Τοπικά

Πάνος Σκοτινιώτης: Να αξιοποιηθεί η δωρεά του Χαράλαμπου Τσιμά

ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ

Με αφορμή τη συνάντηση του κ. Χαράλαμπου Τσιμά με την Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας κ.Δ.Κολυνδρίνη και κάποια δημοσιεύματα από τα οποία φαίνεται ότι δεν υπάρχει ενημέρωση για την εξέλιξη του θέματος, που αφορά το σχεδιασμό του Δήμου Βόλου για τη δημιουργία πρότυπου χώρου δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών της πόλης, ο τέως Δήμαρχος Βόλου, Πάνος Σκοτινιώτης, σε δήλωσή του, αναφέρει τα εξής:

Ο Δήμος Βόλου είναι συνιδιοκτήτης του ημίσεως (1/2) εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου επί των παραλλήλων οδών Κασσαβέτη 16 και Σταθά, εκτάσεως 1.117,20 τ.μ., το οποίο, κατά το υπόλοιπο μισό (1/2) εξ αδιαιρέτου, ανήκει στο Νοσοκομείο Βόλου. Τα τελευταία χρόνια το περιουσιακό αυτό στοιχείο του Δήμου παραμένει εντελώς αναξιοποίητο, σε αυτό δε, συντελεί καθοριστικά και το γεγονός ότι υπάρχει η συνιδιοκτησία.

Η απελθούσα Δημοτική Αρχή αποφάσισε να αξιοποιήσει το συγκεκριμένο οικόπεδο για τη δημιουργία πρότυπου χώρου δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών της πόλης και συγκεκριμένα για να επαναλειτουργήσει στο χώρο αυτό το “Στέκι Παιδιού”, καθώς επίσης και για τη λειτουργία Παιδικής-Εφηβικής Βιβλιοθήκης. Για τη συγκεκριμένη χρήση, ωστόσο, κρίθηκε ότι απαιτείται ο χώρος ολόκληρου του οικοπέδου, ώστε αφενός να ανεγερθεί το κτήριο που θα στεγάσει τα τμήματα δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών και τη Βιβλιοθήκη, αφετέρου να απομείνει επαρκής αύλειος χώρος για ασφαλή και άνετη χρήση από τα παιδιά της πόλης μας που θα συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Στεκιού, καθώς και για τις ανάγκες των υλοποιούμενων σε αυτό προγραμμάτων.

Ο σχεδιασμός του Δήμου για αξιοποίηση του οικοπέδου για το συγκεκριμένο κοινωφελή σκοπό ενισχύθηκε καθοριστικά από την ευγενική και μεγάλης ηθικής αξίας πρόθεση του κ. Χαράλαμπου Τσιμά, όπως εκφράζεται στην από 1-10-2013 επιστολή του προς το Δήμο Βόλου, να συμβάλει έμπρακτα και άμεσα στην υλοποίηση του προαναφερόμενου σκοπού, με τη δωρεά του ιδιαίτερα σημαντικού χρηματικού ποσού των 500.000,00 € για τον εξοπλισμό του Κέντρου (Στέκι-Βιβλιοθήκη) που θα δημιουργηθεί. Επιπροσθέτως μάλιστα, με την από 12-5-2014 επιστολή του, ο κ. Χαράλαμπος Τσιμάς γνωστοποίησε στο Δήμο την πρόθεσή του να δωρίσει τη μελέτη (αρχιτεκτονική – στατική –ηλεκτρομηχανολογική – εικαστική) του δημοτικού κτηρίου που θα ανεγερθεί στο εν λόγω οικόπεδο, μετά την περιέλευσή του στο Δήμο κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Για το λόγο αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου ενέκρινε, καταρχήν, με την αριθμ. 902/4.12.2013 απόφασή του, την ανταλλαγή του επί της οδού Φιλελλήνων αρ. 21 και Δημ. Κονταράτου δημοτικού ακινήτου, με το ανήκον στο Νοσοκομείο Βόλου ποσοστό (1/2) εξ αδιαιρέτου του ανωτέρω ακινήτου συνιδιοκτησίας του Δήμου, έτσι ώστε αυτό να περιέλθει στο Δήμο Βόλου κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) λήψη αντίστοιχης απόφασης από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου Βόλου, ο Διοικητής του οποίου, Κ.Καραμπάτσας, έδειξε από την αρχή κάθε διάθεση αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας (πράγματι ελήφθη η αριθμ. 42/5.12.2013 απόφαση του Δ.Σ. του Γ. Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»),

β) εκτίμηση της αγοραίας αξίας των υπό ανταλλαγή ακινήτων, από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών), όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Ο Δήμος προχώρησε άμεσα τη σχετική διαδικασία και ήδη έχει παραδοθεί η από 8-5-2014 έκθεση εκτίμησης του πιστοποιημένου εκτιμητή κ. Ιωάννη Αλεξόπουλου, από την οποία προκύπτει ότι τα προς ανταλλαγή ακίνητα είναι ίσης αξίας.

Οι προϋποθέσεις που τέθηκαν για την ανταλλαγή των ακινήτων εκπληρώθηκαν, το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου, με την αριθμ. 458/30.6.2014 απόφασή του, ενέκρινε την ολοκλήρωση της ανταλλαγής και μεταβίβασης των ανωτέρω ακινήτων, έτσι ώστε το επί των παραλλήλων οδών Κασσαβέτη 16 και Σταθά οικόπεδο να περιέλθει στο Δήμο Βόλου κατά πλήρη κυριότητα, προκειμένου να αξιοποιηθεί για τον πιο πάνω κοινωφελή σκοπό. Όπως πληροφορήθηκα, το Δ.Σ. του Γ. Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο» έλαβε και αυτό, στις 4-9-2014, αντίστοιχη απόφαση για την ολοκλήρωση της ανταλλαγής.

Όπως συνάγεται από τα παραπάνω, σύμφωνα πάντα με τον κ. Σκοτινιώτη, η απελθούσα Δημοτική Αρχή, σε γόνιμη συνεργασία και με το Δ.Σ. του Νοσοκομείου, έχει ολοκληρώσει όλη τη χρονοβόρα διαδικασία που απαιτείται από τη νομοθεσία για την ανταλλαγή των ακινήτων, και αυτό που πλέον μένει, είναι να υπογραφεί η σχετική συμβολαιογραφική πράξη, ώστε να προχωρήσει η αξιοποίηση του οικοπέδου για τον προαναφερόμενο σκοπό, τόσο μέσω του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 όσο και με τη δωρεά του κ.Τσιμά.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το