Τοπικά

Oι προτάσεις μαθητών από τη Μαγνησία για καλύτερη εκπαίδευση στα σχολεία

Υπομνήματα με τις απόψεις τους για μια καλύτερη εκπαίδευση κατέθεσαν 6.000 μαθητές λυκείων και σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής στη Μαγνησία. Πρόκειται για τη συμπεράσματα και τις προτάσεις των μαθητών που προέκυψαν από την ημερίδα με θέμα: «Η Πολιτεία αφουγκράζεται τους μαθητές», που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018.

Κεντρικός σκοπός της δράσης ήταν οι Πολιτειακοί θεσμοί του τόπου να γίνουν κοινωνοί των προβλημάτων, των απόψεων και των προτάσεων των νέων, και ιδιαίτερα των μαθητών, αναφορικά με την παρεχόμενη εκπαίδευση, τη σχολική ζωή, τις προοπτικές και το μέλλον τους. Τελικός στόχος ήταν η, από μεριάς της Πολιτείας, αξιοποίηση των πληροφοριών, που οι μαθητές παρείχαν, ώστε να βελτιωθεί η υπάρχουσα κατάσταση στην εκπαίδευση, να αναπτυχθούν νέες καινοτόμες πρακτικές και σχεδιασμοί, οι οποίοι θα συντελέσουν στη δημιουργία ενός καλύτερου αύριο για τους νέους μας. Επιπλέον, η δράση συντέλεσε στην ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των μαθητών και των θεσμών της Εκπαίδευσης, της Πολιτείας και της Δημοκρατίας.

Έτσι, τα υπομνήματα των μαθητών στάλθηκαν στο υπουργείο και στους 6 βουλευτές της Μαγνησίας ώστε να ενημερωθούν και να βοηθηθούν στο έργο τους.

Κατωτέρω παρατίθενται συγκεντρωτικά τα στοιχεία, τα οποία αναφέρονται στα υπομνήματα των μαθητών:

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
-Ανάγκη για σταθερό εκπαιδευτικό σύστημα.
-Να υπάρξει μακροπρόθεσμος σχεδιασμός.
-Όχι αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
-Οι αλλαγές να ανακοινώνονται έγκαιρα, ώστε να υπάρχει διαθέσιμος χρόνος για προετοιμασία.
-Αναλυτικό πρόγραμμα: να ακολουθεί τις ανάγκες των μαθητών.
-Να υπάρχει συνάφεια μεταξύ παρεχόμενης γνώσης από ΑΕΙ –ΤΕΙ και των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας.
-Ορθολογικότερος διαχωρισμός των ομάδων προσανατολισμού στη Β’ και Γ’ Λυκείου.
-Κατάργηση ορίου στο εισόδημα για να εγγραφεί κάποιος εργαζόμενος ανήλικος σε εσπερινό.
-Μάχιμοι καθηγητές να βγάζουν τα θέματα στις Επιτροπές των Πανελλαδικών εξετάσεων.
-Θεσμοθέτηση Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου που θα εκφράζει τη γνώμη των μαθητών συμμετέχοντας στη διαδικασίας λήψης αποφάσεων του ΥΠΠΕΘ.

Οι προτάσεις μαθητών του ΕΕΕΕΚ:
-Σαφής προσδιορισμός μαθητών που φοιτούν, σταθερότητα στα έτη φοίτησης, δυνατότητα φοίτησης σε δεύτερο ή/και τρίτο εργαστήριο, αύξηση ετών φοίτησης, νομοθετικό πλαίσιο πρακτικής άσκησης και εισαγωγή μαθητείας, νομοθετική ρύθμιση για θέματα επικινδυνότητας ως προς την συμπεριφορά βάση ψυχοπαθολογίας μαθητών.
-Η πρόσβαση στην εργασία για πολλούς είναι αδύνατη και οι απόφοιτοι των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., βάση νόμου, δεν έχουν πρόσβαση στο Ειδικό Λύκειο.

