Τοπικά

Όλα τα πρόσωπα που μετέχουν στις επιτροπές και το προεδρείο του Δήμου Αλμυρού

Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου οι Δημαιρεσίες στον Δήμο Αλμυρού, από τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν. 4555/2018 και 2 του Ν.4623/2019, αντίστοιχα.

Αρχικά εκλέχθηκαν ο Πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του συμβουλίου. Υποχρεωτικά ο πρόεδρος προέρχεται από την παράταξη του δημάρχου (πλειοψηφία) κ. Βαγγέλη Χατζηκυριάκου, δηλαδή τη «Δημοτική Πρωτοβουλία», ο αντιπρόεδρος από την πρώτη αντιπολίτευση (μείζων μειοψηφία), δηλαδή από τη Δημοτική παράταξη «Αλμυρός Ευθύνη και Δημιουργία» με επικεφαλής τον πρώην Δήμαρχο κ. Δημήτρη Εσερίδη, και ο γραμματέας από την αντιπολίτευση (ελάσσονα μειοψηφία), δηλαδή από τη Δημοτική παράταξη «#Ζωή_αλλάζουμε» με επικεφαλής την κα Ζωή Ράππου.

Τη συνεδρίαση άνοιξε ο κ. Λεωνίδας Βούλγαρης πρώτος πλειοψηφών Σύμβουλος ο οποίος και προήδρευσε μέχρι και την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου

Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Τσούτσας Δημήτρης

Ανιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Καλλές Νικόλαος

Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου: Νικολαϊδης Ανάργυρος

Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμυρού

Ακολούθησε η εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται από επτά μέλη, τέσσερα από την πλειοψηφία (Δημοτική Αρχή), δυο από τη μείζονα μειοψηφία και ένα από την ελάσσονα μειοψηφία και με διετή εντολή.

Από τα τέσσερα της Δημοτικής Αρχής, το ένα μέλος υποχρεωτικά είναι ο Δήμαρχος Αλμυρού και τα δυο, αντιδήμαρχοι που ορίστηκαν με απόφαση Δημάρχου, ενώ το τέταρτο μέλος εκλέχθηκε με ψηφοφορία. Τα υπόλοιπα τρία μέλη επίσης εκλέχθηκαν με ψηφοφορία.

Τα δυο τακτικά μέλη-Αντιδήμαρχοι, της οικονομικής επιτροπής, ορίστηκαν και αναρτήθηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ την Παρασκευή και είναι η κα Μπέη-Σταματίου Αρετή  και  ο Παπαϊωάννου  Γεώργιος. Μετά τις Δημαιρεσίες η Οικονομική Επιτροπή σχηματίστηκε ως εξής:

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Χατζηκυριάκος Βαγγέλης, Δήμαρχος

Αρετή Μπέη-Σταματίου Αντιδήμαρχος

Παπαϊωάννου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος

Δεληζήσης Αναστάσιος Τακτικό Μέλος

Εσερίδης Δημήτριος Τακτικό Μέλος

Καρακώστας Χρήστος Τακτικό Μέλος

Καραγιώργος Άρης, Τακτικό Μέλος

Γουργιώτης Γεώργιος Αναπληρωματικό Μέλος

Δαλακούρας Ηλίας Αναπληρωματικό Μέλος

Νικοβιώτης Κωνσταντίνος Αναπληρωματικό Μέλος

Ράππου Ζωή-Μάμαλη Αναπληρωματικό Μέλος

 

Εκλογή Ποιότητας Ζωής Δήμου Αλμυρού

Ακριβώς το ίδιο ισχύει και για τον ορισμό και την εκλογή των μελών της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Τα δυο τακτικά μέλη-Αντιδήμαρχοι, της Ποιότητας Ζωής, ορίστηκαν και αναρτήθηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ την Παρασκευή και είναι ομοίως η κα Μπέη-Σταματίου Αρετή του Δημητρίου  και ο Παπαϊωάννου  Γεώργιος  του  Αριστείδη. Μετά τις Δημαιρεσίες η Οικονομική Επιτροπή σχηματίστηκε ως εξής:

 

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Χατζηκυριάκος Βαγγέλης, Δήμαρχος

Αρετή Μπέη-Σταματίου Αντιδήμαρχος

Παπαϊωάννου Γεώργιος, Αντιδήμαρχος

Γουργιώτης Γεώργιος Αντιδήμαρχος

Σταυραντώνη Μαρία Τακτικό Μέλος

Γαλατσίδας Ιωάννης Τακτικό Μέλος

Παπακωνσταντίνου Γεώργιος Τακτικό Μέλος

Δεληζήσης Αναστάσιος Αναπληρωματικό Μέλος

Καλατζής Ευάγγελος Αναπληρωματικό Μέλος

Νικοβιώτης Κώστας Αναπληρωματικό Μέλος

Μυγιάκη-Μυλωνά Μανωλία Αναπληρωματικό Μέλος

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το