Τοπικά

Οι αλλαγές στη λειτουργία του Δήμου Αλμυρού λόγω των μέτρων για τον κορωνοϊό

Στον καθορισμό λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Αλμυρού, κατά την περίοδο ισχύος των μέτρων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, με σκοπό την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του και ταυτόχρονα τη διασφάλιση της υγείας εργαζομένων, προχώρησε με απόφασή του, που αναρτήθηκε χθες στη «Διαύγεια», ο δήμαρχος Βαγγ. Χατζηκυριάκος.

Οι κάτωθι υπηρεσίες λειτουργούν πλήρως ή μερικώς με τους εξής τρόπους: Το Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, καθ’ όλη την περίοδο αυτή, με αυτοπρόσωπη παρουσία του μοναδικού υπαλλήλου, καθημερινή και εντός του νόμιμου ωραρίου, 07.00-15.00. Εξαιρείται η περίπτωση που για λόγους ασθενείας δεν δύναται ο υπάλληλος να παρουσιαστεί στην εργασία του και εφόσον λάβει την προβλεπόμενη από το νόμο αναρρωτική άδεια. Το Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας θα λειτουργεί κανονικά στο προκαθορισμένο ωράριό του, με το υφιστάμενο προσωπικό του και με το προσωπικό με το οποίο ενισχύθηκε, στα πλαίσια ενίσχυσης της Κοινωνικής Δομής και των Υπηρεσιών του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Τα Γραφεία για θέματα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς λειτουργούν μερικώς και μόνο ως προς τις διοικητικές τους λειτουργίες, με την παρουσία της ειδικής συνεργάτιδας και ενός υπαλλήλου ΔΕ Διοικητικού. Το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία με το προβλεπόμενο προσωπικό. Το Τμήμα Προγραμματισμού-Οργάνωσης-Πληροφορικής θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, με αυτοπρόσωπη παρουσία του υπάρχοντος προσωπικού και σε κάθε περίπτωση, εφόσον καταστεί ανάγκη, οι υπάλληλοι του τμήματος αυτού μπορούν να εργαστούν με την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας.

Το Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, με αυτοπρόσωπη παρουσία του προσωπικού που εργάζεται, καθημερινά και εντός του νόμιμου ωραρίου. Το Γραφείο Κοιμητηρίων θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, καθ’ όλη την περίοδο αυτή, με αυτοπρόσωπη παρουσία του ενός και μοναδικού υπαλλήλου, σε καθημερινή βάση και εντός του καθορισμένου ωραρίου, 07.00-15.00, καθώς και εκτός αυτού, όταν απαιτείται ανάγκη ταφής στα κοιμητήρια Αλμυρού, Ευξεινούπολης, Κροκίου, Πλατάνου, Ανθοτόπου, Νεράιδας, Νεοχωρακίου, Μαυρολόφου και Αργιλλοχωρίου, Σούρπης, Αγίας Τριάδας και Δρυμώνα. Το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου θα βρίσκεται σε λειτουργία με την καθημερινή αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων και μόνο αν παραστεί ανάγκη, λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, θα λειτουργεί σε μερική αναστολή με τουλάχιστον δύο άτομα.

Το Τμήμα Ληξιαρχείου – Δημοτολογίου θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, με το υφιστάμενο προσωπικό, σε καθημερινή βάση και εντός του καθορισμένου ωραρίου, 07.00-15.00. Το Τμήμα Εσόδων θα λειτουργεί πλήρως ως εξής: Προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός, οι υπάλληλοι του τμήματος θα λειτουργούν εκ περιτροπής, σε εβδομαδιαία βάση και θα υφίστανται τουλάχιστον τρία άτομα κάθε ημέρα στο τμήμα, εκ των οποίων ένας είτε ΠΕ Οικονομικού- Λογιστικού είτε ΔΕ Διοικητικού και ένας υπάλληλος είτε ΠΕ Εισπρακτόρων είτε ΔΕ Ελεγκτών Εσόδων και ένας υπάλληλος οποιουδήποτε άλλου κλάδου του τμήματος, ώστε να εξυπηρετεί τις λοιπές αρμοδιότητες (ΤΑΠ, Βεβαιώσεις τμ κλπ). Με ευθύνη της προϊσταμένης Τμήματος θα ανατίθενται στους υπαλλήλους εργασία, ικανή να παρασχεθεί από το σπίτι, ώστε η εκ περιτροπής εργασία να συνδυάζεται με την εργασία εξ αποστάσεως.

Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, ως προς το διοικητικό κομμάτι, θα λειτουργεί, μερικώς, με δύο άτομα, την αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος ΠΕ Διοικητικού (διευθύντρια) και την υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικού (Πρωτόκολλο). Επιπροσθέτως στο Τμήμα αυτό υπάγονται και οι δύο ΥΕ Καθαριστριών εσωτερικών χώρων, οι οποίες μεταφέρθηκαν με την υπ’ αριθ. 39/2020 απόφαση του δημάρχου Αλμυρού, με τα καθήκοντα που αναφέρονται στην οικεία απόφαση, με σκοπό την ενίσχυση καθαριότητας δημοτικών κτιρίων. Το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων θα λειτουργεί με την αυτοπρόσωπη παρουσία ενός ατόμου κλάδου ΔΕ Διοικητικού.

Το τμήμα ΚΕΠ Αλμυρού θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τα οριζόμενα στις πρόσφατες εγκυκλίους. Όταν και όπου είναι απαραίτητο και εφόσον είναι εφικτό, ένα άτομο από τα ΚΕΠ Αλμυρού θα αναπληρώνει άτομο, που βρίσκεται σε ειδική άδεια στα αποκεντρωμένα ΚΕΠ Σούρπης και Πτελεού. Το Τμήμα Πολεοδομίας θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία με την καθημερινή αυτοπρόσωπη παρουσία του προϊσταμένου και του υπαλλήλου, σε καθημερινή βάση και στο καθορισμένο ωράριο 07.00- 15.00. Το Τμήμα Τεχνικών έργων θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία με την καθημερινή αυτοπρόσωπη παρουσία τουλάχιστον πέντε ατόμων κλάδων ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών και ΔΕ Ηλεκτρολόγων, σε καθημερινή βάση και στο καθορισμένο ωράριο 07.00- 15.00.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το