Τοπικά

Όλες οι κυκλοφοριακές αλλαγές στο κέντρο του Αλμυρού

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Κατατέθηκε η μελέτη για την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση πλατείας και περιμετρικών οδών κέντρου Αλμυρού».
Η περιοχή παρέμβασης με τα νέα αστικά βιοκλιματικά πρότυπα αφορά στο κέντρο της πόλης του Αλμυρού και αναλυτικότερα:
-Την κεντρική πλατεία (πλατεία Δημαρχείου) με τις οδούς που την περιβάλουν δηλ. Όθρυος, Αθηνών, Βας. Κων/νου.
-Την οδό Βασ. Γεωργίου από την οδό Μιχοπούλου έως την οδό Μυρμηδόνων.
-Την οδό Βασ. Κων/νου από την οδό Παναγοπούλου έως την οδό Φίλωνος.
-Την οδό Μιχοπούλου από Αχιλλέως έως την οδό Βασ. Κων/νου.
-Την οδό Δ. Αργυροπούλου από Βασ. Κων/νου έως Βασ. Γεωργίου.
-Την οδό Ιάσονος από Βασ. Κων/νου έως Βασ. Γεωργίου.
-Την οδό Δ. Αργυροπούλου από Βασ. Κων/νου έως Βασ. Γεωργίου.
-Την οδό Μυρμηδόνων από Βασ. Κων/νου έως Βασ. Γεωργίου.
-Την οδό Αθηνών από Ερμού έως Μητάκου .
Στην περιοχή παρέμβασης η υφιστάμενη κατάσταση, από κυκλοφοριακής απόψεως, είναι η εξής:
– Οδός Βασ. Κωνσταντίνου: Μονόδρομος (άνοδος) πλάτους 7,85-7,95 μ. με κατεύθυνση από Παναγοπούλου έως Δ. Αργυροπούλου, διπλής κατεύθυνσης από Δ. Αργυροπούλου έως Μιχοπούλου και μονής κατεύθυνσης από Μιχοπούλου έως Φίλωνος.
-Οδός Μιχοπούλου: Μονόδρομος με κατεύθυνση από Αχιλλέως προς Βασ. Κων/νου πλάτους 7,00μ.
-Οδός Ιάσονος: Πεζόδρομος.
-Οδός Μυρμηδόνων: Μονόδρομος πλάτους 6,50μ. περίπου με κατεύθυνση από Βασ. Κων/νου προς Αχιλλέως έως Βασ. Γεωργίου. Το τμήμα της οδού από Αθηνών έως Βασ. Κων/νου (δηλαδή το τμήμα ανατολικά της πλατείας) έχει ενσωματωθεί στην πλατεία με τη χρήση μαντεμένιων πασσάλων και ζαρντινιερών.
-Οδός Αθηνών: Μονόδρομος πλάτους 6,50μ περίπου, με κατεύθυνση από Όθρυος (δυτικά της πλατείας) προς Βασ. Παύλου έως οδό Μητάκου (που είναι το τέλος της περιοχής παρέμβασης).
Στην περιοχή επέμβασης έχουν εκτελεστεί οι παρακάτω παρεμβάσεις στα γεωμετρικά στοιχεία:
* Οδός Βασ. Κωνσταντίνου: Μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,50 μ. με κατεύθυνση από Παναγοπούλου προς πλατεία. Δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 8 μ. από Δ. Αργυροπούλου ώς Μιχοπούλου. Μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,50 μ. με κατεύθυνση από Μιχοπούλου προς Φίλωνος και στο τμήμα που εφάπτεται στην πλατεία μία λωρίδα πλάτους 3,80 μ.
* Οδός Μιχοπούλου: Μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,50 μ. με κατεύθυνση από Αχιλλέως προς πλατεία. Συνολικός αριθμός θέσεων στάθμευσης 8.
* Οδός Ιάσονος: Πεζόδρομος.
* Οδός Μυρμηδόνων: Μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,50 μ. με κατεύθυνση από πλατεία προς Βασ. Γεωργίου. Συνολικός αριθμός θέσεων στάθμευσης 5.
* Οδός Αθηνών: Μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,50 μ. με κατεύθυνση από πλατεία προς Μπαλτατζή. Συνολικός αριθμός θέσεων στάθμευσης 4.
* Οδός Βασ. Γεωργίου: Μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,50 μ. με κατεύθυνση από Μιχοπούλου προς Μυρμηδόνων. Συνολικός αριθμός θέσεων στάθμευσης 8.
* Οδός Δημ. Αργυροπούλου: Μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,50 μ. με
κατεύθυνση από πλατεία προς Β. Γεωργίου. Συνολικός αριθμός θέσεων στάθμευσης 7.

