Ελλάδα

Νέος Πρόεδρος της Βουλής ο Νίκος Βούτσης

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Βούτσης στην ορκωμοσία των βουλευτών  στη Βουλή, Αθήνα, Σάββατο 03 Οκτωβρίου 2015. Οι βουλευτές όπως πάντα, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να δώσουν πολιτικό ή θρησκευτικό (χριστιανικό ή μουσουλμανικό) όρκο. Ορκίστηκαν οι 300 βουλευτές των οκτώ κομμάτων που εκλέχθηκαν στις τελευταίες εθνικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου. Στη νέα κοινοβουλευτική περίοδο, ο ΣΥΡΙΖΑ θα αντιπροσωπεύεται από 145 βουλευτές, η ΝΔ από 75, η Χρυσή Αυγή από 18, ενώ η Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) θα εκπροσωπείται από 17 βουλευτές, το ΚΚΕ έχει εκλέξει 15, το ΠΟΤΑΜΙ 11, οι ΑΝΕΛ 10 και η Ένωση Κεντρώων 9 βουλευτές.  ΑΠΕ-ΜΠΕ/EUROKINISSI POOL/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/POOL

Νέος πρόεδρος της Βουλής εκλέχτηκε με 181 ψήφους ο Νίκος Βούτσης. Συνολικά ψήφισαν 297 βουλευτές. Κατά την διαδικασία βρέθηκαν 113 λευκά και 3 άκυρα.

Ο πρόεδρος της Βουλής εκλέγεται με την απόλυτη πλειoψηφία τoυ συνόλου του αριθμού των βoυλευτών (151).Αφού ο νέος πρόεδρος της Βουλής, αναγνώσει τις προγραμματικές του δηλώσεις στην Ολομέλεια, αμέσως μετά θα διεξαχθεί η συνεδρίαση για την εκλογή των λοιπών μελών του νέου Προεδρείου.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού της Βουλής, τo Πρoεδρείo της Boυλής εκλέγεται από τα μέλη της και απαρτίζεται από τoν Πρόεδρo, επτά Aντιπρoέδρoυς, τρεις Koσμήτoρες και έξι Γραμματείς. Οι πρώτος, δεύτερος και τρίτος αντιπρόεδροι, δύο κοσμήτορες και τέσσερις γραμματείς προέρχονται από την πρώτη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα (ΣΥΡΙΖΑ). Η πρόταση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για τις θέσεις των τριών αντιπροέδρων είναι οι: Τάσος Κουράκης, Τασία Χριστοδουλοπούλου, Γιώργος Βαρεμένος.Ο τέταρτος αντιπρόεδρος, ένας κοσμήτορας και ένας γραμματέας προέρχονται από την πρώτη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα της Αντιπολίτευσης (ΝΔ).  Ο  πέμπτος αντιπρόεδρος και ένας γραμματέας προέρχονται από τη δεύτερη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα της Αντιπολίτευσης (Χρυσή Αυγή).Κατά τις προηγούμενες κοινοβουλευτικές περιόδους ο προτεινόμενος από την Χρυσή Αυγή για αντιπρόεδρος δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες ψήφους με αποτέλεσμα να μην εκπροσωπείται στο προεδρείο η συγκεκριμένη κοινοβουλευτική δύναμη. Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και αυτή τη φορά.

ÕðÜëëçëïò ôçò ÂïõëÞò áöÞíåé øçöïäÝëôéá óôá Ýäñáíá ôùí âïõëåõôþí ëßãç þñá ðñéí ôç äéáäéêáóßá åêëïãÞò íÝïõ ðñïÝäñïõ ôçò ÂïõëÞò, óôç ÂïõëÞ, ÁèÞíá, ÊõñéáêÞ 04 Ïêôùâñßïõ 2015. ÁìÝóùò ìåôÜ ôçí åêëïãÞ ôïõ íÝïõ ðñïÝäñïõ åêëÝãïíôáé ïé áíôéðñüåäñïé, ïé êïóìÞôïñåò êáé ïé ãñáììáôåßò ôïõ Óþìáôïò. Ãéá ôï áîßùìá ôïõ ðñïÝäñïõ  ï ÓÕÑÉÆÁ ðñïôåßíåé ôï Íßêï Âïýôóç. Ï ðñüåäñïò ôçò ÂïõëÞò åêëÝãåôáé ìå ôçí áðüëõôç ðëåéoøçößá ôoõ óõíüëïõ ôïõ áñéèìïý ôùí âoõëåõôþí (151). Áöïý ï íÝïò ðñüåäñïò ôçò ÂïõëÞò, áíáãíþóåé ôéò ðñïãñáììáôéêÝò ôïõ äçëþóåéò óôçí ÏëïìÝëåéá, óôç 1.30 ôï ìåóçìÝñé, èá äéåîá÷èåß ç óõíåäñßáóç ãéá ôçí åêëïãÞ ôùí ëïéðþí ìåëþí ôïõ íÝïõ Ðñïåäñåßïõ. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Ο έκτος αντιπρόεδρος προέρχεται από την τρίτη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα της Αντιπολίτευσης (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ).Ο έβδομος αντιπρόεδρος προέρχεται από την τέταρτη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα της Αντιπολίτευσης (ΚΚΕ). Η διαδικασία της εκλογής διεξάγεται στην Ολομέλεια μυστικά με κάλπη στην οποία προσέρχονται οι βουλευτές και ψηφίζουν τον προτεινόμενο πρόσωπο της αρεσκείας τους για το αξίωμα των μελών του προεδρείου της Βουλής.

Η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ θα συνεδριάσει εκ νέου μετά την εκλογή του προέδρου της Βουλής, προκειμένου να εκλεγούν ο γραμματέας της ΚΟ και οι τρεις κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του κόμματος.

ÅÊËÏÃÇ ÍÅÏÕ ÐÑÏÅÄÑÏÕ ÂÏÕËÇÓ

Την Δευτέρα ξεκινούν οι προγραμματικές δηλώσεις
Την Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, ξεκινά η ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης, με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ως τον μόνο ομιλητή την πρώτη ημέρα της τριήμερης διαδικασίας. Την Τρίτη και την Τετάρτη, 6 και 7 Οκτωβρίου, οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας συνεχίζονται με την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων από τους υπουργούς, ενώ θα μιλήσουν και βουλευτές.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται τα μεσάνυχτα της Τετάρτης , οπότε η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης με φανερή ονομαστική ψηφοφορία. Προηγούνται οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών όλων των πτερύγων της Βουλής, οι οποίοι και τοποθετούνται επί των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης.

Πηγή www.ethnos.gr

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το