Τοπικά

Ο Θ. Λιούπης για τις αποσπάσεις-μεταθέσεις νεοδιορισμένων εκπαιδευτικών, αιρετών στην αυτοδιοίκηση

Την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας, που θα καθιστά εφικτή την δυνατότητα των αιρετών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι προσφάτως διορισμένοι εκπαιδευτικοί, να αποσπώνται στον τόπο εκλογής τους, ζητά με κοινοβουλευτική του ερώτηση ο Βουλευτής Ν. Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Αθανάσιος Λιούπης από την Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως.

Ο κ. Λιούπης επισημαίνει στην ερώτησή του ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων, εκλεγόμενοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς πρόεδροι και τα μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, κατά τη διάρκεια της θητείας τους μετατίθενται, αποσπώνται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο έχουν εκλεγεί, γεγονός όμως που δεν ισχύει για τους νεοδιορισμένους εκπαιδευτικούς, καθώς δεν προβλέφθηκε η εξαίρεσή τους σε πρόσφατη νομοθετική διάταξη.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την πρόσφατη διάταξη του άρθρου 66 του Ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12/τ.Α΄/24-01-2020) και ειδικότερα με την παράγραφο 5 του άρθρου 62 του Ν. 4589/2019 (Α΄13) οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)

Η οριστική τοποθέτησή τους πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων, στο πλαίσιο της οποίας συγκρίνονται, κατά περίπτωση, με άλλους εκπαιδευτικούς του κλάδου τους και υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο σχολικών ετών.
Παράλληλα, δεν επιτρέπεται στα δύο αυτά χρόνια, καμία υπηρεσιακή μεταβολή που μπορεί να επιφέρει απόσπαση ή μετάθεση, ενώ σε περίπτωση διορισμού στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ο νεοδιοριζόμενος υποχρεούται να υπηρετήσει για τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Είναι επιβεβλημένο και οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου δήμου, μετά από αίτησή τους, να μετατίθενται ή να αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί, ενώ σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, να μετατίθενται ή να αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το δήμο όπου εξελέγησαν.
Κατόπιν των παραπάνω, ο Βουλευτής Ν. Μαγνησίας ρωτά την Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να μπορούν και οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί, που έχουν παράλληλη ιδιότητα αιρετού, να αποσπώνται στο τόπο εκλογής τους.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το