Τοπικά

Νέος αντιδήμαρχος Οικονομικών ο Γ. Νέμτσας στον Δήμο Ρήγα Φεραίου

Ο δημοτικός σύμβουλος Γ. Νέμτσας ορίστηκε με απόφαση του δημάρχου Ρήγα Φεραίου Δημ. Νασίκα, νέος αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, με θητεία από 23-12-2022 έως 31-12-2023. Να αναφερθεί ότι ο κ. Νέμτσας αναλαμβάνει στη θέση τού πρόσφατα αποβιώσαντος αντιδημάρχου Γιάννη Κουβάτα, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο στην παλαιά εθνική οδό Λάρισας-Βόλου.
Από την πλευρά του ο δήμαρχος Ρήγα Φεραίου, Δημ. Νασίκας, μετά την υπογραφή της απόφασης, συναντήθηκε με τον κ. Νέμτσα και σε δήλωσή του ανέφερε:
«Ευχόμαστε καλή δύναμη στα νέα του καθήκοντα και στο έργο που θα επιτελέσει προς όφελος του Δήμου και των δημοτών».

Ο νέος αντιδήμαρχος αναλαμβάνει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
– Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.

-Την εποπτεία του τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα του γραφείου Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας, του γραφείου Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών δραστηριοτήτων, του γραφείου Απασχόλησης και Τουρισμού με τις αρμοδιότητες όπως περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, την υπογραφή εγγράφων των τομέων των αρμοδιοτήτων του, την εποπτεία του προσωπικού του Δήμου που αντιστοιχεί στα τμήματα αρμοδιότητάς του, την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ’ αυτόν εκ μέρους του δημάρχου, τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Ο αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του, δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του, είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
Τις αρμοδιότητες των αντιδημάρχων που απουσιάζουν ή κωλύονται, ασκεί ο δήμαρχος.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 33 Ν. 4483/2017, ο κατά τα ανωτέρω ορισθείς αντιδήμαρχος, θα λαμβάνει από τον Δήμο Ρήγα Φεραίου την κατά τον Νόμο προβλεπόμενη αντιμισθία.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το