Τοπικά

Οι δημόσιες συμβάσεις για την Περιφέρεια της Θεσσαλίας το 4ο τρίμηνο του 2020

Το 4ο τρίμηνο του 2020 στην περιφέρεια της Θεσσαλίας δημοσιεύθηκαν περισσότερες από 3.500 συμβάσεις. Μία από τις υψηλότερες συμβάσεις σε προϋπολογισμό αφορούσε τον εκσυγχρονισμό του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του πολεοδομικού συγκροτήματος των ενοτήτων Βόλου και Ν. Ιωνίας για την εξασφάλιση επαρκούς πόσιμου νερού. Το 64,31% αφορούσε συμβάσεις προμήθειας, το 25,30% συμβάσεις υπηρεσιών και το 10,39% συμβάσεις δημοσίων έργων. Οι συμβάσεις για τα φαρμακευτικά προϊόντα ξεπέρασαν το 20% του συνόλου των προκηρύξεων.

Στο 61,44% των συμβάσεων επιλέχθηκε η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τις αναθέτουσες αρχές. Πιο συγκεκριμένα:

  • Απευθείας ανάθεση: 61,44%
  • Συνοπτικός διαγωνισμός: 21,22%
  • Ανοιχτή διαδικασία: 11,17%
  • Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση: 4,56%
  • Διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού: 0,79%
  • Κλειστή διαδικασία: 0,42%
  • Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση: 0,39%

Οι δημόσιοι φορείς που διέθεσαν τα μεγαλύτερα ποσά ήταν η Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων. Τριάντα εταιρίες κέρδισαν περισσότερους από 10 διαγωνισμούς με την πλειοψηφία αυτών να προμηθεύουν φαρμακευτικά προϊόντα. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δημοσίευσε συμβάσεις οι οποίες ξεπέρασαν τα  20.000.000 €.

Τα νοσοκομεία συγκέντρωσαν το 35% των συνολικών συμβάσεων, οι δήμοι το 23%, τα Υπουργεία το 9% και ακολούθησαν οι υπόλοιπες αναθέτουσες αρχές. Το 41% των δημοσίων διαγωνισμών αφορούσε ποσά έως 5.000 €, το 19% από 5.000 έως 10.000 €, το 21% από 10.000 έως 20.000 € και το υπόλοιπο 19% μεγαλύτερα ποσά. Συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο, παρατηρείται μια σταθερότητα στο εύρος τιμών των συμβάσεων που δημοσιεύθηκαν.

Με την καθημερινή ενημέρωση για τους ενεργούς δημόσιους διαγωνισμούς, οι επιχειρήσεις μπορούν να ενημερώνονται για όλες τις νέες επαγγελματικές ευκαιρίες που δημιουργούνται και να προετοιμάζουν με καλύτερο τρόπο τις προσφορές τους.

Ενεργή προκήρυξη
Μια ενεργή προκήρυξη με καταληκτική ημερομηνία προσφορών 25/01/21 αφορά την “Μελέτη οδοποιίας Ε.Ο. Τρικάλων – Καλαμπάκας” για τις ανάγκες της περιφέρειας με συνολικό προϋπολογισμό τα 1.051.404,54 .

Πηγή: Promitheies.gr

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το