Ελλάδα

Νεκρός 30χρονος σε τροχαίο

Óôïí ðáñÜëëçëï äñüìï Êïñßíèïõ -Ðáôñþí ï÷Þìáôá ðïõ êéíïýíôï ðñïò Êüñéíèï îÝöõãáí ôçò ðïñåßáò ôïõò êáé óõãêñïõóôÞêáí óôá êñÜóðåäá ôïõ äñüìïõ ôï Ýíá áðü ôá äõï ï÷Þìáôá áíáðïäïãýñéóå êáé  ÷ñåéÜóôçêå ç âïÞèåéá ôçò Ð.Õ. Êïñßíèïõ ãéá ôïí áðåãêëùâéóìü ôùí áôüìùí, ïé ôñáõìáôßåò ìåôáöåñèÞêáí óôï Íïóïêïìåßï Êïñßíèïõ .¸ñåõíåò ãéá ôá áßôéá ôïõ áôõ÷Þìáôïò äéåîÜãïíôáé áðü ôï Á.Ô. Êïñßíèïõ , ÄåõôÝñá 6 Öåâñïõáñßïõ 2012 .  ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÂÁÓÉËÇÓ ØÙÌÁÓ

Ένας 30χρονος έχασε τη ζωή του σήμερα το μεσημέρι σε τροχαίο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 2 μ.μ στο 3ο χλμ. Ιεράπετρας-Μακρύ Γιαλού Λασιθίου όταν το ΙΧ το οποίο οδηγούσε, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο αυτοκίνητο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Στο σημείο του δυστυχήματος έφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά ο 30χρονος ήταν ήδη νεκρός.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το