Τοπικά

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας ενημερώνει τους… ανημέρωτους δημοτικούς συμβούλους τι είναι η καύση σκουπιδιών

Η καύση σκουπιδιών πρακτικά περιλαμβάνει τέσσερεις τρόπους, τουλάχιστον:

1. Καύση σκουπιδιών σε χωματερές για μείωση του όγκου των σκουπιδιών (αυτοανάφλεξη ή εκ προθέσεως)
2. Καύση σκουπιδιών σε ειδικές μονάδες για μείωση του όγκου αυτών (Αποτεφρωτήρες)
3. Καύση «Εναλλακτικών καυσίμων» (R.D.F. & S.R.F.) προερχόμενα από υπολείμματα ανακυκλώσιμων σκουπιδιών σε κλειστές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ή θερμικής ενέργειας (π.χ. σε πόλεις της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπη
4. Καύση «Εναλλακτικών καυσίμων» (R.D.F. & S.R.F.) προερχόμενα από υπολείμματα ανακυκλώσιμων σκουπιδιών σε τσιμεντοβιομηχανίες (περίπτωση ΑΓΕΤ-LAFARGE)

Οι πρώτες δύο περιπτώσεις αποδεδειγμένα επιβαρύνουν το Περιβάλλον και την ανθρώπινη Υγεία και για τους λόγους αυτούς απαγορεύονται πλέον.
Οι δύο τελευταίες περιπτώσεις βρίσκονται υπό μελέτη και παρακολούθηση, λόγω της σχετικά πρόσφατης έναρξης αυτής της δραστηριότητας, παγκοσμίως.

Διαφέρουν όμως μεταξύ τους διότι η καύση στις μονάδες παραγωγής ενέργειας γίνεται με αυστηρά και κλειστά συστήματα ασφαλείας και ελέγχου, ενώ η καύση στις τσιμεντοβιομηχανίες, που πραγματοποιείται με διαφορετικό τρόπο, ενέχει μεγαλύτερο κίνδυνο ατυχημάτων και δυσλειτουργιών με πιθανότητα διαφυγής στο περιβάλλον διαφόρων τοξικών ουσιών (διοξίνες, φουράνια, βαρέα μέταλλα κ.λ.π), ιδιαίτερα επιβαρυντικών για την Υγεία.

Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί η αυστηρότητα των νόμων, των ελεγκτικών μηχανισμών και των συστημάτων ασφαλείας γι’ αυτές τις δραστηριότητες στις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, στις οποίες οι ενεργοβόρες βιομηχανίες (π.χ. τσιμεντοβιομηχανίες) που χρησιμοποιούν αυτού του είδους τα καύσιμα, δεν βρίσκονται μέσα στον αστικό ιστό, όπως στην περίπτωση της τσιμεντοβιομηχανίας του Βόλου .

Για όλα αυτά ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας (Ι.Σ.Μ.) συνέταξε πολυσέλιδο πόρισμα το οποίο δημοσιοποίησε τον Ιούλιο του 2018 και στο οποίο καταγράφονται τα συμπεράσματα και οι απόψεις του Συλλόγου για το ακανθώδες θέμα της παραγωγής και καύσης υλικών από ανακυκλώσιμα σκουπίδια (R.D.F & S.R.F.) στην τσιμεντοβιομηχανία της περιοχής μας.

Στο πόρισμα αυτό και στο πλαίσιο της αρχής της πρόληψης εκφράζεται ουσιαστικά η αντίθεση του Ι.Σ.Μ. στην καύση αυτών των υλικών, εφόσον δεν εξασφαλίζονται απόλυτα και αποδεδειγμένα οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές που προτείνονται αναλυτικά για την δραστηριότητα αυτή.

Για καλύτερη ενημέρωση και για να μην συγχέονται οι διαφορετικοί τρόποι καύσης σκουπιδιών και οι επιπτώσεις τους, προτείνουμε όποιον επιθυμεί να ενημερωθεί καλύτερα για τα σοβαρά αυτά θέματα να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του Ι.Σ.Μ. στην διεύθυνση ismagnesia.gr και να διαβάσει το σχετικό πόρισμα με τίτλο «Οι επιπτώσεις στην Υγεία από την καύση απορριμμάτων και των παραγώγων τους (R.D.F. & S.R.F.) για παραγωγή ενέργειας».

Ευθύμιος Γ. Τσάμης
Πρόεδρος Ι.Σ.Μ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το