Οικονομία

Ο χάρτης και οι φυλές της φοροδιαφυγής – Ένας στους τρεις παρανομεί

Yψηλή παραβατικότητα κατέγραψαν για µία ακόµη φορά οι ελεγκτές της ΑΑ∆Ε κατά τη διάρκεια των ελέγχων που πραγµατοποίησαν τον προηγούµενο µήνα στα µεγάλα αστικά κέντρα αλλά και στις δηµοφιλείς τουριστικές περιοχές της χώρας µας. Σύµφωνα µε πηγές της ΑΑ∆Ε, τον Ιούνιο ελέγχθηκαν 7.735 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, µε το µέσο ποσοστό παραβατικότητας να ανέρχεται σε 32%. Οι περισσότεροι έλεγχοι έγιναν στην Αθήνα και ακολουθούν η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα. Στα νησιά στην πρώτη θέση, σε ό,τι αφορά τον αριθµό των ελέγχων, βρίσκεται η Ζάκυνθος, ενώ η παραβατικότητα χτύπησε «κόκκινο» στην Κέρκυρα, µε τους παραβάτες να ανέρχονται στους 6 από τους 10 που ελέγχθ ησαν. Τα µεγαλύτερα ποσοστά φοροδιαφυγής εντοπίστηκαν στα ταξί, τα πλυντήρια αυτοκινήτων, τα ανθοπωλεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία. Για τον τελευταίο κλάδο προκαλεί απορία το µέγεθος παραβατικότητας, καθώς οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι διαµεσολαβητικές ανάµεσα σε ταξιδιώτες και επίσηµες εταιρείες παροχής µεταφορικού έργου ή φιλοξενίας (αεροπορικές, ακτοπλοϊκές αλλά και ξενοδοχεία και καταλύµατα).

Πιο αναλυτικά, τον Ιούνιο, οι περιοχές όπου πραγµατοποιήθηκαν οι περισσότεροι έλεγχοι ήταν η Αθήνα µε 407 ελέγχους, κατά τους οποίους διαπιστώθηκε 37% παραβατικότητα, η Θεσσαλονίκη, όπου διενεργήθηκαν 289 έλεγχοι και εντοπίστηκαν παραβάσεις σε πάνω από τους µισούς (55%) και ακολουθούν η Πάτρα µε 233 ελέγχους και 36% παραβατικότητα, η Κατερίνη µε 200 ελέγχους (36% παραβατικότητα), η Ζάκυνθος µε 186 ελέγχους και 41% παραβατικότητα, το Ηράκλειο µε 28% παραβατικότητα, το Αργοστόλι όπου διενεργήθηκαν 173 έλεγχοι µε 29% παραβατικότητα, το Ρέθυµνο µε 166 ελέγχους (20% παραβατικότητα), η Ρόδος µε 166 ελέγχους (43% παραβατικότητα) και τα Χανιά µε 164 ελέγχους και 28% παραβατικότητα. Τα νησιά-πρωταθλητές σε παραβατικότητα -πριν ακόµη το καυτό τουριστικό δίµηνο Ιουνίου-Αυγούστου- είναι η Κέρκυρα, όπου διενεργήθηκαν 141 έλεγχοι και η παραβατικότητα χτύπησε κόκκινο φθάνοντας στο 62%, η Σαντορίνη µε 151 ελέγχους και 56% παραβατικότητα και η Μύκονος, όπου διενεργήθηκαν 159 έλεγχοι καταγράφοντας ποσοστό παραβατικότητας 43%.

Ταξί, πλυντήρια και ανθοπωλεία
Σε ό,τι αφορά τους κλάδους στους οποίους επικεντρώθηκαν οι έλεγχοι, υψηλότερη παραβατικότητα κατέγραψαν οι: -Εκµετάλλευση ταξί 81% -Πλυντήρια αυτοκινήτων 75% -Ανθοπωλεία 73% -Ταξιδιωτικά πρακτορεία 68% -Μανικιούρ-Πεντικιούρ 63% -∆ικηγόροι 63% -Ψητοπωλεία – Σουβλατζίδικα (χωρίς τραπεζοκαθίσµατα) 62% -Κοµµωτήρια – Κουρεία 62% -Ενοικίαση µοτοποδηλάτων 57% -Πρατήρια καυσίµων 54% -Χερσαίες – Θαλάσσιες µεταφορές 53% -Λιανικό εµπόριο 36% -Εστίαση 33% -Καταλύµατα 24%. Σε ό,τι αφορά τέλος στις αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν από επιχειρηµατίες της εστίασης στη Μύκονο, σχετικά µε την αυστηρότητα των ελεγκτών σε κάποιους ελέγχους (υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν φορές που οι ελεγκτές πηγαίνουν έχοντας προαποφασίσει ότι θα επιβάλουν πρόστιµα και θα κλείσουν επιχειρήσεις), πηγές της ΑΑ∆Ε σηµειώνουν ότι στα τρία χρόνια που εφαρµόζεται το µέτρο των λουκέτων, δηλαδή ο νόµος του 1997, καµία από τις επιχειρήσεις που βρέθηκε να φοροδιαφεύγει και οδηγήθηκε σε 48ωρο κλείσιµο, δεν δικαιώθηκε από τα δικαστήρια όταν προσέφυγε σχετικά. Σηµειώνεται ότι η ΑΑ∆Ε έχει θέσει στόχους αύξησης των ελέγχων το 2019 σε κάθε κατηγορία παράβασης και οι παραπάνω επιτόπιοι έλεγχοι σε επιχειρήσεις που έχουν σχέση µε τον τελικό καταναλωτή αποτελούν µέρος αυτού του σχεδιασµού.

