Άρθρα

Όχι στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς που μετατρέπουν Δήμους και Περιφέρειες σε επιχειρήσεις και σε εμπόρευμα υπηρεσίες τους

Toυ Τάσου Τσιαπλέ* 

Οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις σε Δήμους και Περιφέρειες, που προωθούνται εδώ και χρόνια, από κυβερνήσεις, αστικά κόμματα και τους εκλεγμένους τους στα όργανα Δήμων και Περιφερειών, δεν είναι απλά ένα διαχειριστικό μέτρο, αλλά καθοριστικής σημασίας ζήτημα για το αστικό πολιτικό σύστημα, ώστε να υπηρετείται με σταθερότητα η επιχειρηματική δράση και κερδοφορία, σε φάση οξύτατου ανταγωνισμού και μεγάλης αστάθειας του συστήματος.
Ο «Καποδίστριας», ο «Καλλικράτης», ο «Κλεισθένης» αλλά και η διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Διοίκησης που ετοιμάζει η κυβέρνηση της Ν.Δ, μετά την ψήφιση του αντιδημοκρατικού εκλογικού νόμου, δεν αφορούν μόνο τη μεταφορά αρμοδιοτήτων, αλλά πάντα και τώρα περισσότερο, επικεντρώνουν σε μια ισχυρότερη παρέμβαση ώστε Περιφέρειες και Δήμοι, να συνδράμουν στην δημιουργία ευνοϊκότερων όρων για τις επενδύσεις επιχειρηματικών ομίλων σε τοπικό, περιφερειακό επίπεδο.
Με διαμορφωμένες πλέον τις μεγάλες διοικητικές δομές (Δήμοι- Περιφέρειες) και τις λειτουργίες που έχουν ήδη αναλάβει ή πρόκειται να αναλάβουν όπως π.χ. οι περιβαλλοντικές αρμοδιότητες, ο πόρος του ΕΝΦΙΑ, κλπ, ευνοείται η ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων για τις επιχειρήσεις, η πρόσβαση τους με την συνδρομή της Τοπικής Διοίκησης σε τομείς της οικονομίας που ιεραρχεί το μεγάλο κεφάλαιο, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες.
Με ισχυροποιημένο το επιχειρηματικό πλαίσιο λειτουργίας Περιφερειών, Δήμων, των δικτύων και των συνδέσμων τους μπορεί ταχύτερα σήμερα για παράδειγμα να προωθηθούν οι νέοι επιχειρηματικοί δρόμοι της «Πράσινης οικονομίας» με το δίκτυο των ΑΠΕ, την διαχείριση απορριμμάτων, τα προγράμματα αγροτουρισμού, τα δίκτυα μεταφορών, κ.α.
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, διεύρυνε τις επιχειρηματικές δυνατότητες για τους φορείς της Τοπικής Διοίκησης με τον «Κλεισθένη» για σειρά τομείς που ιεραρχεί το κεφάλαιο, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, τα απορρίμματα, η επιχειρηματική αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, των υποδομών τους, διεύρυνε το πλαίσιο δράσης των Α. Ε. των ΟΤΑ .
Η κυβέρνηση της Ν.Δ με το νόμο 4690/20, χωρίς να καταργήσει τις προηγούμενες Α.Ε, θεσμοθέτησε νέες με τον τίτλο “Αναπτυξιακοί Οργανισμοί”, επιδιώκοντας να “μαζέψει” τους διαχειριστικούς φορείς υλοποίησης όσον αφορά ευρωενωσιακά και εθνικά κονδύλια, τον μη κατακερματισμό κονδυλίων και έργων με στόχο την προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων.
Μέσα από τα νέα διευρυμένα επιχειρηματικά σχήματα που δημιουργούνται και χρηματοδοτικά εργαλεία που αξιοποιούνται, διευθετούνται και επιμέρους αντιθέσεις, όπως π.χ. το αίτημα της ΚΕΔΕ να διαχειρίζονται και οι δήμοι μερτικό από το ΕΣΠΑ απέναντι στις Περιφέρειες, να εξυπηρετηθούν “μικροί” δήμοι που δεν διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό και τεχνικές υπηρεσίες, να αντιμετωπιστούν επενδύσεις σε υποδομές π.χ. ύδρευσης, λυμάτων, απορριμάτων, ηλεκτροφωτισμού, άλλες υποδομές, που πέρα από λαϊκές ανάγκες, αφορούν και σε ανάγκες του τουριστικού κεφαλαίου, του αγροδιατροφικού τομέα, των σχεδίων επιχειρηματικής αξιοποίησης του νερού, απορριμμάτων, κλπ.
Μέσα από τέτοια επιχειρηματικά εργαλεία με μπροστάρηδες τους Δήμους και Περιφέρειες, παίρνουν μέρος περισσότεροι “θεσμικοί παίχτες” “στο τραπέζι που στρώνεται”, ενσωματώνονται πιο εύκολα σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, τοπικές πολιτικές- οικονομικές επιδιώξεις, μπορούν να αξιοποιούνται συγκεντρωμένα τοπικοί πόροι, γη, υποδομές που πολιορκεί το κεφάλαιο, συγκεντρώνονται διαθέσιμα κονδύλια στις επιδιώξεις του.
Οι νέες Α.Ε ΟΤΑ -Αναπτυξιακοί Οργανισμοί- που ψήφισε η κυβέρνηση της Ν.Δ, φιλοδοξεί “να αποτελέσουν σημείο αναφοράς στην τοπική ανάπτυξη”. Επικεντρώνει στην επιτάχυνση της εκτέλεσης αναπτυξιακών προγραμμάτων από τους Δήμους και Περιφέρειες, αναφέροντας ότι «είναι αδικαιολόγητα χαμηλό το ποσοστό απορρόφησης των διατιθέμενων ευρωπαϊκών ή εθνικών πόρων”, εντοπίζοντας ως κύρια αιτία “την υποστελέχωση και την ανυπαρξία σε πολλές των περιπτώσεων τεχνικών υπηρεσιών και τεχνικού προσωπικού στους Δήμους και Περιφέρειες”.
Με τη λειτουργία των νέων Α.Ε, ως ΝΠΙΔ, ειδικού σκοπού, η κυβέρνηση κινείται στην κατεύθυνση της όλο και μεγαλύτερης αντικατάστασης των αντίστοιχων δημόσιων υπηρεσιών και του μόνιμου προσωπικού σε Δήμους και Περιφέρειες, αξιοποιώντας και τον δημοσιονομικό κορσέ που δεν επιτρέπει τις προσλήψεις, αφού θα αναλαμβάνουν την εκτέλεση δράσεων κρατικών ενισχύσεων, θα αξιοποιούν χρηματοδοτικά εργαλεία, θα διαχειρίζονται αναπτυξιακά, επενδυτικά και ειδικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, συμπράττοντας με τους Δήμους και Περιφέρειες, μέσω προγραμματικών συμβάσεων αναλαμβάνοντας δράσεις και λειτουργίες τους. Το προσωπικό των νέων Αναπτυξιακών Οργανισμών, αφορά σε τακτικό και έκτακτο, που δεν θα ανήκει στους δήμους και περιφέρειες, με βάση τις μνημονιακές δεσμεύσεις.

