Τοπικά

Νέος διαγωνισμός για το γκαράζ της Φιλελλήνων

Φιλελλήνων

Ο Δήμος Βόλου αναζητεί ιδιώτη που θα χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου την αποπεράτωση του σταθμού αυτοκινήτων της Φιλελλήνων και ως αντάλλαγμα θα εκμεταλλευτεί ολόκληρη την λειτουργία του σταθμού αυτοκινήτων όπως και των καταστημάτων για 30 χρόνια καταβάλλοντας όμως στο Δήμο Βόλου ποσοστό επί των ακαθάριστων εσόδων του σταθμού 130.396,76 €. Πιο συγκεκριμένα η εγκεκριμένη μελέτη προβλέπει την κατασκευή του πολυώροφου σταθμού αυτοκινήτων ο οποίος αποτελείται από ισόγειο, έξι ορόφους, δώμα και επτά υπόγεια. Η στάθμευση των αυτοκινήτων στο δώμα επιτρέπεται λόγω του ότι η στάθμη του βρίσκεται κάτω από 1,50 μ. σε σχέση με το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής.

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι εξής εργασίες:

Ολοκλήρωση της κατασκευής του περιμετρικού πασσαλοδιαφράγματος.

Ολοκλήρωση κατασκευής κεντρικών σιδηροπασσάλων, οι οποίοι αποτελούν τμήμα της αντιστήριξης.

Ολοκλήρωση εκσκαπτικών εργασιών.

Ολοκλήρωση κατασκευής αντιστήριξης από στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος (έχει σχεδόν σκυροδετηθεί όλο το υπόγειο τμήμα του έργου – υπολείπεται η σκυροδέτηση της ράμπας καθώς και κάποιων υποστηλωμάτων και τοιχείων), οι οποίες αποτελούν λιγότερο από το 50% του φυσικού αντικειμένου αλλά όμως θεωρείται ότι είναι και το δυσκολότερο μέρος του έργου ενώ από οικονομικής απόψεως έχει ολοκληρωθεί άνω του 65% του έργου και το ποσό για την ολοκλήρωση του έργου που εκτιμάται ότι δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 2.400.000 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Ο Δήμος Βόλου προκηρύσσει άμεσα ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση με σύμβαση παραχώρησης του έργου «Κατασκευή – Χρηματοδότηση και Παραχώρηση της Εκμετάλλευσης του Πολυώροφου κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων στη διασταύρωση των οδών Δημητριάδος – Φιλελλήνων». Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί με από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Οικοδομικές εργασίες, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 745.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 800.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Το οικονομικό αντάλλαγμα του Δήμου Βόλου

Η καταβολή στον Δήμο του έργου του ποσοστού επί του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων του σταθμού που θα προσδιορίζεται στην προσφορά του αναδόχου και το οποίο δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο του 8%. Σε περίπτωση όμως που το ετήσιο ποσό που προκύπτει ότι πρέπει να καταβληθεί στο Δήμο Βόλου είναι μικρότερο από 130.396,76 € τότε υποχρεωτικά θα καταβάλλεται ετησίως στο Δήμο Βόλου το ποσό των 130.396,76 €.

Στον ανάδοχο χορηγείται, έναντι του συνόλου του αντικειμένου της παροχής του, ως συμβατικό αντάλλαγμα, το δικαίωμα πλήρους εκμετάλλευσης του συνόλου των θέσεων στάθμευσης που θα κατασκευαστούν στον σταθμό (προϋπάρχοντων και κατασκευασθέντων) και των παράλληλων εκμεταλλεύσεων που τυχόν θα αναπτυχθούν, για χρονική περίοδο τριάντα ετών, αρχομένη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης εκ των οποίων οι 18 μήνες (ένα και μισό έτος) θα αποτελούν το κατασκευαστικό στάδιο.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι διαγωνιζόμενοι, θα καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής, συνολικού ύψους 37.642,00, δηλαδή 2% επί του εκτιμώμενου προϋπολογισμού του έργου χωρίς την αναθεώρηση.

Οι θέσεις στάθμευσης

Στο σύνολο των 252 θέσεων στάθμευσης, οι 9 είναι για αποκλειστική χρήση των πελατών των καταστημάτων.

Οι 9 θέσεις ιδιωτικής χρήσης κατανέμονται 3 στον Α’ όροφο και 6 στον Β’ όροφο, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα απομόνωσης του σταθμού δημόσιας χρήσης. Στην περίπτωση αυτή ο υπόλοιπος σταθμός μπορεί να απομονώνεται με μπάρες που κλείνουν στην άνοδο προς Γ’ όροφο και στο υπόλοιπο τμήμα του Β’ ορόφου. Επίσης το Υπόγειο θα απομονώνεται πλήρως από το επίπεδο του Ισογείου (χώρος εισόδου).

Ο πολυώροφος Σταθμός Αυτοκινήτων είναι στεγασμένος, δημοσίας χρήσεως και θα λειτουργεί με αυτοεξυπηρέτηση . Η είσοδος – έξοδος του Σταθμού προβλέπεται στην οδό Φιλελλήνων, με τη διασφάλιση επαρκούς χώρου αναμονής των οχημάτων (3 θέσεις), όπως απαιτείται από τη νομοθεσία.

Δημιουργούνται 3 καταστήματα στο Ισόγειο, Α’ όροφο και τμήμα του Α’ Υπογείου με πρόσβαση από τον ακάλυπτο χώρο επί της οδού Δημητριάδος, συνολικού εμβαδού 539.97 μ2 (κύριοι και βοηθητικοί χώροι).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το