Τοπικά

Νέος δρόμος πρόσβασης για το αεροδρόμιο Ν. Αγχιάλου λόγω επενδυτικού ενδιαφέροντος για μονάδα συντήρησης αεροσκαφών

Νέα πρόσβαση για το αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου μέσω του στρατιωτικού αεροδρομίου θα δημιουργηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού. Η προαναφερόμενη κίνηση γίνεται στο πλαίσιο του ενδιαφέροντος που υπάρχει από επενδυτή για τη δημιουργία εγκαταστάσεων υποδομής υποστήριξης αεροπορικών μέσων στην περίμετρο του Κρατικού Αερολιμένα Νέας Αγχιάλου και ήδη διαθέτει προς τον σκοπό αυτό, ιδιόκτητη έκταση εμβαδού περίπου 44 στρεμμάτων παραπλεύρως του Κρατικού Αερολιμένα Αλμυρού – Νέας Αγχιάλου.

Να αναφερθεί ότι με την υπ’ αριθμόν ΔΤΥ/Δ7/14975/3951/20.07.2017 Απόφαση υπουργού Υποδομών και Μεταφορών εγκρίνεται η μελέτη «Σύνδεση εγκαταστάσεων υποδομής τεχνικής υποστήριξης αεροπορικών μέσων με τον υφιστάμενο χώρο στάθμευσης αεροσκαφών του Κρατικού Αερολιμένα Αλμυρού – Νέας Αγχιάλου », και τίθενται , μεταξύ άλλων, και οι κάτωθι προϋποθέσεις:
-Η έγκριση από τις Αρμόδιες Αρχές Περιφέρεια Θεσσαλίας Δήμο Αλμυρού, ΓΕΑ , κ.λπ.) των αναγκαίων μελετών (οδοποιίας νέας οδού πρόσβασης στο αεροδρόμιο κ.λπ.) και η αδειοδότηση των έργων που είναι απαραίτητα για την λειτουργία του αεροδρομίου και της Τεχνικής Βάσης.
-Η κατασκευή της νέας προτεινόμενης οδικής προσπέλασης στο αεροδρόμιο ούτως ώστε το αεροδρόμιο να συνεχίσει τη λειτουργία του συνεχώς και αδιαλείπτως .
Στον Δήμο Αλμυρού έχει υποβληθεί αίτημα από τους τεχνικούς συμβούλους του επενδυτικού σχήματος, για δημιουργία της νέας ιδιαίτερης πρόσβασης για το Πολιτικό Αεροδρόμιο.
Όπως επισημαίνεται στη σχετική εισήγηση του θέματος, «με την υλοποίηση της πρότασης αυτής θα εξασφαλισθεί άμεση πρόσβαση στο Πολιτικό Αεροδρόμιο, θα καταστεί εφικτός ο αποτελεσματικότερος έλεγχος των προσερχομένων, θα γίνει διακριτή η προσέλευση και θα πληρούνται οι κανόνες ασφαλείας όσον αφορά στην προσέλευση στο Στρατιωτικό και το Πολιτικό Αεροδρόμιο».
Για τη νέα πρόσβαση προτείνεται να χρησιμοποιηθεί στα πρώτα 1.400 μέτρα η οδός του αναδασμού, η οποία συμβάλλει με την παράπλευρη (SR ) της εθνικής οδού (ΑΔ ΠΑΘΕ) στο ύψος του Κροκίου και η οποία έχει πλάτος 8 μέτρων.
Τα τελευταία 382 μέτρα θα αποτελέσουν νέα χάραξη, καταλαμβάνοντας έκταση ιδιοκτησίας του επενδυτικού σχήματος. Συνολικά, δηλαδή, η οδός θα έχει μήκος 1.782 μέτρα.
Η κυριότητα της οδού θα ανήκει στον Δήμο Αλμυρού.

Υφιστάμενη κατάσταση- προτεινόμενη λύση
Η υφιστάμενη δεξιά παράπλευρη οδός του Α/Δ Π.Α.Θ.Ε., έχει πολύ μικρό κυκλοφοριακό φόρτο ο οποίος αποτελείται, από επιβατηγά οχήματα, γεωργικά μηχανήματα, αγροτικά οχήματα και μικρό αριθμό φορτηγών, αφού δεν αποτελεί δρόμο σύνδεσης κάποιων αστικών περιοχών ή οικισμών ούτε παραλαμβάνει, απευθείας, κυκλοφοριακό φόρτο από τον Α/Δ ΠΑΘΕ.
Η υπάρχουσα οδός, που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως οδός σύνδεσης του Αεροδρομίου Αλμυρού-Νέας Αγχιάλου με το οδικό δίκτυο της περιοχής, όπως αποτυπώνεται στα συνημμένα σχέδια, αποτελεί κατά τα πρώτα 1.400 μέτρα οδό του Αγροτικού Αναδασμού, έχει ελάχιστο κυκλοφοριακό φόρτο και εξυπηρετεί κυρίως την κυκλοφορία αγροτικών μηχανημάτων απαιτείται δε να επεκταθεί, με νέα χάραξη, κατά 382 μέτρα προκειμένου να ολοκληρωθεί η σύνδεση με το Αεροδρόμιο Αλμυρού – Νέας Αγχιάλου.
Ο κυκλοφοριακός φόρτος, που θα φέρει η οδός σύνδεσης, θα οφείλεται κατά κύριο λόγο στη λειτουργία του Αεροδρομίου.
Η οριζοντιογραφική και υψομετρική διαμόρφωση της οδού θα είναι εντός των προδιαγραφών των ΟΜΟΕ-Χ, για ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το