Τοπικά

Το νέο ΔΣ Συνδέσμου Εργοδηγών Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων και αντιπρόσωποι για ΠΟΣΕΗ – ΟΕΒΕΜ

Μετά τις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου Εργοδηγών Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων και Συντηρητών Καυστήρων Νομού Μαγνησίας, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 3 Μαΐου και κατόπιν συγκρότησης σε Σώμα των εκλεγμένων μελών, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου αποτελείται από παλαιά και καινούργια πρόσωπα με πολύ όρεξη για δουλειά.
Η πλήρης σύνθεση της νέας Διοίκησης είναι: Πρόεδρος Μαουσίδης Σεραφείμ, αντιπρόεδρος Θώμος Γεώργιος Πανταζής, γενικός γραμματέας Τσίρος Δημήτριος, ταμίας Κοντογιάννης Δημήτριος Απόστολος, μέλη Γκάγκας Γεώργιος, Μαϊτιανός Απόστολος και Πρεμέτης Παύλος.
Αντιπρόσωποι για την ΠΟΣΕΗ και την ΟΕΒΕΜ εκλέχτηκαν οι Μαουσίδης Σεραφείμ, Γκάγκας Γεώργιος, Θώμος Γεώργιος Πανταζής και Τσίρος Νικόλαος.
Εξάλλου μετά τις αρχαιρεσίες του Ταμείου Αλληλοβοηθείας που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 3 Μαΐου 2017, εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο μετά τη συγκρότησή του σε Σώμα στις 10 Μαΐου 2017, έχει ως εξής:
Πρόεδρος Μαϊτιανός Απόστολος, αντιπρόεδρος Μαουσίδης Σεραφείμ, γενικός γραμματέας Θώμος Γεώργιος Πανταζής, ταμίας Κοντογιάννης Δημήτριος και μέλη Γκάγκας Γεώργιος, Πρεμέτης Παύλος και Κοντογιώργος Απόστολος.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το