Τοπικά

Νόμιμα εκμισθώθηκε ο Παιδικός Σταθμός Ευξεινούπολης – Απορρίφθηκε το αίτημα ιδιώτη για νέα δημοπράτηση

Απορρίφθηκε με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμυρού το αίτημα- ένσταση ιδιώτη, με την οποία ζητούσε την επανάληψη του διαγωνισμού, για την εκμίσθωση του κτιρίου του Παιδικού Σταθμού της πρώην Κοινότητας Ευξεινούπολης.
Στο έγγραφό του ο ιδιώτης μεταξύ άλλων ανέφερε: «Στις 15-05-2020 πραγματοποιήθηκε ενώπιον αρμόδιας επιτροπής του Δήμου, φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία, για την ανάδειξη πλειοδότη, για την εκμίσθωση του κτιρίου του Παιδικού Σταθμού Ευξεινούπολης, σύμφωνα με την με αριθ. 5868/4-5-2020 διακήρυξη. Δυστυχώς, ενώ ενδιαφερόμουν να πλειοδοτήσω, αυτό δεν κατέστη δυνατόν, καθόσον βρισκόμουν κλινήρης, λόγω οξείας οσφυοϊσχιαλγίας. Εξ αυτού του λόγου δεν είχα τη δυνατότητα να συγκεντρώσω τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή μου στη δημοπρασία, ούτε να εξουσιοδοτήσω τρίτο άτομο, να προβεί σ΄ αυτή την ενέργεια, λόγω της υφιστάμενης κατάστασης της πανδημίας. Με την παρούσα σας γνωστοποιώ, ότι επιθυμώ να πλειοδοτήσω με το ποσό των 450 ευρώ για την εκμίσθωση του ως άνω κτιρίου και εκ τούτου αιτούμαι την επανάληψη της δημοπρασίας, προκειμένου να μπορέσω να καταθέσω την ως άνω προσφορά, η οποία αν μη τι άλλο τείνει προς το συμφέρον του Δήμου, καθόσον δημιουργεί συνθήκες ανταγωνισμού, προκειμένου να επιτευχθεί το υψηλότερο δυνατό μίσθωμα». Την αίτηση, συνόδευε σχετική με την αναφερόμενη στην αίτησή του πάθηση (οσφυοϊσχιαλγία), ιατρική γνωμάτευση του Κέντρου Υγείας Αλμυρού. Στη γνωμάτευση του νομικού συμβούλου του Δήμου Αλμυρού επισημαίνονταν ότι «ο Δήμος – λόγω και της φύσης της μίσθωσης – προέβη στη διαδικασία για την εκμίσθωση και όπως προκύπτει από τον φάκελο, τηρήθηκαν όλα τα νόμιμα και τυπικά προαπαιτούμενα για τη διενέργεια της δημοπρασίας. Φρονώ ότι – και εκ των ανωτέρω – αφού τηρήθηκε η αρχή της δημοσιότητας με τη δημοσίευση σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, δεν ευσταθεί η αιτίαση, ούτε ο λόγος (υποτιθέμενος ως ανώτερη βία) που επικαλείται, για την «επανάληψη» της δημοπρασίας». Να αναφερθεί ότι το κτίριο εκμισθώθηκε με το ποσό των 408 ευρώ, ενώ ως πρώτη προσφορά είχε οριστεί το ποσό των 400 ευρώ.

Πρόσληψη μάγειρα στον Παιδικό Αλμυρού
Στην πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών και ειδικότητα ΔΕ Μαγείρων, για την κάλυψη εποχιακών αναγκών και συγκεκριμένα για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού Αλμυρού, θα προχωρήσει ο Δήμος, με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Να αναφερθεί ότι λόγω της πανδημίας του COVID 19, διαπιστώθηκε πρόβλημα στη θέση ΔΕ Μαγείρων, επειδή η υπάλληλος που υπηρετεί στην εν λόγω θέση, ανήκει στις ευπαθείς ομάδες, για τις οποίες συνεχίζεται η άδεια Ειδικού Σκοπού.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το