Τοπικά

Ολοκληρώθηκε η πρώτη δωρεάν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση 50 αγροτών των παρακάρλιων περιοχών

Μια σημαντική προσπάθεια ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των άμεσα εμπλεκόμενων με την προστασία της βιοποικιλότητας της λίμνης Κάρλας, που είναι οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι των παρακάρλιων περιοχών, ολοκληρώθηκε με επιτυχία από τους φορείς υλοποίησης ενός καινοτόμου προγράμματος του Πράσινου Ταμείου, το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Μαρτίου 2018, στο κτίριο του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας, στα Κανάλια Μαγνησίας.
Τα σεμινάρια υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης 1 «Workshops ενημέρωσης ομάδων γεωργών και κτηνοτρόφων της περιοχής για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την προστασία της βιοποικιλότητας» του Έργου «Ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων, αγροτών και εκπαιδευτικών για τη προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.ΚεΒε.) – KarlaSchool», με υπεύθυνο Φορέα Υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης την εταιρία Συμβούλων “Αργοναύτες”. Χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις» του Πράσινου Ταμείου και θα υλοποιηθούν στην περιοχή μέχρι το Μάιο 2019.
Σημειώνεται ότι το ερχόμενο Φθινόπωρο 2018 θα διοργανωθεί ο 2ος κύκλος των σεμιναρίων αυτών.

Στοχευμένη ενημέρωση

Τα βασικά θέματα που εξετάσθηκαν κατά την προγραμματισμένη ενημέρωση είναι
α. η καθοδήγηση από τον Φορέα Διαχείρισης της Κάρλας (Π.Ο.Κα.Μα.ΚεΒε.) για την διαχείριση των συσκευασιών των φυτοφαρμάκων, των λιπασμάτων ώστε να απομακρύνονται με όρους υγιεινής, προστασίας και σεβασμού του περιβάλλοντος,
β. η οργάνωση για την αξιοποίηση των κτηνοτροφικών αποβλήτων ώστε να είναι χρήσιμα για τον παραγωγό και το περιβάλλον και
γ. η τήρηση της «Πολλαπλής Συμμόρφωσης», δηλαδή των υποχρεώσεων που πρέπει να ακολουθήσουν οι αγρότες κάθε έτος προκειμένου να λάβουν τις ενισχύσεις.

Εκπαίδευση γεωργών παρακάρλιας περιοχής

Στην θεωρητική ενότητα για τους γεωργούς ενημερώθηκαν στα θέματα:
• Ελαχιστοποίηση των κινδύνων που συνδέονται με αγροτικές δραστηριότητες για τον άνθρωπο, ζωικών και φυτικών ειδών που δεν αποτελούν στόχο, καθώς και για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας με:
• Ενημέρωση για τη νομοθεσία που διέπει τα γεωργικά φάρμακα και την ορθή χρήση τους, ορθή χρήση και ρύθμιση ψεκαστικών μηχανημάτων,
• διαχείριση αποβλήτων που προέρχονται από αγροτική δραστηριότητα.
• Αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων.
 α. Αειφόρος διαχείριση των εδαφικών πόρων.
 β. Αειφόρος διαχείριση των υδάτινων πόρων.
 γ. Αειφόρος διαχείριση της βιοποικιλότητας στα γεωργικά συστήματα, η οποία θα ισχυροποιήσει την ικανότητά τους να προσαρμόζονται σε βιοτικές και αβιοτικές (π.χ. φυσικοχημικοί παράγοντες) πιέσεις που δέχονται από το περιβάλλον.
 δ. Διατήρηση των χαρακτηριστικών του τοπίου, διατήρηση των φυτικών φραχτών κατά την αναπαραγωγική περίοδο των πτηνών, μέτρα αποφυγής επέκτασης των χωροκατακτητικών φυτών.
Στην πρακτική Ενότητα έγιναν υποδείξεις για την ασφαλή αποθήκευση γεωργικών φαρμάκων, οδηγίες διαχείρισης κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων, διαχείριση λοιπών ρυπαντών που αφορούν στη χρήση και εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων όπως: χάρτινες συσκευασίες, υγρά απόβλητα, φθαρμένα μέσα ατομικής προστασίας (π.χ. γάντια, μάσκα). Επίδειξη ελέγχου του ψεκαστικού μηχανήματος, πρακτική επίδειξη ορθού ψεκασμού, μέτρηση διασποράς ψεκαστικού νέφους. Διεξήχθη ενδιαφέρον και εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ των εισηγητών και των γεωργών.