Η δράση των νέων Αναπτυξιακών Οργανισμών, είναι ευρύτατη, συμπεριλαμβάνοντας “την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των φορέων της Τοπικής Διοίκησης και των ενώσεών τους”, “την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων και των περιφερειών”, “την ωρίμανση έργων υποδομής καθώς και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης”.
Δηλαδή περιλαμβάνει όλη την γκάμα των δραστηριοτήτων στους Δήμους και που θα φύγουν από την αρμοδιότητα και το έλεγχο των εκλεγμένων οργάνων συμβουλίων, κλπ. Ήδη οι τεχνικές και πολεοδομικές υπηρεσίες των Δήμων με μια διαπίστωση του δήμαρχου “ότι δεν είναι σε θέση να περαιώσουν το έργο τους” εκχωρούνται στους “Αναπτυξιακούς οργανισμούς”.
Αυτή την πολιτική της κυβέρνησης της Ν.Δ, υλοποιεί η Νεοδημοκρατική περιφερειακή αρχή Θεσσαλίας που συμμετέχει στο νέο αναπτυξιακό οργανισμό που προέκυψε από την πρώην ΑΕΝΟΛ, αλλά εξίσου παθιασμένα και η δημοτική αρχή Λάρισας που υποστηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, μεγάλο μέρος του ΚΙΝΑΛ, τους Οικολόγους, το Ποτάμι και τη ΛΑΕ και έφτιαξε τέτοιο Αναπτυξιακό Οργανισμό.

