρωσης), στην ανάντη περιοχή της αρτηρίας, για τη σύνδεση της επαρχιακής οδού της δυτικής παράπλευρης οδού, και του ισόπεδου Διμηνίου,
– Διαμορφώνεται τρισκελής Ι/Κ (που δεν προβλεπόταν αρχικά), στην κατάντη περιοχή της αρτηρίας, για τη σύνδεση του Ι/Κ Διμηνίου με την ανατολική παράπλευρη οδό
-Διαμορφώνεται τρισκελής Ι/Κ (που δεν προβλεπόταν αρχικά), στη διασταύρωση της ανατολικής παράπλευρης οδού με το υφιστάμενο ανατολικό τμήμα της Επ.Ο 23 Βόλος – Διμήνι – Παλιούρι.
Αναλυτική περιγραφή κύριων, βοηθητικών και επιμέρους υποστηρικτικών συνοδών εγκαταστάσεων και έργων.
Η προβλεπόμενη τροποποίηση περιλαμβάνει τα παρακάτω υποστηρικτικά/συνοδά έργα:
– Τρισκελής Ι/Κ (που δεν προβλεπόταν αρχικά) στην κατάντη περιοχή της αρτηρίας, για τη σύνδεση του Ι/Κ Διμηνίου με την ανατολική παράπλευρη οδό
-τρισκελής Ι/Κ (που δεν προβλεπόταν αρχικά) στη διασταύρωση της ανατολικής παράπλευρης οδού με το υφιστάμενο ανατολικό τμήμα της Επαρχιακής οδού Βόλος – Διμήνι – Παλιούρι,
-Δύο τεχνικά έργα (γέφυρες), μήκους 44 μ. έκαστο για τη διάβαση αντίστοιχα της δυτικής και της ανατολικής παράπλευρης οδού από το ρέμα Σεσκουλιώτη,
– Διαμόρφωση του πυθμένα του ρέματος Σεσκουλιώτη με συρματοκιβώτια, στις θέσεις γεφύρωσής του και σε ικανό εύρος για την υδραυλική προστασία του έργου και της γειτνιάζουσας περιοχής.

Πρώτη έγκριση το 1999…

Η αρτηρία που μελετήθηκε «Αρχή Ι/Κ Μπουρμπουλήθρα – Αρχή Α.Κ. Λάρισας», αποτελεί τμήμα του ευρύτερου οδικού άξονα «παράκαμψη και είσοδος πόλεως Βόλου (από Ε.Ο. Βόλου – Μικροθηβών). Το έργο παράκαμψη και είσοδος πόλεως Βόλου (από Ε.Ο. Βόλου – Μικροθηβών), αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά με τη με α.π. οικ. 65006/7-4-1999 ΚΥΑ των υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Γεωργίας και Πολιτισμού. Με απόφαση στις 10-8-2010, των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού, παρατάθηκε έως 31-12-2019 η χρονική διάρκεια ισχύος της απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου.
Το 2013 συντάχθηκε η επικαιροποίηση του εγκεκριμένου (Κυκλοφοριακού ανασχεδιασμού του έργου, με σκοπό αφενός την άμεση μελετητική ωρίμανση του έργου, την ένταξή του σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα και τη δημοπράτηση του και αφετέρου την εξοικονόμηση χρηματοοικονομικών πόρων, ώστε το κόστος κατασκευής του έργου να συνάδει με τη γενικότερη οικονομική κατάσταση, χωρίς όμως να θίγεται η λειτουργική του ικανότητα. Η επικαιροποίηση αυτή έχει τύχει της θετικής άποψης της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και συνίσταται:
– Στη διαμόρφωση του Ι/Κ Μπουρμπουλήθρας ως κυκλικού τετρασκελή Ι/Κ, με δυνατότητα διαχωρισμού της κατασκευής του από τα υπόλοιπο συνολικό έργο και
– στη διαμόρφωση συστήματος Ι/Κ στην περιοχή του οικισμού Διμήνι, ώστε με την αξιοποίηση του παράπλευρου δικτύου και της υφιστάμενης γέφυρας της Επ.Ο 23 Βόλος – Διμήνι – Παλιούρι στο ρέμα Ξηριάς, να αποφευχθεί στην παρούσα φάση, η κατασκευή του νέου τεχνικού γέφυρας, μήκους 240 μ. περίπου, για την άνω Διάβαση της αρτηρίας από το ρέμα Ξηριά και τη μελλοντική σιδηροδρομική γραμμή, εξοικονομώντας ιδιαίτερα σημαντικούς για την υλοποίηση του έργου οικονομικούς πόρους και παρέχοντας τη δυνατότητα για την άμεση μελετητική ωρίμανση του έργου με τη σύνταξη των οριστικών μελετών των απαραίτητων για τη λειτουργία του έργου τεχνικών, η οποία δεν προβλεπόταν από τον φάκελο του έργου και τα αρχικά συμβατικά τεύχη.
Είδος και μέγεθος του έργου

Η αρτηρία «Αρχή Ι/Κ Μπουρμπουλήθρα – Αρχή Α.Κ. Λάρισας», αποτελεί τμήμα του ευρύτερου οδικού άξονα «παράκαμψη και είσοδος πόλεως Βόλου (από Ε.Ο. Βόλου – Μικροθηβών), συνολικού μήκους 19,828 χλμ., το οποίο άρχεται από την περιοχή των Νέων Παγασών και περαιώνεται στην περιοχή της Αγριάς.
Το μελετώμενο στην παρούσα σύμβαση έχει συνολικό μήκος 3,7 χλμ. περίπου και περιλαμβάνει:
– Τέσσερις ισόπεδους κόμβους επί της αρτηρίας και έναν ισόπεδο κόμβο επί της δυτικής παράπλευρης οδού,
– Πέντε τεχνικά έργα,
– παράπλευρες και δευτερεύουσες οδούς για την εξυπηρέτηση των παροδίων ιδιοκτησιών, την καθοδήγηση της τοπικής κυκλοφορίας προς τους προβλεπόμενους κόμβους και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας μεταξύ των εκατέρωθεν περιοχών της αρτηρίας.
Ο δρόμος που μελετήθηκε χωροθετήθηκε στη δυτική – νοτιοδυτική πλευρά του πολεοδομικού συγκροτήματος του Βόλου, σε εκτός σχεδίου περιοχή, ανάντη και σχεδόν παράλληλα της διαδρομής του ρέματος Ξηριά, σε άμεση γειτνίαση με τον διάδρομο της προβλεπόμενης σιδηροδρομικής γραμμής προς το πορθμείο του Βόλου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το