Εκπαίδευση Κτηνοτρόφων παρακάρλιας περιοχής

Για τους κτηνοτρόφους στη Θεωρητική ενότητα έγινε ενημέρωση για τη νομοθεσία:
• «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις».
• Αειφόρος διαχείριση των βοσκοτόπων.
• Προστασία από υπερβόσκηση και υποβόσκηση με προσδιορισμό της βοσκοϊκανότητας αυτών.
• Αποφυγή συμπίεσης του εδάφους.
• Παροχή γνώσης σχετικά με :
«Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στην προστασία του περιβάλλοντος» ,όπου ενισχύονται ενδεικτικά δαπάνες στις εξής κατηγορίες:
 α. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων της εκμετάλλευσης.
 β. Κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης.«Γενετικοί πόροι στην Κτηνοτροφία».
• Διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, η οποία αποτελεί το πλέον σημαντικό εργαλείο για την γενετική παραλλακτικότητα, που είναι βασική προϋπόθεση για την επιβίωση των ειδών, συνεισφέροντας αποφασιστικά στην αειφόρο ανάπτυξη.

Στην Πρακτική Ενότητα:
• Σωστή διαχείριση των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.
• Υπόδειξη σε οργανωτικά θέματα για τις εφαρμογές, με παρακολούθηση σε κτηνοτροφικές μονάδες των πρακτικών που ακολουθούν οι κτηνοτρόφοι στις δραστηριότητες που σχετίζονται με την ρύπανση του περιβάλλοντος.
Ακολούθησε γόνιμη συζήτηση μεταξύ των εισηγητών και των κτηνοτρόφων.
Εισηγητές του διημέρου ήταν οι γεωπόνοι: Δρ. Παναγιώτης Μιχαλακόπουλος, διευθυντής στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, η Δόμνα Πετσάνη, M.Sc., Γεωργικός Σύμβουλος και ο Δημήτρης Κουτσόπουλος, Γεωπόνος.

Αναπτυξιακό εργαλείο για τη Θεσσαλία η πλήρης λειτουργία της Κάρλας

Όλοι οι εκπρόσωποι των Φορέων υλοποίησης του έργου πιστεύουν ότι η εκπαίδευση των αγροτών είναι μια σημαντική δράση στο πλαίσιο του έργου “KarlaSchool”, αναδεικνύοντας το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο που υλοποιείται σήμερα στην Ευρώπη ,τη Λίμνη Κάρλα, ως ένα πρότυπο πεδίο έρευνας, εκπαίδευσης επιστημόνων, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ομαλής συμβίωσης, όλων των εμπλεκόμενων με το οικοσύστημα της Λίμνης Κάρλας, ένα σύστημα που επιβάλλεται το ολοκληρωθεί και να δοθεί στην τοπική κοινωνία και οικονομία σε πλήρη λειτουργία. Και αυτό θα συμβεί όταν η Κάρλα γεμίσει με πολύ και καθαρό νερό, με ό,τι αυτό σημαίνει” .
Επίσης τονίζουν ότι σκοπός του έργου, που περιλαμβάνει ποικίλες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες (Summer School, σεμινάρια, τηλε-εκπαίδευση, ντοκιμαντέρ, ημερίδες κ.ά.) και τη χρήση νέων τεχνολογιών (εφαρμογές για tablets -mobiles κλπ) είναι “η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, μέσω της ενημέρωσης του ανθρώπινου δυναμικού που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα (αγρότες, κτηνοτρόφοι κ.ά.), για τις συνέργειες μεταξύ της περιβαλλοντικής προστασίας και αειφόρου ανάπτυξης και η προσέλκυση των νέων επιστημόνων και εκπαιδευτικών που θέλουν να αυξήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, στο αντικείμενο της προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες έρευνας που δίνουν οι νέες τεχνολογίες, που θα χρησιμοποιηθούν κατά κόρο, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, που λήγει τον Μάϊο 2019 “.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το