Τοπικά

Bόλος: Όργιο φοροδιαφυγής παρά τους ελέγχους σε υπηρεσίες εστίασης και διασκέδασης «Θ»

forodiafigi_3
Όργιο φοροδιαφυγής παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στην αγορά, κυρίως όσον αφορά σε υπηρεσίες εστίασης και διασκέδασης, παρά τους ελέγχους που διενεργούν τόσο οι ελεγκτές των Δ.Ο.Υ.,  όσο και του ΣΔΟΕ Θεσσαλίας. Αιτία ο Νόμος 4337/2015, που έχει μειώσει στο ελάχιστο τα πρόστιμα για παραβάσεις ΦΠΑ (μη έκδοση απόδειξης).
Σύμφωνα με στέλεχος της Δ.Ο.Υ. Βόλου  η μείωση στα πρόστιμα που παρατηρείται και φυσικά στα έσοδα του Δημοσίου εξαιτίας του συγκεκριμένου Νόμου, φθάνει το 100%… Κι αυτό διότι το πρόστιμο που προβλέπει ο νόμος για μη έκδοση απόδειξης, υπολογίζεται στο μισό του μη αποδοθέντος ΦΠΑ… Αν δηλαδή ο καταστηματάρχης μιας καφετέριας δεν εκδώσει απόδειξη για έναν καφέ αξίας 3 ευρώ, ο μη αποδοθείς ΦΠΑ ανέρχεται σε 0,69 ευρώ και το πρόστιμο που αναλογεί, είναι το μισό του μη αποδοθέντος ΦΠΑ, δηλαδή 0,35 ευρώ… Φυσικά και το πρόστιμο αυτό δεν εισπράττεται, αφού είναι κάτω του ενός ευρώ και δεν βεβαιώνεται, σύμφωνα με εγκύκλιο της ΓΓΔΕ… «Σε όλα τα αναψυκτικά και τους καφέδες ο αποδιδόμενος ΦΠΑ είναι μικρότερος του ενός ευρώ», σημειώνει  εφοριακός.
Εφοριακοί του Βόλου κάνουν λόγο για «όργιο φοροδιαφυγής», που αναμένεται να ενταθεί με την έλευση του καλοκαιριού και την έναρξη της νέας τουριστικής περιόδου. «Για μη έκδοση απόδειξης 50 ευρώ, ο ΦΠΑ που δεν αποδίδεται ανέρχεται σε 11,5 ευρώ και το πρόστιμο σε 6 ευρώ… Γιατί να εκδώσει απόδειξη», σημειώνει ο εφοριακός.
Κλιμάκιο του ΣΔΟΕ Θεσσαλίας σάρωσε την προηγούμενη εβδομάδα δεκάδες καταστήματα εστίασης και διασκέδασης στο πολεοδομικό συγκρότημα Βόλου, ωστόσο εξαιτίας του Νόμου 4337/2015 τα έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο από την φοροδιαφυγή που αποκαλύφθηκε, ήταν πενιχρά.
Εφοριακοί επισημαίνουν πως από την ημέρα που τέθηκε σε ισχύ ο συγκεκριμένος Νόμος, το μοναδικό πρόστιμο που επιβάλλεται στους υπόχρεους απόδοσης ΦΠΑ, είναι το 50% του ΦΠΑ των μη εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων, ενώ στους μη υπαγόμενους στο καθεστώς ΦΠΑ, όπως π.χ. είναι τα ιατρεία, τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και τα φροντιστήρια, δεν επιβάλλονται πλέον πρόστιμα…
Παράλληλα με το εν λόγω Νόμο, δεν επιβάλλεται πλέον πρόστιμο και για την έκδοση και λήψη πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων…
Πριν την εφαρμογή του νόμου 4337/2015 στα Β΄ κατηγορίας βιβλία επιτηδευματιών το πρόστιμο ήταν 250 ευρώ για μη έκδοση φορολογικού στοιχείου, ενώ στα Γ’ κατηγορίας 500 ευρώ. Σε περίπτωση μάλιστα υποτροπής επιβαλλόταν πρόστιμο διπλάσιο και σε δεύτερη υποτροπή του επιτηδευματία τετραπλάσιο. Με το νέο Νόμο όλα αυτά τα πρόστιμα καταργήθηκαν…
«Η κατάργηση των προστίμων θα είχε νόημα, αν συνδέονταν όλες οι ταμειακές μηχανές των καταστημάτων με το σύστημα taxis, αν όλα τα καταστήματα και οι υπηρεσίες διέθεταν μηχανήματα καρτών POS, αν διασυνδέονταν όλα με τα τραπεζικά ιδρύματα», τονίζει υψηλόβαθμο στέλεχος της Δ.Ο.Υ. Βόλου.
Πάντως από τις Δ.Ο.Υ. συνεχίζονται οι έλεγχοι για ύπαρξη τιμολογίων αγορών, ταμειακών μηχανών, αλλά για την έκδοση αποδείξεων έχουν ατονήσει.
Τι ορίζει ο νόμος
Σύμφωνα με το Νόμο 4337/2015 στο άρθρο 58 του Ν. 4174/2013 προστέθηκε το άρθρο 58Α ως εξής:
«Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με τον φόρο προστιθέμενης αξίας.
Για παραβάσεις σχετικές με τον φόρο προστιθέμενης αξίας οι οποίες διαπιστώνονται κατόπιν ελέγχου, επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιμα:
1. Σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα τοις εκατό (50%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο, ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.
2. Σε κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνεται, η υποβολή ανακριβών δηλώσεων ή η μη υποβολή δηλώσεων, υποβολή δηλώσεων, με συνέπεια τη μη απόδοση ή τη μειωμένη απόδοση ή την επιπλέον έκπτωση ή επιστροφή ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού του φόρου που θα προέκυπτε από την μη υποβληθείσα δήλωση ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.
3. Σε περίπτωση άσκησης οικονομικής δραστηριότητας χωρίς να έχει υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών, παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού του ΦΠΑ που θα έπρεπε να είχε αποδοθεί για όλη τη διάρκεια λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας.
4. Σε κάθε πρόσωπο μη υπόχρεο σε υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ που εκδίδει φορολογικά στοιχεία με ΦΠΑ, χωρίς να έχει τέτοια υποχρέωση, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του αναγραφόμενου φόρου που δεν αποδόθηκε».
Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το