Τοπικά

Νομική βάση πληροφοριών στον Δήμο Ζαγοράς- Μουρεσίου

Σε νομική βάση πληροφοριών θα έχει πρόσβαση ο Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου για την εξειδικευμένη ηλεκτρονική, νομική και διοικητική πληροφόρηση των υπηρεσιών του Δήμου και των νομικών του προσώπων. Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, οι ανάγκες στον τομέα αυτό έχουν αυξηθεί λόγω της εφαρμογής νέων νόμων, και των συνεχών εξελίξεων και νομοδοτήσεων, που αφορούν διαδικασίες και ευθύνες των φορέων του ΟΤΑ. Έτσι, κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία η δυνατότητα για νομικές συμβουλές και διαρκή ενημέρωση τόσο των υπαλλήλων -όσο και των αιρετών ή στελεχών του Δήμου, εφόσον ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου δεν απασχολεί μόνιμο νομικό σύμβουλο και δεν διαθέτει νομική υπηρεσία.
Όπως αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή «δεδομένου επίσης του ολιγάριθμου προσωπικού που στην πλειοψηφία του είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καλό είναι να υπάρχει πρόσβαση σε νομικές υπηρεσίες και συμβουλές».
Με απόφασή του ο δήμαρχος Ζαγοράς ενέκρινε τις προδιαγραφές συμμετοχής σε νομική βάση πληροφοριών και η υπηρεσία θα καλυφθεί από εξειδικευμένη εταιρεία, η οποία λειτουργεί Νομική Τράπεζα πληροφοριών.

Δηλώσεις συμμετοχής στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης
O Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου, το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις εθνικής και τοπικής εμβέλειας.
Στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: Βασικά Αγγλικά Α2 (50 ώρες), Νέες Τεχνολογίες στην τρίτη ηλικία (25 ώρες), Νέες εναλλακτικές καλλιέργειες (25 ώρες), Τοπική Αυτοδιοίκηση και πολίτης – Υποχρεώσεις και δικαιώματα των κατοίκων (25 ώρες), διοργάνωση τοπικών εκθέσεων με σκοπό την προβολή τοπικών παραδοσιακών προϊόντων με στόχο τη δημιουργία ομάδων τοπικής δράσης (25 ώρες), τοπικοί παραδοσιακοί χοροί (50 ώρες).
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, τηλ.: 24260-22693,24263-50214, Email: [email protected]
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το