Η Λαϊκή Συσπείρωση, που είναι τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ σε Περιφέρεια και Δήμους, για όλους τους παραπάνω λόγους καταψήφισε τη δημιουργία ή την συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των Δήμων σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς. Μαζί με τους εργαζόμενους και το λαό αγωνίζεται για:
Κατάργηση του αντιδραστικού θεσμικού πλαισίου (Καλλικράτης, Κλεισθένης, ν. 4623/19, 4690/20, μνημονιακές κατευθύνσεις και νόμοι) και του οικονομικού παρατηρητηρίου, που καθιστά Περιφέρειες & Δήμους, πεδίο επιχειρηματικής δράσης και φοροεισπρακτικό μηχανισμό.
Κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης και της ανταπόδοσης, των ΣΔΙΤ, των παραχωρήσεων σε ιδιώτες, ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ, σε υπηρεσίες και αρμοδιότητες Περιφέρειας και Δήμων. Εξασφάλιση της λειτουργίας και ανάπτυξη νέων δημόσιων κοινωνικών δομών με σύγχρονες, δωρεάν υπηρεσίες για όλους.
Κατάργηση του αντιδημοκρατικού εκλογικού συστήματος και καθιέρωση της απλής και ανόθευτης αναλογικής ως πάγιου εκλογικού συστήματος.

Να αποδοθούν από το κεντρικό κράτος όλα τα οφειλόμενα στις Περιφέρειες και στους Δήμους. Ουσιαστική αύξηση της χρηματοδότησης των Δήμων και των Περιφερειών, που θα προέρχεται από τη φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου, της εκκλησιαστικής περιουσίας, την αύξηση του ΦΠΑ στα είδη πολυτελείας και την κατάργηση των δαπανών για το ΝΑΤΟ. Να καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ, κάθε τοπική και έμμεση φορολογία για τα λαϊκά στρώματα. Καμία κατάσχεση λαικών σπιτιών, εργαλείων δουλειάς, για χρέη σε Τράπεζες, Δημόσιο, ΟΤΑ.
Την εξασφάλιση από τον κρατικό προϋπολογισμό όλων των λειτουργικών δαπανών και της μισθοδοσίας των εργαζομένων στους Δήμους και περιφέρειες, με επιστροφή όσων τους αφαιρέθηκαν βίαια στα χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης.
Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Πλήρη στελέχωση των Δήμων και Περιφερειών, με προσλήψεις προσωπικού, πλήρους και μόνιμης εργασίας.
Σχεδιασμό και υλοποίηση με γενναία κρατική χρηματοδότηση, υποδομών και μηχανισμών δημόσιας προστασίας από πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς, άλλες καταστροφές τόσο στις περιοχές που επλήγησαν, όσο και σε όλη τη χώρα. Έργα ύδρευσης-αποχέτευσης, άρδευσης, ολοκλήρωση της εκτροπής του άνω ρου του Αχελώου και των συνοδών έργων του. Ανακατασκευή και συντήρηση του επαρχιακού & αγροτικού οδικού δικτύου όπου χρειάζεται, χωρίς εργολάβους.

Π.Δ.Ε και αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για σύγχρονες κτιριακές και κοινωνικές υποδομές που να καλύπτουν όλο το φάσμα των προνοιακών, αθλητικών και πολιτιστικών αναγκών, για την σχολική στέγη (Παιδικοί Σταθμοί, σχολεία, φοιτητικές εστίες), χωρίς επιβάρυνση του λαού, χωρίς ΣΔΙΤ και ιδιώτες.
Ουσιαστικά μέτρα και χρηματοδότηση για την προστασία του περιβάλλοντος. Να καταργηθεί η νομοθεσία που επιτρέπει παραχώρηση της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων σε επιχειρηματίες, ΣΔΙΤ και ΚΟΙΝΣΕΠ. Ολοκληρωμένο δημόσιο σύστημα διαχείρισης στερεών, βιομηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων, με σεβασμό στο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία, χωρίς επιβάρυνση του λαού, χωρίς επιχειρηματική ανάμειξη, με απαγόρευση της καύσης SRF/RDF και ΠΕΤ ΚΟΚ.
Είμαστε αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση της ενέργειας, των ορυκτών, του νερού, των παραλιών, ιαματικών πηγών, των ορεινών όγκων και δασών, λιμανιών και αεροδρομίων, εθνικών δρόμων, ζητάμε κατάργηση των διοδίων.
Αντιτασσόμαστε στη μεταφορά αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και Δήμους, που πρέπει να είναι στην ευθύνη του κεντρικού κράτους, γιατί αυτό σημαίνει μεταφορά του κόστους στις τσέπες του λαού. Διεκδικούμε σύγχρονο, αποκλειστικά Δημόσιο, Δωρεάν σύστημα υγείας-πρόνοιας και παιδείας, με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

*Ο Τάσος Τσιαπλές είναι επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Θεσσαλίας

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το