Τοπικά

«Παγώνουν» οι εισφορές των Δήμων για τον ΧΥΤΑ Βόλου

Μηδενικές αυξήσεις στις εισφορές των Δήμων για την απόρριψη απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Βόλου αποφάσισε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας στην τελευταία συνεδρίασή του, με το προϋπολογιζόμενο προς είσπραξη ποσό να ανέρχεται στις 961.013,52 ευρώ. Παράλληλα, το Δ.Σ. του Συνδέσμου ενέκρινε και το Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2020, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε 165.000 ευρώ.
Με βάση την εισήγηση που κατατέθηκε προς έγκριση, προκύπτει μείωση της εισροής απορριμμάτων λόγω της οικονομικής κρίσης, με αποτέλεσμα να έχουν μειωθεί και τα έσοδα του Συνδέσμου.

Να αναφερθεί ότι η ετήσια εισφορά των Δήμων καταβάλλεται σε τέσσερις ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις, ενώ η πληρωμή γίνεται εντός του πρώτου δεκαημέρου του αντίστοιχου τριμήνου.
Για τον Καλλικρατικό Δήμο Αλμυρού αποφασίστηκε ότι η εισφορά θα ανέρχεται στα 13,50 ευρώ/τόνο προκειμένου να καλυφθεί μέρος των λειτουργικών δαπανών του ΣΜΑ Αλμυρού, ενώ για όλους τους υπόλοιπους Καλλικρατικούς Δήμους, στα 11,50 ευρώ/τόνο.

Ο υπολογισμός της εισφοράς έγινε με βάση την ποσότητα των απορριμμάτων που προβλέπεται ότι θα απορριφθούν κατά το έτος 2020 ως εξής:
-Για τον Δήμο Βόλου οι προβλεπόμενοι τόνοι είναι 63.867,37 με το συνολικό προϋπολογιζόμενο ποσό για το 2020 να ανέρχεται στις 734.474,72 ευρώ, που επιμερίζεται σε 183.618,68 ευρώ το τρίμηνο.
-Για τον Δήμο Αλμυρού οι προβλεπόμενοι τόνοι είναι 7.239,39 με το συνολικό προϋπολογιζόμενο ποσό για το 2020 να ανέρχεται στις 97.731,81 ευρώ, που επιμερίζεται σε 24.432,95 ευρώ το τρίμηνο.
-Για τον Δήμο Νοτίου Πηλίου οι προβλεπόμενοι τόνοι είναι 4.936,35 με το συνολικό προϋπολογιζόμενο ποσό για το 2020 να ανέρχεται στις 56.768 ευρώ, που επιμερίζεται σε 14.192 ευρώ το τρίμηνο.
-Για τον Δήμο Ρήγα Φεραίου οι προβλεπόμενοι τόνοι είναι 3.950,82 με το συνολικό προϋπολογιζόμενο ποσό για το 2020 να ανέρχεται στις 45.434,43 ευρώ, που επιμερίζεται σε 11.358,61 ευρώ το τρίμηνο.
-Για τον Δήμο Ζαγοράς- Μουρεσίου οι προβλεπόμενοι τόνοι είναι 2.313,44 με το συνολικό προϋπολογιζόμενο ποσό για το 2020 να ανέρχεται στις 26.604,56 ευρώ, που επιμερίζεται σε 6.651,14 ευρώ το τρίμηνο.
Να αναφερθεί ότι οι οφειλές παρελθόντων ετών των Δήμων εξοφλήθηκαν, μετά τον διακανονισμό που είχε γίνει και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Τεχνικό Πρόγραμμα 165.000 ευρώ για το 2020
Όπως προαναφέρθηκε, στην ίδια συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας ενέκρινε ομόφωνα το Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2020, το οποίο περιλαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογισμού 165.000 ευρώ. Μεταξύ των έργων που προβλέπεται να υλοποιηθούν, είναι: Κατασκευή περιμετρικού δικτύου πυρόσβεσης στον χώρο ΧΥΤΑ, αντικατάσταση αναχώματος για επέκταση της χωρητικότητας του ΧΥΤΑ Π.Σ. Βόλου και την περιμετρική ασφάλεια, μετατροπή δεξαμενής συλλογής στραγγιδίων σε δεξαμενή πρωτογενούς αερισμού στον ΧΥΤΑ, καθαρισμός συλλεκτήριας δεξαμενής και δεξαμενών βιολογικού καθαρισμού και οδοποιία ΧΥΤΑ Νοτίου Πηλίου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το