Οι προτάσεις ΕΠΑΛ:
-Εργαζόμενοι μαθητές: να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, ώστε ο χρόνος της εργασίας τους σε συναφές με τον τομέα τους επάγγελμα να λογίζεται ως χρόνος παρακολούθησης της μαθητείας, με εξασφάλιση του σχετικού πιστοποιητικού. Αναβάθμιση της ποιότητας του περιεχομένου σπουδών και των τίτλων που απονέμονται από τα ΕΠΑΛ. Εκτεταμένη και λεπτομερής ενημέρωση του κοινού.
-Νομοθετημένη κατηγοριοποίηση του επιπέδου της επιστημονικής κατάρτισης και της δυνατότητα για επαγγελματική αποκατάσταση με βάση αυτή. Κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων όλων των ειδικοτήτων. Διάκριση επιπέδου επαγγελματικών προσόντων μεταξύ των αποφοίτων ΕΠΑΛ. και ΓΕΛ. Ισότιμη αντιμετώπιση Γενικής και Επαγ/κής εκπαίδευσης από την Πολιτεία.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
-Σταθερό σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
-Μείωση εξεταζομένων μαθημάτων ή εισαγωγή μέσω ενός αξιόπιστου εθνικού απολυτηρίου.
-Είτε όχι μόνο Πανελλαδικές ως κριτήριο εισαγωγής, αλλά συνυπολογισμός βαθμών των τριών τάξεων του Λυκείου με σχετική ποσόστωση
-Ή κατάργηση εξετάσεων ή ας ανατεθεί το έργο αυτό στα Πανεπιστήμια, είτε τα θέματα των Πανελλαδικών να είναι με βάση τα παραδείγματα και την ύλη των σχολικών βιβλίων.
-Να δίνεται δυνατότητα εισαγωγής στις Στρατιωτικές Σχολές και στην Αστυνομία και στους μαθητές των Εσπερινών.
-Ψυχολογικά τεστ στους εκπαιδευτικούς που διορθώνουν τα γραπτά.
-Πρόβλημα: λύκειο είναι πλέον προθάλαμος του πανεπιστημίου, μοναδικός στόχος μαθητών η επιτυχία στις πανελλήνιες.
-Να γίνει λιγότερο εξετασιοκεντρικό σύστημα.
-Αποδέσμευση από τις εξετάσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση/ Κατάργηση Πανελλαδικών εξετάσεων.
-Να δημοσιευθεί εγκαίρως με σαφήνεια ο τρόπος πρόσβασής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για τη φετινή Α΄ Λυκείου.
-Η προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις να γίνεται σε όσους επιθυμούν σε ένα μεταλυκειακό έτος.
-Συναρμογή με τις μαθησιακές επιλογές του μαθητή εντός του Λυκείου.

Οι προτάσεις του ΕΕΕΕΚ:
-Αναδιάρθρωση του τίτλου σπουδών με ενδεχόμενες διαβαθμίσεις αντίστοιχες του τύπου φοίτησης.

Οι προτάσεις ΕΠΑΛ:
-Οριστικοποίηση ύλης Πανελλαδικών. Αύξηση ποσοστού πρόσβασης σε Παν/μια και Πολυτεχνεία αποφοίτων ΕΠΑΛ. Κατάργηση των Πανελληνίων, Εισαγωγή με τον βαθμό απολυτηρίου στην τελευταία τάξη του λυκείου. Αύξηση του ποσοστού εισαγωγής των μαθητών των ΕΠΑΛ στις στρατιωτικές σχολές και στα ΤΕΙ από 12% σε 15% και στα ΑΕΙ από 1% στο 5%.
-Ύπαρξη ίσων ευκαιριών μεταξύ των μαθητών ΕΠΑΛ και ΓΕΛ όσον αφορά την εισαγωγή τους στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Διαχωρισμός μαθητών Γ’ Λυκείου σε όσους διεκδικούν θέση στην 3/βάθμια εκπαίδευση και σε όσους ενδιαφέρονται μόνο για πτυχίο-απολυτήριο.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ/ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
-Αξιοκρατική αξιολόγηση μαθητών.
-Κατάργηση βαθμών/ βαθμοθηρίας.
-Αντί για ακαδημαϊκό 4μηνο → 2μηνο για καλύτερη αξιολόγηση των μαθητών.
-Να βρεθούν και άλλα κριτήρια αξιολογήσεως, ποιοτικά και μετρήσιμα, όχι μόνο με αποστήθιση ή με διαγωνίσματα.
-Ενδοσχολικές εξετάσεις μόνον στα βασικά μαθήματα (π.χ. όχι τα καλλιτεχνικά).
-Διαχωρισμός των ενδοσχολικών εξετάσεων του Λυκείου τον Ιανουάριο και Ιούνιο με τη μισή εξεταστέα ύλη κάθε φορά.
-Προαγωγικές εξετάσεις σε λιγότερα μαθήματα.
-Μείωση μαθημάτων για τις τελικές εξετάσεις κάθε τάξης σε 4.
-Η βαθμολογία των τετραμήνων να παραμείνει ως έχει με βαθμό άριστα το 20 και όχι με βάση γενικό χαρακτηρισμό (Α, Β, Γ).

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το