Τοπικά

Οι δηλώσεις για το Κτηματολόγιο στον Δήμο Αλμυρού

Την Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 θα ξεκινήσει η συλλογή δηλώσεων για το Κτηματολόγιο Μαγνησίας στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αλμυρού και θα διαρκέσει για 3 μήνες για τους κατοίκους εσωτερικού (Λήξη:12 Ιουνίου 2019) και 6 μήνες για κατοίκους εξωτερικού (Λήξη: 12 Σεπτεμβρίου 2019).
Τα βασικά συνυποβαλλόμενα έγγραφα είναι:
1. Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου, που τεκμηριώνει το δικαίωμα σε ακίνητο (π.χ. συμβόλαιο). Εάν κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωμα (π.χ. κυριότητα) σε ένα ακίνητο με περισσότερους από έναν τίτλους (π.χ. το 25% με δωρεά, το 30% με γονική παροχή και το 45% με αγορά), τότε θα πρέπει να υποβάλει αντίγραφα όλων των τίτλων.
2. Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής/εγγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο.
3. Στοιχεία για τον εντοπισμό του ακινήτου.
4. Τοπογραφικό εφόσον αναφέρεται στον τίτλο απαραίτητο ή πρόσφατο εάν υπάρχει.
5. Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου
6. Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ (π.χ. απόσπασμα από εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, αποδεικτικό απόδοσης ΑΦΜ ή λογαριασμό ΔΕΗ).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ Αλμυρού, Πάροδος Βόλου, 1ος όροφος, ΤΗΛ.: 2422029566) και να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα:
http://www.ktimatologio.gr/cadastralsurvey/Pages/Kgcwbcv5d1GNBJFO.aspx

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το