Τοπικά

Ο Δήμος Αλμυρού απέσυρε έφεση κατά εργολάβου για δύο έργα στον Πτελεό

Το ποσό των 13.850 ευρώ θα καταβάλει σε κάτοχο μηχανημάτων έργου ο Δήμος Αλμυρού. Στον Δήμο κοινοποιήθηκε η απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλμυρού (τακτική διαδικασία) επί της αγωγής που είχε ασκήσει ο κάτοχος των μηχανημάτων, ο οποίος κατά το έτος 2010 στον τέως Δήμο Πτελεού, ανέλαβε να εκτελέσει δύο έργα στον Πτελεό, αξίας 13.850 ευρώ, τα οποία δεν έχει εισπράξει. Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμυρού ασκήθηκε έφεση κατά της απόφασης του Ειρηνοδικείου, η οποία ορίστηκε να εκδικαστεί στις 2 Απριλίου του 2024. Ο ενάγων με αίτησή του ζήτησε την απόσυρση της έφεσης που άσκησε ο Δήμος, προς αποφυγή τόκων και δήλωσε ότι αποποιείται το 70% των τόκων. Για το θέμα ζητήθηκε η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, στην οποία αναφέρει ότι «λαμβανομένης υπόψη της νομικής βάσης της αγωγής, της δομής της πρωτόδικης απόφασης και το γεγονός ότι οι ισχυρισμοί του Δήμου πρωτοδίκως απερρίφθησαν, δεν εξετάσθηκε μάρτυρας ανταπόδειξης από πλευράς Δήμου, ούτε προσκομίσθηκαν ανταποδεικτικά έγγραφα, η πιθανότητα ευδοκίμησης των ισχυρισμών μας από το Δικαστήριο (Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου) κρίνονται εντελώς περιορισμένες». Πρότεινε έτσι, την αποφυγή της αίτησης στο πλαίσιο του δικαστικού συμβιβασμού. Η Οικονομική Επιτροπή αποδέχθηκε το αίτημα του ενάγοντα, με την οποία αποποιείται το 70% των τόκων, που προκύπτουν από το επιδικασθέν ποσό των 13.850 ευρώ. Παράλληλα ενέκρινε την απόσυρση του δικογράφου της έφεσης, που είχε καταθέσει ο Δήμος κατά της απόφασης του Ειρηνοδικείου. Τέλος ενέκρινε την καταβολή στον κάτοχο των μηχανημάτων έργου της οφειλής ποσού 13.850 ευρώ, τη δικαστική δαπάνη των 175 ευρώ, καθώς και το 30% των τόκων που προκύπτουν από το επιδικασθέν ποσό από την επίδοση της αγωγής. Για την καταβολή του ποσού εξειδικεύθηκε πίστωση.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το