Τοπικά

Ο Χαράλαμπος Φείδας στη “Θ”: Στόχος ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον αντάξιο ενός μεγάλου ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου

Με καταγωγή από τη Νέα Αγχίαλο, ο κ. Χαράλαμπος Φείδας είναι ο νέος αντιπρύτανης του Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχοντας στο βιογραφικό του μια πλούσια ακαδημαϊκή καριέρα και ερευνητικό έργο, ο καθηγητής Δορυφορικής Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας στο Τμήμα Γεωλογίας και πρόεδρος του Τμήματος Χαρ. Φείδας θέλει να προσφέρει στα κοινά και αυτή η ανάγκη τον ώθησε να θέσει υποψηφιότητα για τη διοικητική θέση. Η ενίσχυση της έρευνας και των διεθνών συνεργασιών αποτελεί στρατηγικό στόχο του πανεπιστημιακού ιδρύματος και η νέα διοίκηση επιθυμεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που θα είναι αντάξιο ενός μεγάλου ευρωπαϊκού πανεπιστημίου.

Κ. Φείδα, στην ακαδημαϊκής σας πορεία μέχρι σήμερα έχετε έναν μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και πολλές συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα. Τι σας ώθησε να θέσετε τον εαυτό σας υποψήφιο στις εκλογές για τη διοίκηση του Α.Π.Θ.;

Το ενδιαφέρον μου για τα κοινά της πανεπιστημιακής κοινότητας δεν ξεκινά τώρα. Διετέλεσα για αρκετά χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου των Καθηγητών του Α.Π.Θ., Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Συλλόγων αλλά και Πρόεδρος και αναπληρωτής πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. Μετά από έξι χρόνια συστηματικής ενασχόλησής μου με τα κοινά στο χώρο της διοίκησης και στον πανεπιστημιακό συνδικαλιστικό χώρο, αποφάσισα να εστιάσω τη δραστηριότητά μου αυτή στο Α.Π.Θ., και να προσφέρω σε αυτό τις δυνάμεις, τις γνώσεις και την εμπειρία που απέκτησα, θέτοντας υποψηφιότητα για τη θέση του αντιπρύτανη. Το κίνητρο για αυτή μου την απόφαση είναι ένα και μοναδικό: η διάθεση για συμμετοχή και προσφορά στα κοινά και η ευχαρίστηση και το αίσθημα ικανοποίησης που απολαμβάνει κάποιος όταν νιώθει χρήσιμος για τον συνάνθρωπό του και το κοινωνικό σύνολο γενικότερα.

Σε λίγο καιρό θα αναλάβετε και επίσημα τα καθήκοντα του αντιπρύτανη. Ποια πιστεύετε ότι αποτελούν τα μείζονα θέματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και ποια τη φοιτητική;

Οι στόχοι της νέας διοίκησης του πανεπιστημίου μας θα πρέπει να απαντούν στις βασικές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το ίδρυμά μας. Ο πρώτος μεγάλος στόχος θα πρέπει να είναι η δημιουργία ενός ακαδημαϊκού περιβάλλοντος στο Α.Π.Θ. αντάξιου ενός μεγάλου ευρωπαϊκού πανεπιστημίου με την εξάλειψη των φαινομένων παραβατικότητας και ανομίας εντός των χώρων του ιδρύματος και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και σπουδών στις ακαδημαϊκές του μονάδες. Ο δεύτερος μεγάλος στόχος είναι η συνέχιση της ανοδικής πορείας που ανέδειξε το Α.Π.Θ. σε ένα από τα μεγαλύτερα και εγνωσμένου κύρους πανεπιστήμια της χώρας, με γνώμονα την παραγωγή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου. Στις συνθήκες κοινωνικοποικονομικής κρίσης, τα φλέγοντα ζητήματα της φοιτητικής μέριμνας θα πρέπει να τύχουν της ανάλογης προσοχής από τη νέα Διοίκηση.

