Τοπικά

Ο καθορισμός των δημοτικών τελών για το 2019 στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου 

Σε καθορισμό των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το 2019 θα προχωρήσει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βόλου, η οποία θα συνεδριάσει την ερχόμενη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου (1 μ.μ.). Να αναφερθεί ότι ήδη από πλευράς Δημοτικής Αρχής έχει ανακοινωθεί ότι δεν θα υπάρξουν αυξήσεις. Στην ίδια συνεδρίαση θα ληφθούν αποφάσεις για τον καθορισμό δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2019, των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2019, του τρόπου καταβολής των τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2019, τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων για το έτος 2019, του Δικαιώματος επί εμπορίας ποσίμων ιαματικών ή μη υδάτων για το έτος 2019, των τελών διαφήμισης για το έτος 2019, του δικαιώματος Βοσκής για το έτος 2019 και του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στους χώρους των Λαϊκών Αγορών του Δήμου, πωλητές (επαγγελματίες-παραγωγούς) για το έτος 2019».
Στην ίδια συνεδρίαση θα τεθούν προς έγκριση κα τα παρακάτω θέματα: Υποβολή πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Εργασίες ταφών-εκταφών στα Κοιμητήρια της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βόλου», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 45.433,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., υποβολή Πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για «Εργασίες καθαρισμού δημοτικών ρεμάτων στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το