Τοπικά

Oι θέσεις και τα αιτήματα του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου ενόψει των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης εναποθέτει τις ελπίδες του για μια εξαγγελία ορθών μέτρων για την αντιμετώπιση των πολλαπλών αναγκών που προκύπτουν μέρα με τη μέρα εξαιτίας των διαδοχικών κρίσεων. Σήμερα, ο εμπορικός κόσμος απαιτεί να υπάρξουν μέτρα που θα εξομαλύνουν την αγοραστική δυναμική των Ελλήνων πολιτών και θα προσδώσουν μια ελπίδα διατήρησης της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου θεωρεί επιτακτική ανάγκη την υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης.
Διεκδικεί ως πρώτιστο μέλημα της κυβέρνησης:

Στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος με μισθούς.
Η στήριξη των νέων θέσεων εργασίας, η ενίσχυση των μισθών μέσω επιδότησης της εργασίας και η ενίσχυση των συντάξεων των πολιτών είναι μέγιστη προτεραιότητα.
Ψηφιακός και ενεργειακός εκσυγχρονισμός του εμπορίου.
Χρηματοδότηση και η στήριξη των επιχειρήσεων και των νέων επενδύσεων μέσω αξιοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, ενώ η μεγέθυνση του κλάδου να μην στηριχθεί αποκλειστικά στη διαδικασία των «συγχωνεύσεων», αλλά και στην αύξηση του τζίρου κάθε μεμονωμένης επιχείρησης.
Ελάφρυνση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων.
Η κατάργηση του άδικου τέλους επιτηδεύματος, της περαιτέρω μείωσης της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών είναι απαραίτητη για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Μίσθωση επαγγελματικών χώρων και κατοικιών σε λογικές τιμές.
Η μείωση των πολλαπλών φόρων επί της ακίνητης περιουσίας, όπως ορθώς έγινε μέσω της μείωσης του ΕΝΦΙΑ, πρέπει να επιταχυνθεί, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να σταματήσει η παράλογη αύξηση των μισθωμάτων, η οποία πλήττει τον ανταγωνισμό και θα οδηγήσει δυστυχώς σε λουκέτα και σκοτεινές βιτρίνες σε κάθε τοπική αγορά.
Πάταξη νέων μορφών παράνομου εμπορίου.
Έλεγχος του ηλεκτρονικού εμπορίου και προϋποθέσεις πώλησης μέσω ψηφιακών καναλιών πώλησης.

Συγκεκριμένα ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου συντάσσεται με τις θέσεις του ανώτερου συνδικαλιστικού οργάνου του, την ΕΣΕΕ, η οποία έχει αποτυπώσει τις κυριότερες θέσεις για τη λήψη μέτρων υπέρ ενίσχυσης του παραγωγικότερου κλάδου της οικονομίας, το εμπόριο.

Ακολουθεί η συνοπτική αποτύπωση των κυριότερων θέσεων ανά θεματική ενότητα:

Α. Ρευστότητα – Τραπεζικά – ΕΣΠΑ

· Δημιουργία ειδικού ευέλικτου δανειακού προϊόντος, μόνιμου χαρακτήρα, για την κάλυψη του κόστους μετάβασης των πολύ μικρών και ΜμΕ στη νέα ψηφιακή εποχή.
· Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων απ’ ευθείας ενίσχυσης της ρευστότητας των μικρών επιχειρήσεων με κεφάλαια κίνησης, με περισσότερο ευέλικτα κριτήρια πιστοληπτικής αξιολόγησης, στα πρότυπα του «Γέφυρα 2».
· Εισαγωγή εγγυοδοτικών προϊόντων με περιορισμένες εξασφαλίσεις και χορήγηση μικροπιστώσεων με ορθολογικά επιτόκια.
· Περιορισμός των χρεώσεων και των προμηθειών των Τραπεζών (χρεώσεις & έξοδα κίνησης για χρήση υπηρεσιών e-banking).
· Άρση των αγκυλώσεων και επίσπευση των διαδικασιών χορήγησης δανείων/κονδυλίων από τις Τράπεζες.
· Πλήρης και χωρίς εξαιρέσεις εφαρμογή των εργαλείων του νέου Κώδικα Δεοντολογίας της ΤτΕ όπως: η επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου, η καταβολή μειωμένης δόσης, ο διαχωρισμός της οφειλής, η διαγραφή μέρους της συνολικής απαίτησης κ.α.
· Αναβάθμιση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), ώστε να αναδειχθεί στον βασικό πυλώνα στήριξης και ανάπτυξης των μικρότερων επιχειρήσεων, οι οποίες αποκλείονται από τον τραπεζικό δανεισμό. Επιπροσθέτως, η απευθείας υλοποίηση προγραμμάτων από την 5 ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΑΤ θα ενισχύσει τη διαφάνεια και την αποτροπή φαινομένων επιλεκτικής επιλογής δικαιούχων.
· Ισότιμη συμμετοχή του εμπορίου στο νέο ΕΣΠΑ, με έμφαση στις επενδύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αυστηρότερη επίβλεψη των υλοποιούμενων δράσεων, με άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών σε περιπτώσεις χρονικών αποκλίσεων ή αστοχιών.
· Εξωδικαστικός Μηχανισμός ρύθμισης οφειλών (ν. 4738/2020): Όσον αφορά στο σκέλος της εξυγίανσης των επιχειρήσεων τα αποτελέσματα συμμετοχής και έγκρισης των υποβαλλόμενων αιτήσεων από την έναρξη λειτουργίας του Μηχανισμού (Ιούνιος 2021) έως σήμερα είναι πολύ κατώτερα των προσδοκιών. Απαιτείται τόσο η διευθέτηση διαδικαστικών ζητημάτων (ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας) όσο και η επίδειξη μεγαλύτερου ενδιαφέροντος από πλευράς τραπεζών και υπηρεσιών του Δημοσίου, με την εποπτεία της ΤτΕ να κρίνεται αναγκαία.
· Ταμείο Ανάκαμψης: Ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ διαφορετικών οικονομικών δραστηριοτήτων. – Μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο και ανά οικονομικό κλάδο. – Διάχυση της πληροφόρησης των δράσεων του Ταμείου προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εξάλειψη του ελλείμματος πληροφόρησης. – Μη προσμέτρηση ήδη ληφθεισών ενισχύσεων (επιστρεπτέα προκαταβολή, κ.λ.π.) στην κάλυψη του ανώτατου δικαιούμενου ορίου (πλαφόν) κρατικής ενίσχυσης, παράμετρος που οδηγεί στον άδικο αποκλεισμό επιχειρήσεων από τα κονδύλια του Ταμείου.

