Τοπικά

Οφειλές 267.000 ευρώ από τους Δήμους στον ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας

Ούτε ένας Δήμος μέλος του ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας δεν κατέβαλε τις εισφορές της α’ τριμηνιαίας δόσης του 2019, με το συνολικό ποσό της οφειλής να αγγίζει τις 267.457 ευρώ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου να προχωρήσει στη λήψη ομόφωνης απόφασης για την είσπραξη εισφορών των Δήμων μελών του Συνδέσμου, της τρίτης τριμηνιαίας δόσης του έτους 2018 μέσω της ΔΕΗ, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3854/2010, με σχετικό αίτημα που κατατέθηκε.
Να αναφερθεί ότι ανά Δήμο τα ποσά που οφείλονται σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια» με βάση την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας έχουν ως εξής: Δήμος Βόλου (201.253,16 ευρώ), Δήμος Αλμυρού (24.680,27 ευρώ), Δήμος Νοτίου Πηλίου (22.014,75 ευρώ), Δήμος Ρήγα Φεραίου (10.602,37 ευρώ) και Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου (8.908,02 ευρώ).

Στη διάρκεια της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου τονίστηκε χαρακτηριστικά ότι «επειδή τα έσοδά του προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από τις ανταποδοτικές εισφορές των Δήμων η μη καταβολή των εισφορών αυτών δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του», με αποτέλεσμα να προχωρήσει στην έγκριση για την υποβολή αιτήματος προς τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. υποκατάστημα Μαγνησίας, για υποχρεωτική παρακράτηση και απόδοση στον Σύνδεσμο των ποσών ανά ΟΤΑ όπως αυτά εμφανίζονται στην προαναφερόμενη κατάσταση οφειλών.

Ανάδοχος για ταφή απορριμμάτων
Στο μεταξύ, σε έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου εγκρίθηκε το πρακτικό της β’ φάσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας «Υγειονομική ταφή απορ/των Χ.Υ.Τ.Α Π.Σ. Βόλου Περιόδου 2019».
Μοναδική συμμετέχουσα ήταν η επιχείρηση Β.ΑΠ.Κ.Α. Ι.Κ.Ε., η οποία διαπιστώθηκε μετά το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς που κατέθεσε στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος είναι σωστή σύμφωνα με την 385/26-02-2019 διακήρυξη του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Μαγνησίας η τιμή που προσέφερε είναι 6,60€/τόνο και έκπτωση 31,25%.
Η παραπάνω οικονομική προσφορά της μοναδικής συμμετέχουσας επιχείρησης κρίνεται ικανοποιητική και συμφέρουσα για τον ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Μαγνησίας, καθόσον από το τεύχος ανάλυσης κόστους προκύπτει ότι η τιμή ανά/τόνο είναι 11,85 ευρώ, ενώ η Υπηρεσία έκανε περικοπή 20% στην τιμή των 11,85€/τόνο, οπότε η τιμή διαμορφώθηκε στα 9,60 ευρώ και επ’ αυτής της τιμής προσφέρθηκε από την ΒΑΠ.ΚΑ. Ι.Κ.Ε. η προαναφερόμενη έκπτωση.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το