Τοπικά

Νέο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων στο λιμάνι του Βόλου – Οι εταιρείες που αναλαμβάνουν 

Συνεργασία με τις εταιρείες που μονοπωλιακά διαχειρίζονται τα απόβλητα των πλοίων αναπτύσσει η ΟΛΒ που για το σχέδιο παραλαβής – διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων υπέγραψε στις 14-05-2020 σύμβαση με την «ANTIPOLLUTION ANE» για παραλαβή – διαχείριση στερεών αποβλήτων πλοίων και στις 27-05-2020 σύμβαση με τη «NORTH AEGEAN SLOPS EMAE» για παραλαβή – διαχείριση υγρών αποβλήτων πλοίων.
Οι «βασιλιάδες» των αποβλήτων Ορφανίδης και Βασιλειάδης με τη «North Aegean Slops» και την «Antipollution ANE» αντίστοιχα θα είναι οι διαχειριστές.
Ο ΟΛΒ αναθεώρησε σύμφωνα με τον νόμο, το σχέδιο παραλαβής – διαχείρισης απόβλητων και καταλοίπων φορτίου πλοίων.

Σε όσες λιμενικές εγκαταστάσεις δεν είχαν προλάβει να συμμορφωθούν με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία, δηλαδή να συντάξουν σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων και να αποκτήσουν ευκολίες υποδοχής αποβλήτων, το υπουργείο Ναυτιλίας έδωσε από το 2006 τη δυνατότητα να ενταχθούν στο σχέδιο κάποιας γειτονικής τους εγκατάστασης. Κάνοντας χρήση αυτής της οδηγίας οι: Παράκτια Εγκατάσταση «Ηρακλής ΑΓΕΤ – Εργοστάσιο Βόλου», * Ναυπηγείο «Κυριάκος – Σαράντης – Σταύρος Κούρης ΟΕ», Δήμου Αλμυρού * Ναυπηγείο «Γρηγόριος Π. Καρταπάνης», Δήμου Βόλου * Ναυπηγείο «Παιδιά Απόστολου Κούρη ΟΕ», Δήμου Νοτίου Πηλίου * Ναυπηγείο «Αφοί Κούρη ΟΕ», Δήμου Νοτίου Πηλίου * Παράκτια Εγκατάσταση ΕΚΟ ΑΒΕΕ στη Ν. Αγχίαλο, Δήμου Βόλου * Παράκτια Εγκατάσταση ΕΛΙΝΟΪΛ ΑΕ στην Αγριά * Λιμένας Αμαλιάπολης, Δήμου Αλμυρού * Λιμένας Αγριάς, Δήμου Βόλου * Λιμένας Αγίου Ιωάννη, Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου * Αλιευτικό Καταφύγιο Νταμούχαρης, Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου * Λιμενίσκος Παραλίας Αλμυρού, Δήμου Αλμυρού * Λιμενίσκος «Άγιος Ιωάννης», Δήμου Αλμυρού * Λιμενίσκος «Χοροστάσι – Πλατανόρεμα», Δήμου Αλμυρού * Λιμένας Πλατανιά, Δήμου Νοτίου Πηλίου * Αλιευτικό Καταφύγιο Κατηγιώργη, Δήμου Νοτίου Πηλίου * Αλιευτικό Καταφύγιο Μηλίνας, Δήμου Νοτίου Πηλίου * Λιμενίσκος Νέας Αγχιάλου, Δήμου Βόλου * Αλιευτικό Καταφύγιο Αγιοκάμπου, Δήμου Αγιάς * Αλιευτικό Καταφύγιο Στομίου, Δήμου Αγιάς υπέβαλαν αιτήματα στην ΟΛΒ ΑΕ για ένταξή τους στο σχέδιο παραλαβής – διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων του Λιμένα Βόλου. Για την ένταξη των προαναφερόμενων λιμενικών εγκαταστάσεων συντάχθηκαν σχέδια.

Η ΑΓΕΤ στις 11-06-2020 και το Ναυπηγείο «Κυριάκος-Σαράντης-Σταύρος Κούρης ΟΕ» δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν τη συνέχιση ένταξής τους στο σχέδιο παραλαβής αποβλήτων πλοίων της ΟΛΒ ΑΕ, ενώ από τους ΕΚΟ ΑΒΕΕ * Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου * Δήμο Αλμυρού * Δήμο Νοτίου Πηλίου αν και ζητήθηκε επανειλημμένα η άποψή τους, δεν λήφθηκε απάντηση, οπότε οι αντίστοιχες λιμενικές εγκαταστάσεις εξαιρούνται πλέον του σχεδίου.
Για την χωρητικότητα υποδοχής των υγρών αποβλήτων ανάδοχο παραχωρήθηκε χερσαίος λιμενικός χώρος εμβαδού 1.806,87 m2 στον 3ο προβλήτα, για την εγκατάσταση και αποθήκευση του απαραίτητου εξοπλισμού του (φορτηγά – βυτιοφόρα οχήματα, κάδοι, εξαρτήματα κ.λπ.).

Οι λιμενικές ευκολίες υποδοχής θεωρούνται επαρκείς όταν εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες των πλοίων που συνήθως καταπλέουν στο λιμάνι και μπορούν να παραλαμβάνουν τις ποσότητες και τους διαφορετικούς τύπους των αποβλήτων τους χωρίς να προκαλούν αδικαιολόγητη καθυστέρηση στα πλοία. Ο Οργανισμός Λιμένα Βόλου Α.Ε., είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει αποζημίωση στα πλοία λόγω αδικαιολόγητης καθυστέρησης κατά την παραλαβή αποβλήτων ή καταλοίπων φορτίου. Το ύψος της είναι ανάλογο με τον χρόνο καθυστέρησης του πλοίου.

Η παραλαβή των λυμάτων από τα πλοία γίνεται με κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα. Τα βυτιοφόρα οχήματα που χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση είναι χωρητικότητας μεγαλύτερης των 15 m3. Το εκάστοτε πλοίο που θέλει να παραδώσει λύματα υποβάλλει το «Έντυπο Κοινοποίησης Στοιχείων», στον εργολάβο, στον Οργανισμό Λιμένος Βόλου ΑΕ και στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, όπως και στην περίπτωση των πετρελαιοειδών αποβλήτων. Το βυτιοφόρο όχημα προσεγγίζει κατάλληλα το πλοίο, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του πληρώματος και του προσωπικού, καθώς και η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, σύμφωνα με όλα τα σχετικά μέτρα ασφαλείας και προστασίας που ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Πριν την έναρξη παράδοσης των λυμάτων γίνονται από τον υπεύθυνο του μέσου παραλαβής και από τον υπεύθυνο του πλοίου, συγκεκριμένοι έλεγχοι και τίθεται σε ετοιμότητα και το σχετικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση ατυχήματος. Κατόπιν όλων των απαραίτητων ελέγχων αρχίζει τη διαδικασία παραλαβής, αφού έχει κατάλληλα σημανθεί και αποκλειστεί ο χώρος των εργασιών συλλογής, ώστε να μην πλησιάζει σε αυτόν οποιοσδήποτε άλλος δεν εμπλέκεται στη διαδικασία. Η συλλογή των λυμάτων διενεργείται είτε μέσω των αντλιών του πλοίου, είτε μέσω του βυτιοφόρου οχήματος. Τελικός νόμιμος αποδέκτης των λυμάτων είναι ο Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων του Βόλου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το