Στρατηγικό σχέδιο

Υπενθυµίζεται ότι το στρατηγικό σχέδιο της ΑΑ∆Ε προβλέπει τη διενέργεια 620 ελέγχων-ερευνών και 16.000 µερικών επιτόπιων ελέγχων από την Υπηρεσία Ερευνών και ∆ιασφάλισης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΥΕ∆∆Ε), τις υπηρεσίες ελέγχου και διασφάλισης των δηµοσίων εσόδων της ΑΑ∆Ε. Αν και οι οδηγίες Πιτσιλή θέτουν σε απόλυτη προτεραιότητα υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες και εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, παράλληλα εντατικοποιούνται και οι επιτόπιοι µερικοί έλεγχοι επιχειρήσεων. Ετσι σε όλη τη χώρα διενεργούνται έλεγχοι πρόληψης για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουµένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.

Με… ραντεβού οι επισκέψεις στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ

Με σκοπό την καλύτερη και έγκαιρη εξυπηρέτηση των φορολογουµένων και την αποτελεσµατικότερη λειτουργία των υπηρεσιών της ΑΑ∆Ε, µε οδηγίες του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, καθορίζεται νέα διαδικασία που θα ακολουθείται κατά την προσέλευση των φορολογουµένων ή των νοµίµων εκπροσώπων τους για λόγους που σχετίζονται µε εκκρεµή υπόθεσή τους στα Τµήµατα Ελέγχου των ∆ΟΥ, στα Ελεγκτικά Κέντρα (ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ), στη ∆ιεύθυνση Επίλυσης ∆ιαφορών (∆Ε∆) και στις Υπηρεσίες Ελέγχου και ∆ιασφάλισης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΥΕ∆∆Ε).

Χρόνος συνάντησης

Ειδικότερα, από τη ∆ευτέρα 29 Ιουλίου η προσέλευση πραγµατοποιείται αφού προηγηθεί επικοινωνία µε το Τµήµα ∆ιοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Γραµµατεία) των συγκεκριµένων υπηρεσιών, ώστε να καθορίζεται ο χρόνος συνάντησης µε τα αρµόδια για το θέµα στελέχη τους. Η επικοινωνία αυτή µπορεί να πραγµατοποιείται µέσω αιτήµατος, το οποίο:

  • υποβάλλεται αυτοπροσώπως στην αρµόδια υπηρεσία ή
  • αποστέλλεται µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο (ταχυδροµείο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, φαξ). Προσερχόµενος ο ενδιαφερόµενος θα απευθύνεται στη γραµµατεία της υπηρεσίας, όπου θα του χορηγείται κάρτα µε την ένδειξη «Επισκέπτης» και την οποία θα φέρει καθ’ όλη τη διάρκεια της παραµονής του στην Υπηρεσία.

Να σηµειωθεί ότι οι νόµιµοι εκπρόσωποι των φορολογουµένων πρέπει να φέρουν µαζί τους τα σχετικά νοµιµοποιητικά τους έγγραφα. Παράλληλα, η ΑΑ∆Ε επεξεργάζεται µια σύγχρονη ηλεκτρονική υπηρεσία για τον προγραµµατισµό και την παρακολούθηση των επισκέψεων των φορολογουµένων στις κατά αρµοδιότητα Ελεγκτικές Φορολογικές Υπηρεσίες, µέσω της ανάπτυξης διαδικτυακής εφαρµογής στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης των διαδικασιών και της αναβάθµισης των υποδοµών και του εξοπλισµού της. ∆ιευκρινίζεται ότι ως προς τις ∆ΟΥ η νέα αυτή διαδικασία επισκέψεων θα αφορά µόνο τα Τµήµατα Ελέγχου και όχι τα υπόλοιπα τµήµατα υποδοχής κοινού.

Πηγή: Έθνος

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το