Η νέα κυκλοφοριακή οργάνωση
Οι γενικές αρχές σχεδιασμού που υλοποιήθηκαν στην περιοχή παρέμβασης έχουν προκύψει από τη μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το 2008 και την έκδοση των απαραίτητων κανονιστικών αποφάσεων από τα δημοτικά συλλογικά όργανα. Έτσι λοιπόν όλη η περιοχή παρέμβασης χαρακτηρίζεται ως «περιοχή ήπιας κυκλοφορίας».
Στην περίπτωση όμως του κέντρου της πόλης του Αλμυρού (περιοχή παρέμβασης), όπου οι χρήσεις είναι αυτές της «γενικής κατοικίας» τα μέτρα ήπιας κυκλοφορίας καλύπτουν τις συνήθεις διαδικασίες εφοδιασμού των παρόδιων καταστημάτων με τη δημιουργία κατάλληλων εσοχών στα διευρυμένα πεζοδρόμια, καθώς επίσης φυτεμένοι χώροι και καθιστικά για τους πεζούς.
Σύμφωνα πάλι με την εγκεκριμένη μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης στην περιοχή παρέμβασης προτείνονται οι παρακάτω σημάνσεις:
Κατακόρυφη σήμανση:
Πινακίδα Π92 και Π92α (αρχή και τέλος περιοχής ήπιας κυκλοφορίας) στις θέσεις εισόδου/εξόδου των οδών.
-Πινακίδα Ρ32 με μέγιστη ταχύτητα τα 20χλμ./ώρα όπως προβλέπεται από το αρ. 39 του ΚΟΚ.
-Πινακίδα Ρ43 Περιοχή απαγόρευσης στάθμευσης (στάθμευση χρονικής διάρκειας 10’).
-Επίσης στην περιοχή παρέμβασης δεν θα επιτρέπεται η είσοδος οχημάτων συνολικού βάρους που υπερβαίνει τους 5Τ οπότε σε προηγούμενες οδούς θα τοποθετηθούν τέτοιες πινακίδες.
-Στον πεζόδρομο της οδού Ιάσονος θα τοποθετηθεί πινακίδα Ρ55.
-Στις εσοχές των οδών που περιβάλλουν την πλατεία θα τοποθετηθεί:
-Πινακίδα Ρ71 για τη στάθμευση αποκλειστικά για οχήματα ΑμεΑ επί της οδού Όθρυος,
-πινακίδα Ρ70 για τη στάθμευση αποκλειστικά για μοτοσυκλέτες επί της οδού Αθηνών στην πρώτη εσοχή έναντι κεντρικής πλατείας (κατάστημα Βαζούρα),
-πινακίδα Ρ70 για τη στάθμευση αποκλειστικά για μοτοσυκλέτες επί της οδού Δ. Αργυροπούλου στην πρώτη εσοχή μετά τη συμβολή της με την οδό Βασ. Κων/νου (έμπροσθεν ιδιοκτησίας Πασχαλούδη),
-πινακίδα Ρ70 για τη στάθμευση αποκλειστικά κρατικών οχημάτων επί της οδού Βασ. Κων/νου στην πρώτη εσοχή μετά τη συμβολή της με την οδό Μυρμηδόνων (έμπροσθεν Δημαρχείου),
-πινακίδα Ρ70 για τη στάθμευση αποκλειστικά για μοτοσυκλέτες επί της οδού Μυρμηδόνων στην πρώτη εσοχή μετά τη συμβολή της με την οδό Βασ. Κων/νου (έμπροσθεν πεζοδρόμου Θερμοπυλών).
-Επίσης θα επανατοποθετηθούν οι πινακίδες που είχαν αποσυρθεί κατά την εκτέλεση του έργου και είναι:
Ρ2 (STOP)
* Επί της οδού Βασ. Γεωργίου (κάθοδος από Κοραή – Βασ. Παύλου) στη συμβολή της με την Μιχοπούλου και Παναγοπούλου (2 τεμ.).
* Επί της οδού Μυρμηδόνων στη συμβολή της με την οδό Βασ. Γεωργίου (τεμ. 1).
* Επί της οδού Δ. Αργυροπούλου στη συμβολή της με την οδό Βασ. Γεωργίου (τεμ. 1).
* Επί της οδού Ερμού στη συμβολή της με την οδό Όθρυος (τεμ. 1).
* Επί της οδού Φιλελλήνων στη συμβολή της με την οδό Αθηνών (τεμ. 1).
Ρ27 (Απαγορεύεται η αριστερή στροφή)
* Επί της οδού Βασ. Κων/νου στη συμβολή της με την οδό Μιχοπούλου στο ρεύμα ανόδου (τεμ. 1).
* Επί της οδού Βασ. Κων/νου στη συμβολή της με την οδό Μυρμηδόνων στο ρεύμα ανόδου (τεμ. 1).
* Επί της οδού στη συμβολή της με την οδό Βασ. Γεωργίου (τεμ. 1).
* Επί της οδού Ερμού στη συμβολή της με την οδό Όθρυος (τεμ. 1).
Ρ28 (Απαγορεύεται η δεξιά στροφή)
* Επί της οδού Βασ. Γεωργίου στη συμβολή της με την οδό Μιχοπούλου στο ρεύμα καθόδου (τεμ. 1).
* Επί της οδού Βασ. Γεωργίου στη συμβολή της με την οδό Δ. Αργυροπούλου στο ρεύμα καθόδου (τεμ. 1).
* Επί της οδού Βασ. Γεωργίου στη συμβολή της με την οδό Μυρμηδόνων στο ρεύμα καθόδου (τεμ. 1).
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι πινακίδες που είχαν τοποθετηθεί:
Οριζόντια σήμανση
1. Σήμανση όλων των οδοστρωμάτων με κίτρινη συνεχή γραμμή στο τέλος του οδοστρώματος (όπου υπάρχει ασφαλτοστρωμένη οδός) που δηλώνει την απαγόρευση στάσης ή στάθμευσης σε όλο το μήκος της.
2. Σήμανση με διακεκομμένη κίτρινη γραμμή σε όλο το μήκος των εσοχών που δηλώνει ότι σε όλο το μήκος της γραμμής αυτής και επί της πλευράς αυτής του οδοστρώματος υπόκειται σε περιορισμούς η στάθμευση (διάρκειας 10’) που δηλώνεται και από την πινακίδα Ρ43.
3. Βέλη που σημαίνουν την υποχρεωτική πορεία της οδού που χρησιμοποιούνται για την επανάληψη των πληροφοριών με πινακίδες.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το