Ποιο θα προσπαθήσετε να είναι το στίγμα σας για το πανεπιστημιακό ίδρυμα; Θα επιδιώξετε συνεργασίες στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων;

Επιδίωξή μου είναι η παραγωγή αποτελεσματικού έργου στον τομέα των αρμοδιοτήτων μου με μεθοδική και συστηματική δουλειά, με σωστό προγραμματισμό και συνεχή παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων με απώτερο στόχο την εύρυθμη λειτουργία και περαιτέρω ανάπτυξη του ιδρύματος σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό πόλο. Η ενίσχυση της έρευνας και των διεθνών συνεργασιών αποτελεί στρατηγικό στόχο του Α.Π.Θ.

Πώς θα ιεραρχούσατε τις προτεραιότητές σας από την 1η Σεπτεμβρίου και ποιες θα είναι οι δικές σας πρωτοβουλίες για την αποτελεσματικότερη διοίκηση του Α.Π.Θ.;

Οι προτεραιότητές μου εξαρτώνται από το χαρτοφυλάκιο που θα αναλάβω. Επιθυμία μου είναι να συντονίσω είτε τον τομέα των οικονομικών, προγραμματισμού και ανάπτυξης είτε της έρευνας. Η αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, η διεύρυνση των πηγών εσόδων και η αξιοποίηση της περιουσίας του Α.Π.Θ. και όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων πέραν του τακτικού προϋπολογισμού, η δημιουργία συνθηκών και ευκαιριών για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, αποτελούν βασικές προτεραιότητες στο πλαίσιο των δυο αυτών χαρτοφυλακίων. Η αποτελεσματική διοίκηση του Α.Π.Θ. θα πρέπει να βασίζεται στην αγαστή συνεργασία των πρυτανικών αρχών, στον σχεδιασμό της υλοποίησης συγκεκριμένων στόχων, στον σαφή καταμερισμό ρόλων και υποχρεώσεων, στη δημοκρατική λειτουργία διοικητικών δομών και διαδικασιών λήψης αποφάσεων και στη σύγχρονη και ανθρωποκεντρική διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Κατάγεστε από τη Ν. Αγχίαλο. Καταφέρνετε να βρείτε χρόνο προκειμένου να επισκεφθείτε τη γενέτειρά σας;

Η σχέση μου με τη γενέτειρά μου, τη Νέα Αγχίαλο Βόλου, είναι στενή και την επισκέπτομαι συχνά. Σε αυτή εξάλλου είναι το πατρικό μου σπίτι, ζουν μέλη της οικογενείας μου, αλλά και φίλοι, γεγονός που συμβάλλει στη διατήρηση αυτής της σχέσης. Το ενδιαφέρον για τον τόπο μου δεν πρόκειται να εκλείψει σε όποια πόλη και αν ζω.

Σύντομο βιογραφικό

Ο Χαράλαμπος Φείδας είναι καθηγητής Δορυφορικής Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας στο Τμήμα Γεωλογίας και πρόεδρος του Τμήματος. Έλαβε το πτυχίο Φυσικής και στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Μετεωρολογία και διδακτορικό δίπλωμα στη Δορυφορική Μετεωρολογία, από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υπηρέτησε στη βαθμίδα του λέκτορα και του επίκουρου καθηγητή στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2001-08) στο ίδιο αντικείμενο. Εκλέχτηκε στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή στο Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ το 2008. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε εφαρμογές της δορυφορικής τηλεπισκόπησης για την έρευνα του περιβάλλοντος με έμφαση στην ατμόσφαιρα, τον καιρό και το κλίμα. Έχει δημοσιεύσει 44 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, 44 εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων και 11 κεφάλαια βιβλίων. Συμμετείχε σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων σε 12 εκ των οποίων ως επιστημονικός υπεύθυνος. Διδάσκει μαθήματα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας σε τρία τμήματα του ΑΠΘ και δυο ΠΜΣ. Κατέχει τη θέση του προέδρου του Τμήματος Γεωλογίας (2017 – σήμερα) και διετέλεσε αναπληρωτής πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας (2015-17), διευθυντής του Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας (2016-17) και διευθυντής του ΠΜΣ «Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον» (2013-16). Διετέλεσε πρόεδρος (2015-19) και ταμίας (2013-15) του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ του ΑΠΘ, γραμματέας (2017-19) και μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ (2013-19).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το