Β. Ανατιμήσεις προϊόντων & υπηρεσιών – Ακρίβεια /Πληθωριστικές πιέσεις

· Συνέχιση της κρατικής επιδότησης οικιακών και εμπορικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας για ολόκληρο το 2022 και έως ότου αποκλιμακωθούν ουσιωδώς οι υφιστάμενες πληθωριστικές πιέσεις. 6 · Εντατικοποίηση ελέγχων για τον περιορισμό του λαθρεμπορίου και φαινομένων αισχροκέρδειας στην τιμή διάθεσης των καυσίμων.
· Μείωση του Ειδικού φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ), καθώς ο εξωγενής ορισμός της τιμής των ενεργειακών προϊόντων, διογκώνει τα κόστη των επιχειρηματιών.
· Απαλλαγή των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος από τέλη και φόρους υπέρ τρίτων.

Γ. Φορολογικά

· Άμεση κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. Πρόκειται για ένα μνημονιακό κατάλοιπο που δεν έχει θέση πλέον στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον απαλλαγής της χώρας και της οικονομίας από τις διάφορες εποπτείες.
· Επαναφορά σε μόνιμη πλέον βάση του ειδικού καθεστώτος των μειωμένων κατά 30% συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου.
· Άμεση θεσμοθέτηση και εφαρμογή του Ειδικού Ακατάσχετου Επιχειρηματικού Λογαριασμού, αναλόγως του τζίρου των επιχειρήσεων.
· Θεσμοθέτηση και νομική κατοχύρωση της τουριστικής εμπορικής επιχείρησης, με βασικό κριτήριο την πραγματοποίηση άνω του 50% του τζίρου της κατά το τετράμηνο Ιουνίου – Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Η εποχική εμπορική επιχείρηση θα συμμετέχει ισότιμα σε όλα τα ευεργετικά μέτρα που προβλέπονται για τη στήριξη του τουριστικού κλάδου.
· Κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου ΕΝΦΙΑ και για την ακίνητη περιουσία των εταιρειών, κατ’ αναλογία όσων ισχύουν για τα φυσικά πρόσωπα.
· Θέσπιση αφορολόγητου ορίου και για τους μη μισθωτούς και διασύνδεσή του με την υποχρέωση συγκέντρωσης ηλεκτρονικών αποδείξεων.
· Πλήρης κατάργηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος επόμενου έτους τόσο για τα φυσικά (ατομικές επιχειρήσεις) όσο και τις εταιρείες.
· Οριστική κατάργηση των παρωχημένων και άδικων τεκμηρίων διαβίωσης και αντικατάστασή τους από το Ηλεκτρονικό Περιουσιολόγιο.
· Μείωση των υφιστάμενων συντελεστών ΦΠΑ, του μειωμένου στο 11% από 13% και του γενικού, στον οποίο εμπίπτουν και τα καύσιμα, στο 20% από 24%.
· Αύξηση του εθνικού ορίου απαλλαγής ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις από τα 10.000 € στα 20.000 € και επιτάχυνση της επιστροφής ΦΠΑ στις εξαγωγικές μονάδες.
· Περαιτέρω αποκλιμάκωση του συντελεστή φορολόγησης κερδών των Νομικών προσώπων (ΦΕΝΠ) από το 22% στο 20%.
· Θέσπιση μίας ενιαίας, ελκυστικότερης και ομογενοποιημένης πάγιας ρύθμισης 48 μηνιαίων δόσεων για τακτικές και έκτακτες οφειλές από κάθε αιτία, τόσο προς την Εφορία όσο και στα Ασφαλιστικά ταμεία, με τις πρώτες 24 δόσεις να απαλλάσσονται επιτοκιακών επιβαρύνσεων, ενώ από την 25η και για το σύνολο των επιλεγόμενων δόσεων θα επιβάλλεται ετήσιο επιτόκιο 2,5%.
· Βελτίωση της διαλειτουργικότητας και ροής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των ηλεκτρονικών πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου (ΑΑΔΕ, e – ΕΦΚΑ/”Εργάνη”), για την ταχύτερη και ποιοτικότερη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δημοσίου στις επιχειρήσεις.
· Κατάργηση του παρωχημένου φόρου Πολυτελείας.
· Αναστολή εφαρμογής των αναγκαστικών μέτρων της Εφορίας, μέχρι την οριστική εξάλειψη των επιπτώσεων της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης.

Δ. Ασφαλιστικά – Εργατικά

· “Πάγωμα” και κεφαλαιοποίηση των παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών στον πρώην ΟΑΕΕ, με μετατροπή της κεφαλοποιημένης οφειλής σε ασφαλιστικό χρόνο, κατά τη συνταξιοδότηση.
· Αύξηση του ανώτατου ορίου κύριων οφειλών συνταξιοδότησης από τα 20.000 στα 50.000 ευρώ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το