Τοπικά

ΟΛΒ: Διαγωνισμός για παροχή μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων «Θ»

ΟΛΒ
Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου θα αρχίσει να μετρά την ατμοσφαιρική ρύπανση και τα επικίνδυνα αιωρούμενα σωματίδια PM 2,5.

Τα PM10 δημιουργούνται από μηχανικές δραστηριότητες, όπως οι οικοδομικές, ενώ τα PM2,5 δημιουργούνται από την καύση καυσίμων, ξύλων και βασικά του ντίζελ. Για τα PM2,5, η ΕΕ έχει ορίσει ως όριο τα 25 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα το 2015.

Θα προκηρύξει μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών μετρήσεων των ατμοσφαιρικών ρύπων, που θα καλύπτει την περιοχή του Εμπορικού Λιμένα. Ο ανάδοχος θα αναλάβει να διεξάγει τις κάτωθι μετρήσεις: – Online μετρήσεις αερίων ρύπων (NOx, O3, BTEX) και σωματιδίων PM10 και PM2,5, καθώς και άλλων βαρέων μετάλλων.

Η δειγματοληψία του κλάσματος PM10 θα είναι 24ωρη και θα γίνεται με συχνότητα 1/εβδομάδα (σύνολο 50 δείγματα/έτος) ώστε να υπάρχει η ελάχιστη χρονική κάλυψη 14%.

Η δειγματοληψία θα γίνεται από τεχνικό προσωπικό της ΟΛΒ ΑΕ υπό τις οδηγίες και σε συνεργασία του επιστημονικού προσωπικού του αναδόχου. Ο εξοπλισμός θα τοποθετηθεί μέσα σε στεγασμένο, ασφαλή και κλιματιζόμενο χώρο που θα διατεθεί από την ΟΛΒ Α.Ε. Κατά την περίοδο των μετρήσεων ο ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει ταυτόχρονα και τα απαιτούμενα μετεωρολογικά δεδομένα για την κανονικοποίηση των μετρήσεων και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, με δικό του εξοπλισμό και χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Η θέση δειγματοληψίας θα αποφασιστεί σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία της ΟΛΒ ΑΕ μετά την επιλογή του αναδόχου, με τρόπο ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις της αντιπροσωπευτικότητας των συλλεγόμενων δειγμάτων. Η απεικόνιση των δεδομένων/μετρήσεων, θα γίνεται μέσω ειδικού λογισμικού σε οθόνη Η/Υ και θα μπορούν να είναι διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο.

Ο ανάδοχος θα παραδίδει έκθεση-αναφορά με τις μετρήσεις που έχει διενεργήσει και τα αποτελέσματά τους σε εξαμηνιαία βάση.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το