Τοπικά

Ο Δήμος Βόλου αναθέτει σε ιδιώτη την αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού

Στην ενεργειακή αναβάθμιση και την αυτοματοποίηση των συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων θα προχωρήσει ο Δήμος Βόλου. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε κατά πλειοψηφία, στη σημερινή της συνεδρίαση, τους όρους διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού (άνω των ορίων) για την «Ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων (οδοφωτισμού)» με εκτιμώμενη αξία 14.414.995,74 €, χωρίς ΦΠΑ.

O Δήμος αναζητά, σύμφωνα με τη μελέτη του, τις υπηρεσίες και τη χρηματοδότηση της συνολικής επένδυσης στον τομέα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), παράλληλα με την συντήρηση του συστήματος για 12 χρόνια στον Ιδιωτικό Τομέα, μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης.
Το θέμα καταψήφισε ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Αποστόλης Νάνος, καταγγέλλοντας τη δημοτική αρχή ότι προχωρά σε ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή αναδόχου για εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών πολυετούς διάρκειας για την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ», σε συνδυασμό με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, της βελτίωσης του φωτισμού και του κόστους λειτουργίας η οποία θα επιτευχθεί με:
1. Την εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων με σώματα νέας τεχνολογίας για την βελτίωση και αναβάθμιση του επιπέδου φωτισμού του Δήμου, στις Δημοτικές Ενότητας Βόλου και Νέας Ιωνίας όπως αναλυτικά αναγράφονται στη μελέτη που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 257/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου.
2. Τη βελτίωση του προγραμματισμού συντήρησής τους, μέσω της λειτουργίας “Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας”, τουλάχιστον σε επίπεδο κόμβου (pillar), στο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός).
3. Τη χρησιμοποίηση συστημάτων προληπτικής συντήρησης μέσω Η/Υ (μεθοδολογία καταγραφής βλαβών, ιεράρχηση, προγραμματισμός αποκατάστασης, έλεγχος αποκατάστασης, reporting, και στατιστική παρακολούθησης).
4. Την αξιοποίηση του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας για την παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης των υφιστάμενων συστημάτων.

«Το έργο καλύπτει μέρος του συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου, σε δρόμους. Με βάση τα στοιχεία της καταμέτρησης της Μελέτης του Δήμου το σύνολο των φωτιστικών σωμάτων ανέρχεται σε 18.166 σημεία.
O Δήμος θα αναζητήσει τις υπηρεσίες και τη χρηματοδότηση της συνολικής επένδυσης στον τομέα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), παράλληλα με την συντήρηση του συστήματος για 12 χρόνια στον Ιδιωτικό Τομέα, μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ – Ν. 3855/2010).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το