Τοπικά

Ο Μυτιληναίος αναλαμβάνει τον ηλεκτροφωτισμό του Δήμου Βόλου για 12 χρόνια

Η ιδιωτική εταιρεία που θα αναλάβει τον δημοτικό ηλεκτροφωτισμό του Βόλου με 17,7 εκατομμύρια ευρώ είναι η Μυτιληναίος, σύμφωνα με τη «Θεσσαλία». Το πρακτικό της Β’ φάσης αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών του διεθνούς διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, αναφέρει πως η Επιτροπή Διαγωνισμού κρίνει ως προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία: «Κ/Ξ Μυτιληναίος Ανώνυμη Εταιρεία, Όμιλος Επιχειρήσεων – ΕΛΕΜΚΑ Τεχνική, Κατασκευαστική, Τουριστική και Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία».
Η οικονομική προσφορά της εν λόγω εταιρείας είναι 14.297.339.64 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και 17.728.701,15 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 14 Μαρτίου προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τη μόνη οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε για την «Ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων (οδοφωτισμός) με εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο Βόλου» με εκτιμώμενη αξία 14.414.995,74 Ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)
Οι υπάλληλοι που αποφάσισαν ήταν οι Ιωάννης Αρέθας, Θεόδωρος Αγαθός, και Βασιλική Παπαδανιήλ, Οικονομικού/Διοικητικού ΠΕ/Α, τακτικό μέλος.
Με βάση τα στοιχεία της καταμέτρησης της Μελέτης του Δήμου το σύνολο των φωτιστικών σωμάτων ανέρχεται σε 18.166 σημεία. Ο Δήμος εκχωρεί στον ιδιώτη μεγάλο μέρος των ανταποδοτικών τελών για 12 χρόνια.
Το αντικείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί αφορά:
1. Την εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων με σώματα νέας τεχνολογίας για τη βελτίωση και αναβάθμιση του επιπέδου φωτισμού του Δήμου, στις Δημοτικές Ενότητας Βόλου και Νέας Ιωνίας όπως αναλυτικά αναγράφονται στη μελέτη που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 257/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου.
2. Τη βελτίωση του προγραμματισμού συντήρησής τους, μέσω της λειτουργίας «Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας», τουλάχιστον σε επίπεδο κόμβου (pillar), στο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός).
3. Τη χρησιμοποίηση συστημάτων προληπτικής συντήρησης μέσω Η/Υ (μεθοδολογία καταγραφής βλαβών, ιεράρχηση, προγραμματισμός αποκατάστασης, έλεγχος αποκατάστασης, reporting, και στατιστική παρακολούθησης).
4. Την αξιοποίηση του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας για την παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης των υφιστάμενων συστημάτων.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το