Τοπικά

Οδηγίες από την Ένωση Καταναλωτών Βόλου στους δανειολήπτες για την προστασία της κύριας κατοικίας

kokkina daneia
Με την πεποίθηση ότι ο Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, είναι πλέον η μόνη διέξοδος για τη προστασία της κύριας κατοικίας, η Ένωση Καταναλωτών Βόλου συνδράμει με δωρεάν συμβουλευτική ενημέρωση και καθοδήγηση. Οι δανειολήπτες που δυσκολεύονται ή αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τις Τράπεζες, μπορούν να επισκέπτονται τα γραφεία της Ένωσης στην οδό Δημ. Γεωργιάδου 177α, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 8.30 – 12.30 (τηλ. 2421045615), προκειμένου να λάβουν δωρεάν συμβουλευτική ενημέρωση και καθοδήγηση για τις διεξόδους που έχουν, ανάλογα με τις οφειλές, τα εισοδήματα και την ακίνητη περιουσία τους.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Καταναλωτών:
Η προστασία της 1ης κατοικίας είναι πλέον περιορισμένη. Αφορά μόνο όσους ενταχθούν στο Ν.3869/2010 που παρότι έχει γίνει αυστηρότερος, μπορεί να δώσει διέξοδο σε οικογένειες που οδηγούνται στον αποκλεισμό και στην περιθωριοποίηση.
Για τη προστασία της κύριας κατοικίας, πρέπει πλέον να πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:
– να χρησιμεύει ως κύρια κατοικία ,
– το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα του οφειλέτη να μην υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, προσαυξημένες κατά 70%
– η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας να μην υπερβαίνει τα 180.000 € για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά 40.000 € για τον έγγαμο και κατά 20.000 € ανά τέκνο και μέχρι τρία τέκνα.
– ο οφειλέτης να είναι “συνεργάσιμος δανειολήπτης”, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών.

Για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών
Ο αιτών θα πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο, χωρίς πτωχευτική ικανότητα και να έχει «μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών».
Στο νόμο 3869/2010 εκτός από τις οφειλές προς ιδιώτες πιστωτές υπάγονται πλέον και βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα ασφαλιστικά ταμεία ενώ αναστέλλονται όλα τα καταδιωκτικά μέτρα εναντίον του οφειλέτη μέχρι τη συζήτηση της αίτησης.
Μπορούν να επιτύχουν μερική ή ολική διαγραφή χρεών καθώς και εξόφληση του εναπομένοντος υπολοίπου σε συγκεκριμένες δόσεις, ανάλογα με τα εισοδήματα τους ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν.
Στη διαδικασία δεν εμπίπτουν οι οφειλές του τελευταίου έτους πριν την κατάθεση της αίτησης, διοικητικά πρόστιμα και διατροφές.
Πριν την ένταξη στο νόμο πρέπει πλέον να έχει προηγηθεί η προσπάθεια ρύθμισης με βάση τις «εύλογες δαπάνες διαβίωσης» και τον «κώδικα δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας
Ο «κώδικας δεοντολογίας» μπορεί να οδηγήσει σε ρυθμίσεις δανείων, αλλά μπορεί να οδηγήσει και σε πλειστηριασμούς ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής του από τις τράπεζες και τις δυνατότητες του δανειολήπτη.
Προσοχή. Αν κάποιος δανειολήπτης δεν ανταποκριθεί στις επιστολές των τραπεζών μπορεί να χαρακτηριστεί «μη συνεργάσιμος» και να πλειστηριαστεί ή να πωληθεί στα Distress Funds ακόμη και η 1η κατοικία του. Ήδη οι δανειστές πιέζουν για ακόμη αυστηρότερες ρυθμίσεις
Η ΕΝ. ΚΑ. ΒΟΛΟΥ υποστηρίζει νομικά τη διαδικασία δωρεάν για τα μέλη της.

Ταχεία διευθέτηση μικροοφειλών
Για οφειλές μέχρι 20.000 ευρώ και υπό τις προϋποθέσεις ότι ο οφειλέτης έχει μηδενικά εισοδήματα, δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία και οι καταθέσεις του δεν υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ, προβλέπεται διαδικασία ταχείας διευθέτησης μικροοφειλών. Ο Ειρηνοδίκης μπορεί να αποφασίσει προσωρινή και μετά από 18 μήνες οριστική απαλλαγή από τα χρέη του.

Επικαιροποίηση φακέλου
Όσοι οφειλέτες έχουν καταθέσει αίτηση ένταξης στο ν. 3869/2010 πριν την 19-8-2015 και η κύρια αίτησή τους δεν έχει συζητηθεί στο Ειρηνοδικείο πρέπει να καταθέσουν πρόσθετα δικαιολογητικά μέχρι 4-5-2016, διαφορετικά θα απορριφθεί η αίτηση τους.
Δωρεάν συμβουλευτική ενημέρωση και καθοδήγηση

Η Ένωση Καταναλωτών Βόλου:
– έχει ενημερώσει πάνω από 10.000 υπερχρεωμένους πολίτες για τη δυνατότητα τους να ενταχθούν στο νόμο
– έχει συμβάλλει με τους νομικούς της συμβούλους στο να διαγραφούν οριστικά, πάνω από 8.000.000 ευρώ οφειλές στις τράπεζες.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το