Τοπικά

Ο ΟΛΒ λαμβάνει αποφάσεις για τις επιχειρήσεις της παραλίας και των Παλαιών, με τον φόβο των “λουκέτων”

Ο Οργανισμός Λιμένος θα αποφασίσει μέτρα για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους χώρους ευθύνης του και θα προχωρήσει σε ρυθμίσεις στην αγορά των Παλαιών καθώς υπάρχει έντονη ανησυχία για οριστική παύση λειτουργίας.

Η επιδείνωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος όπου καλούνται να λειτουργήσουν οι καταστηματάρχες-παραχωρησιούχοι δικαιωμάτων χρήσης των καταστημάτων, δεδομένων των αναπόφευκτων συνεπειών της κρίσης που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, είναι καθημερινή. Ο ΟΛΒ θέλει να αποτρέψει τη οριστική παύση της λειτουργίας τους καθώς θα απαξιωθούν οι χώροι εμπορικά και θα μείνει ανεκμετάλλευτο το κτιριακό συγκρότημα καταστημάτων της αγοράς λιμένος.

Η διοίκηση θα αποφασίσει την χρονική επέκταση, έως και 31/12/2025, του ισχύοντος, έως σήμερα, μέτρου μείωσης των καθορισθέντων ενοικίων για όσα καταστήματα στεγάζονται στο κτιριακό συγκρότημα της αγοράς λιμένος Βόλου, διαμορφούμενου πλέον σε ποσοστό 30%. Η ένταξη στην ευεργετική ρύθμιση του μέτρου, θα υλοποιείται με την κατάθεση αντίστοιχης αίτησης (άπαξ), εκ μέρους των παραχωρησιούχων.

Απαραίτητη προϋπόθεση ένταξης και παραμονής των ενδιαφερομένων στην εν λόγω ρύθμιση, είναι η ολοσχερής εξόφληση οφειλών τους, κατά το χρόνο υποβολής του σχετικού αιτήματος, αλλά και η διαρκής εμπρόθεσμη εξόφληση του συνόλου των οφειλών τους (διατήρηση μηδενικού υπολοίπου), όπως θα διαμορφώνονται έπειτα από τη βεβαίωσή τους (έκδοση φορολογικών παραστατικών). Η παραβίαση της μοναδικής προϋπόθεσης που τίθεται για την παραμονή στην εν λόγω ρύθμιση, θα επισείει την αυτοδίκαιη απένταξη του παραχωρησιούχου απ’ αυτήν.

Σημειώνεται ότι το οικονομικό αποτέλεσμα της εν λόγω δράσης είναι ουδέτερης επίδρασης στα μεγέθη του προϋπολογισμού της Ο.Λ.Β. Α.Ε., καθώς επεκτείνεται η ισχύς ήδη εφαρμοζόμενου μέτρου.

Μειώσεις για τα καταστήματα που έκλεισαν

Ο ΟΛΒ θα αποφασίσει επίσης την έγκριση μείωσης των καταβαλλόμενων ανταλλαγμάτων χρήσης, για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και καταστημάτων λοιπών χρήσεων, που ανέστειλαν αποδεδειγμένα τη λειτουργία τους.

Το ποσοστό της εν λόγω μείωσης να ανέρχεται σε 40% και θα αφορά στους μήνες Μάρτιο 2020 και Απρίλιο 2020, με δυνατότητα χρονικής επέκτασης του μέτρου.

Η εν λόγω μείωση θα χορηγηθεί με την έκδοση αντίστοιχων παραστατικών.

Σημειώνεται ότι το κόστος της εν λόγω δράσης, στα αντίστοιχα μεγέθη του προϋπολογισμού της Ο.Λ.Β. Α.Ε., εκτιμάται σε 8.000€ και για τους δύο μήνες αναφοράς, ενώ τυχόν χρονική επέκταση της εφαρμογής του μέτρου, θα επισείει κόστος 4.000€/μήνα.

 Στο πλαίσιο των δράσεων για την ενίσχυση της λειτουργίας των πληγέντων, από τα μέτρα κατά του κορωνοΐού COVID-19, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, των οποίων οι εκμεταλλευτές κατέχουν ή επίκειται να κατέχουν την ιδιότητα του παραχωρησιούχου δικαιώματος χρήσης λιμενικών χώρων για την εναπόθεση τραπεζοκαθισμάτων, ο ΟΛΒ θα αποφασίσει την οριζόντια μείωση των καθορισμένων και εγκεκριμένων, μέσω των παραχωρητήριων σε ποσοστό αντίστοιχο του χρόνου υποχρεωτικής (μέσω ρητής νομοθετικής ρύθμισης) διακοπής της λειτουργίας των καταστημάτων εντός του 2020.

Η εν λόγω μείωση θα χορηγηθεί με την έκδοση αντίστοιχων παραστατικών.

Σημειώνεται ότι το κόστος της εν λόγω δράσης, στα αντίστοιχα μεγέθη του προϋπολογισμού της Ο.Λ.Β. Α.Ε., εκτιμάται σε τουλάχιστον 17.500€.

Θα υπάρξει επίσης σιωπηρή ανοχή, έως και 31/08/2020, αναφορικά τόσο με το χρόνο καταβολής, όσο και το χρόνο συνολικής εξόφλησης των καθορισθέντων ανταλλαγμάτων, όπως προκύπτει από ρητούς όρους κανονιστικών/ρυθμιστικών και παραχωρητήριων αποφάσεων έναντι των παραχωρησιούχων.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το