Τοπικά

Ο Αθ. Λιούπης για τη διαγραφή προστίμων στους στρατεύσιμους που εκπληρώνουν τις στρατιωτικές  υποχρεώσεις

Την επέκταση της ρύθμισης περί διαγραφής επιβληθέντων προστίμων σε όσους στρατεύσιμους εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις θέτει σε ερώτησή του προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο Βουλευτής Ν. Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Αθανάσιος Λιούπης, ζητώντας να μπορούν να τύχουν διαγραφής διοικητικών προστίμων και όσοι κηρύχθηκαν ανυπότακτοι από την 4η Μαΐου 2019 και μετά, αλλά εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Αναλυτικά η ερώτηση:
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/3-5-2019) προβλέφθηκε -υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις- η στρατολογική, ποινική και διοικητική τακτοποίηση όσων είχαν χαρακτηρισθεί ως ανυπότακτοι μέχρι την 3η Μαΐου 2019.
Συγκεκριμένα, δόθηκαν ουσιαστικά κίνητρα για όσους ήθελαν να καταταγούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, αλλά για προσωπικούς λόγους ή εξαιτίας αντικειμενικής αδυναμίας δεν είχαν καταταχθεί, ούτε παρουσιαστεί για κατάταξη.
Συνήθως οι λόγοι ανωτέρας βίας και τα ανυπέρβλητα κωλύματα που προβάλλονται από στρατευσίμους, έφεδρους ή δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς, οπλίτες, έφεδρους οπλίτες για τη μη τήρηση των υποχρεώσεων που, τίθενται από τη στρατολογική νομοθεσία στην πλειονότητά τους, σχετίζονται με την επιλογή πολλών Ελλήνων να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό λόγω της οικονομικής κρίσης. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, δεν πληρούν τους όρους μόνιμης μετοίκησης με επτά έτη βιοπορισμού και έντεκα έτη μετεγκατάστασης.
Κατά συνέπεια -εφόσον δεν τηρήθηκαν οι όροι της υποχρέωσης για κατάταξη- κηρύχθηκαν ανυπότακτοι. Με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ανωτέρω Νόμου για τη ρύθμιση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ανυπότακτων ορίστηκαν οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες οι διατελέσαντες ή οι τότε διατελούντες σε ανυποταξία εξαιρούνται αυτεπαγγέλτως από τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι.

Ταυτόχρονα, προβλέφθηκε και η εξάλειψη του αξιοποίνου και η άρση όλων των διοικητικών συνεπειών, όπως και η διαγραφή του συνόλου των διοικητικών προστίμων που είχαν επιβληθεί. Οι ως άνω ευεργετικές διατάξεις αφορούν σε όσους είχαν ήδη καταταγεί ή σκόπευαν να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και είχαν εκπληρώσει πλήρως ή μερικώς τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, ή απαλλάχθηκαν από την υποχρέωση στράτευσης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ή είχαν λάβει αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή είχαν ήδη εκπληρώσει ως αντιρρησίες συνείδησης πλήρως ή μερικώς την εναλλακτική τους υπηρεσία, ή υπέβαλαν δικαιολογητικά για την υπαγωγή τους στις διατάξεις περί αντιρρησιών συνείδησης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και παρουσιάζονται εμπρόθεσμα για εκπλήρωση της εναλλακτικής τους υπηρεσίας.
Ωστόσο, τα ανωτέρω ισχύοντα καλύπτουν μόνο όσους χαρακτηρίζονταν ως ανυπότακτοι έως την 03/05/2019.

Επειδή, έχω προσωπική άποψη της συνεχούς προσπάθειας που κάνετε, για την διευθέτηση όλων των εκκρεμών ζητημάτων που αφορούν το στρατιωτικό προσωπικό
Επειδή, γνωρίζω την προσήλωσή σας, για την διευκόλυνση στράτευσης όλων των υπόχρεων.
Επειδή, είναι παράδοξο να μην μπορούν να τύχουν διαγραφής διοικητικών προστίμων όσοι κηρύχθηκαν ανυπότακτοι από την 4η Μάϊου 2019 και μετά.
Επειδή, η πανδημία δημιουργεί νέα οικονομικά προβλήματα στους πολίτες.

Είναι απολύτως αναγκαίο, να παραταθεί και να διευρυνθεί η δυνατότητα διαγραφής προστίμων για εκείνους που ενσυνείδητα επιθυμούν να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Κατόπιν των ως άνω:
Ερωτάσθε κύριε Υπουργέ:

Σε ποιές νομοθετικές ενέργειες θα προβείτε
α. για τη διαγραφή στο σύνολό τους των διοικητικών προστίμων,
β. την αυτεπάγγελτη εξάλειψη του αξιοποίνου
ώστε να διευκολύνετε τους στρατεύσιμους που κηρύχθηκαν ανυπότακτοι από τη ανυπότακτοι από την 4η Μάϊου 2019 και μετά και επιθυμούν να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ;

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το