Τοπικά

Ο ΧΥΤΑ του Βόλου εκτός από την Τρίπολη εξετάζει την υποδοχή αποβλήτων και από την Κέρκυρα

Με ομόφωνη απόφαση ο Σύνδεσμος Απορριμμάτων Μαγνησίας αποφάσισε να  γνωστοποιήσει στον ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας ότι ο Σύνδεσμος του Βόλου προτίθεται να εξετάσει το αίτημά του για την διάθεση και μεταφορά  ποσότητας αποβλήτων -μέχρι τριακόσιους (300) τόνους ανά μήνα, για περιορισμένο χρονικό διάστημα (το αργότερο μέχρι τέλος του 2016)και αφού προηγουμένως διευκρινιστούν πλήρως όλα τα ζητήματα που αφορούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις εκάστου ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. και εκδοθούν όλες οι τυχόν απαραίτητες διοικητικές πράξεις και εγκρίσεις.

Κατά την σημερινή (28 Σεπτεμβρίου 2016) συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Μαγνησίας αποφάσισε τα ακόλουθα:

– Ομόφωνα, την διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια χιλίων νέων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων, που θα κατανεμηθούν – αποδοθούν στους εννέα Δήμους – Μέλη του Συνδέσμου, με βάση πληθυσμιακά κριτήρια και τις αντίστοιχες ανάγκες τους.

-Κατά πλειοψηφία, την συνέχιση της διαδικασίας μεταφοράς και διάθεσης αποβλήτων των επιχειρήσεων ANSY Α.Ε. και ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Α.Ε. στον Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου, μέχρι 31/01/2017, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις σχετικές εγκριτικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, καθόσον μετά από λεπτομερή εξέταση του ζητήματος που αφορά στις σχετικές διαδικασίες μεταφοράς και διάθεσης αποβλήτων των εν λόγω επιχειρήσεων στον Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. Βόλου, δεν προκύπτει οποιοσδήποτε ουσιαστικός (επικινδυνότητα αποβλήτων, ουσιώδης μείωση της φέρουσας δυνατότητας του Χ.Υ.Τ.Α.) ή νομικός (καταστατική ή νομική απαγόρευση) λόγος ανάκλησης των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων του Δ.Σ. του Συνδέσμου.
3

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το