Τοπικά

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες της πρώτης φάσης του διαγωνισμού για το έργο της Βαμβακουργίας 

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες της Α΄ Φάσης του διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, με την διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., του έργου που αφορά στην αστική ανάπλαση και αξιοποίηση του βιομηχανικού ακινήτου της Βαμβακουργίας στην Νέα Ιωνία Βόλου με τη δημιουργία φοιτητικών εστιών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών εγκαταστάσεων και κοινωνικών υποδομών, καθώς και την ανέγερση επίσης φοιτητικών εστιών και ερευνητικών και εκπαιδευτικών υποδομών στη Λαμία.

Η α΄ φάση περιλάμβανε την αξιολόγηση των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των Υποψηφίων που υποβλήθηκαν κατόπιν της Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου, προεπιλέγονται πέντε (5) εκ των επτά (7) συνολικά Υποψηφίων, για την συμμετοχή τους στην Β΄ Φάση του διαγωνισμού, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της Πρόσκλησης. Ακολουθεί η Β΄ Φάση του διαγωνισμού που περιλαμβάνει τις διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου με τους προεπιλεγέντες και την υποβολή των
δεσμευτικών προσφορών τους, προκειμένου να αναδειχθεί ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης που θα υλοποιήσει το Έργο.

Το έργο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3389/2005 με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Στο πλαίσιο του έργου ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης θα αναλάβει την μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του έργου. Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης, η οποία θα οριστικοποιηθεί
κατά τέλος της Β΄ Φάσης, θα ανέρχεται σε 30 έτη. Προβλέπεται ότι ο χρόνος για την κατασκευή και παράδοση των εγκαταστάσεων σε πλήρη λειτουργία, θα ανέρχεται στα 2 έτη, ενώ ο χρόνος συντήρησης και φύλαξης θα ανέρχεται στα 28 έτη από την υπογραφή της σύμβασης.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μετά την έναρξη λειτουργίας του έργου, θα καταβάλλει στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης πληρωμές διαθεσιμότητας που ενδεικτικά έχουν εκτιμηθεί σε καθαρά παρούσα αξία στο ποσό των 94.054.182,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το