Τοπικά

Ο θάνατος του εμποράκου το νέο ασφαλιστικό-φορολογικό σύμφωνα με τον Σύλλογο Οικονομολόγων Λογιστών Μαγνησίας “Θ”

_9014

Την εξόντωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα σημάνει η εφαρμογή του νέου Φορολογικού και Ασφαλιστικού Νόμου, που ψήφισε την Κυριακή η Βουλή, σύμφωνα με τα παραδείγματα που επισημαίνει ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών (ΣΟΛ) Μαγνησίας.

Όπως μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά το μέλος της διοίκησης Αλ. Κεχαγιάς, με τους νέους νόμους τρίβουν τα χέρια τους οι Βούλγαροι, οι Σκοπιανοί και οι Αλβανοί, αφού αναμένεται χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις να μεταφερθούν στα εν λόγω κράτη…

Σύμφωνα με τα παραδείγματα του ΣΟΛ, ατομική εμπορική επιχείρηση που για το φορολογικό έτος 2016 θα δηλώσει καθαρά έσοδα 5.000 ευρώ, θα κληθεί να καταβάλει: Για ασφάλιστρα (ποσοστό 20%) 1.406,59 ευρώ, για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (7,10%) 499,34 ευρώ, τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ, φόρο (22%) 1.100 ευρώ, προκαταβολή φόρου (75%, που θα γίνει 100% το επόμενο έτος) 825 ευρώ. Συνολικά θα πρέπει να καταβάλει στο Ελληνικό Δημόσιο 4.480,93 ευρώ και να του απομείνουν στην τσέπη καθαρά 519,07 ευρώ… Δηλαδή θα του απομείνει 10% περίπου του καθαρού του τζίρου…

Άλλο παράδειγμα ατομικής εμπορικής επιχείρησης με καθαρά έσοδα για το 2016, 10.000 ευρώ: Για ασφάλιστρα θα καταβάλει 2.000 ευρώ, για ιατροφαρμακευτική 710 ευρώ, τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ, φόρος 22% 2.200 ευρώ, προκαταβολή φόρου 1.650 ευρώ, σύνολο 7.210 ευρώ… Θα του απομείνει καθαρό υπόλοιπο στην τσέπη 2.790 ευρώ… Δηλαδή θα καταβάλει στο ελληνικό Δημόσιο το 73% περίπου των καθαρών του εισπράξεων…

Συντελεστές φορολόγησης επιχειρηματικών κερδών

Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, οι ατομικές επιχειρήσεις φορολογούνται για το έτος 2015 με την κλίμακα του άρθρου 29 του Ν. 4172/2013 Κ.Φ.Ε. (26% και 33%). Οι προσωπικές εταιρείες με απλογραφικά βιβλία (Ο.Ε., Ε.Ε.) φορολογούνται ως ανωτέρω (26% και 33%).

Οι προσωπικές εταιρείες με διπλογραφικά βιβλία (Ο.Ε., Ε.Ε.) φορολογούνται με συντελεστή 29%. Οι κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.), οι οποίες τηρούν υποχρεωτικά διπλογραφικά βιβλία, φορολογούνται με συντελεστή επιχειρηματικών κερδών 29%.

Δεν χάνεται η ρύθμιση σε μη πληρωμή προστίμων

Όπως είναι γνωστό, με την παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 4321/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέφθηκε η δυνατότητα υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης μέχρι 100 δόσεων του συνόλου των ασφαλιστικών οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ, χρονικής περιόδου μέχρι 02/2015. Ως προϋπόθεση για την υπαγωγή στον εν λόγω νόμο ορίστηκε η καταβολή τρεχουσών εισφορών. Περαιτέρω στην παρ. 13 του ίδιου άρθρου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προβλέφθηκε ότι η ρύθμιση χάνεται σε περίπτωση καθυστέρησης δόσης ρύθμισης, πέραν των εξαιρέσεων που χορηγεί ο νόμος και σε περίπτωση μη καταβολής τρεχουσών εισφορών. Από τα ανωτέρω συνάγεται ως νόμιμος λόγος απώλειας της ρύθμισης η καθυστέρηση καταβολής δόσης και η μη καταβολή τρεχουσών εισφορών, ενώ ο καταλογισμός οφειλών που δεν αποτελούν τρέχουσες εισφορές, όπως είναι οι περιπτώσεις καταλογισμού διαφόρων προστίμων, δεν αποτελεί νόμιμο λόγο απώλειας, καθώς τούτο αντίκειται στο γράμμα και το πνεύμα των εν λόγω διατάξεων. Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες οδηγίες, οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4321/2015 δύνανται να ρυθμίζουν αυτοτελώς τυχόν επιβληθέντα πρόστιμα που αφορούν χρονική περίοδο μεταγενέστερη της υπαγωγής στην ως άνω ρύθμιση, σε δώδεκα σε δόσεις, ενώ τυχόν μη εξόφληση ή μη ρύθμιση αυτοτελώς των εν λόγω οφειλών δεν οδηγεί τη ρύθμιση του Ν. 4321/2015 σε απώλεια. Οι προαναφερόμενες οδηγίες τυγχάνουν εφαρμογής σε όλες τις σχετικές διατάξεις ρυθμίσεων οφειλών, που έχουν όμοια διατύπωση με αυτήν του Ν. 4321/2015.

Επομένως σε όσες περιπτώσεις έχουν χαθεί ρυθμίσεις για μη καταβολή προστίμων και γενικώς μη καταβολή άλλων πλην των τρεχουσών εισφορών, μπορεί ο οφειλέτης να ζητήσει την επαναφορά της χαμένης ρύθμισης.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το