Τοπικά

Οριοθέτηση και ναυαγοσωστική κάλυψη πέντε παραλιών με εργασίες από ανάδοχο στον Δήμο Ζαγοράς- Μουρεσίου

Εγκρίθηκε με απόφαση του δημάρχου Ζαγοράς- Μουρεσίου Π. Κουτσάφτη η τεχνική έκθεση, σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι εργασίες οριοθέτησης, στο πλαίσιο της υποχρέωσης του Δήμου για ναυαγοσωστική κάλυψη, κατά τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο. Τις εργασίες θα αναλάβει με απευθείας ανάθεση εταιρεία από τον Βόλο, η οποία κατέθεσε προσφορά για ποσό 19.988,80 ευρώ.
Ο Δήμος Ζαγοράς- Μουρεσίου κατέχει στη δικαιοδοσία του τις εξής παραλίες, για τις οποίες πρέπει να μεριμνήσει και να οργανώσει προς ασφάλεια των λουομένων:
– Παραλία «Άγιος Ιωάννης» (Γ1), από Κ.Υ.Ε., «Λίθος» έως ξενοδοχείο «Μάνθος», μήκος 400 μ., κάλυψη με ένα ναυαγοσωστικό βάθρο (πύργος).
– Παραλία «Παπά Νερό» (Γ2), από Κ.Υ.Ε., «Aqua di Papa» έως ξενοδοχείο «Πέλαγος», μήκος 400 μ., κάλυψη με ένα ναυαγοσωστικό βάθρο (πύργος).
– Παραλία «Χορευτού» (Γ3), από Κ.Υ.Ε. «Σώγαμπρος» έως ρέμα «Κασσαβέτη», μήκος 400 μ., κάλυψη με ένα ναυαγοσωστικό βάθρο (πύργος).
– Παραλία «Άγιοι Σαράντα» (Γ4), μήκος 400 μ., κάλυψη με ένα ναυαγοσωστικό βάθρο (πύργος).
– Παραλία «Μυλοποτάμου» (Γ5), μήκος 300 μ., κάλυψη με ένα ναυαγοσωστικό βάθρο (πύργος).

Η οριοθέτηση των πέντε προαναφερόμενων παραλιών, θα γίνει βάσει του ΠΔ 31 ΦΕΚ 61 04/04/2018 λαμβάνοντας υπόψη τις ακραίες καιρικές συνθήκες της περιοχής. Οι εργασίες αναλυτικότερα περιλαμβάνουν τα εξής στάδια:
– Διάθεση εξοπλισμού και υλικών οριοθέτησης, σημαντήρες, σκοινί, βαρίδια κ.τ.λ., τα οποία μετά το πέρας της καλοκαιρινής περιόδου παραμένουν στον Δήμο.
– Τοποθέτηση του εξοπλισμού – υλικών στο σημείο και στο διάστημα που αφορά η υποχρέωση ναυαγοσωστικής κάλυψης του Δήμου για τις πολυσύχναστες παραλίες της δικαιοδοσίας του.
– Επίβλεψη του εξοπλισμού και της περιοχής που έχει οριοθετηθεί και σημαίνει την ασφαλή κολύμβηση των λουομένων, δεδομένου των συχνών άσχημων καιρικών συνθηκών που χαρακτηρίζουν την περιοχή μας. Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής και κολυμβητικής περιόδου χαλάει πολλές φορές η οριοθέτηση και κάθε φορά πρέπει να διορθωθεί.
– Αντικατάσταση και αποκατάσταση της οριοθέτησης με αντικατάσταση του εξοπλισμού – υλικών, τα οποία χρειάζονται κάθε φορά, λόγω των προαναφερθέντων (άσχημες καιρικές συνθήκες), να τα επαναπρομηθευτούμε και να επανατοποθετηθούν.
– Αποξήλωση των υλικών – της οριοθέτησης με το πέρας της Ναυαγοσωστικής περιόδου, τελευταία ημέρα Σεπτεμβρίου – αρχές Οκτωβρίου.
– Καθαρισμός και αποθήκευση των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν και απέμειναν μετά το τέλος του διαστήματος υποχρέωσης της ναυαγοσωστικής κάλυψης και της επίσημης κολυμβητικής περιόδου.
Τον ανάδοχο θα βαρύνουν όλα τα έξοδα υλικών όλων των σταδίων της οριοθέτησης καθώς και όλα τα ημερομίσθια με τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, υποχρεούται επίσης για τη συντήρηση και αποκατάσταση της οριοθέτησης καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν μέχρι και τέλος Σεπτεμβρίου 2020 και μετά το μάζεμα, καθαρισμό και αποθήκευση των υλικών.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το