Τοπικά

Νέες περιοχές του Βόλου εντάσσονται στο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης – Τι περιλαμβάνεται στη μελέτη

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου ενέκρινε τον 1ο συγκριτικό πίνακα εργασιών τις μελέτης του νέου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης. Η μελέτη έχει ανατεθεί στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «VMC ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.» με συνολική προσφερόμενη τιμή 42.570,64 ευρώ με ΦΠΑ. Οι απαιτούμενες συμβατικές εργασίες που πρέπει να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της σύμβασης αφορούν στο στάδιο 1 την καταγραφή και κωδικοποίηση όλων των υφιστάμενων θέσεων οχημάτων και μοτό, καθώς επίσης και των υφιστάμενων ειδικών θέσεων για στάθμευση ΑμεΑ, θέσεων για φορτοεκφόρτωση, για επιβίβαση-αποβίβαση ξενοδοχείων, για χρηματαποστολές κλπ. Επίσης απογραφή των υφισταμένων ειδικών ρυθμίσεων στάθμευσης, της προσφοράς στάθμευσης στην οδό αλλά και της στάθμευσης σε οργανωμένους (υπαίθριος και στεγασμένους) χώρους δημόσιας χρήσης εκτός οδού. Στο πλαίσιο της σύμβασης προβλέπεται η αποτύπωση της υφιστάμενης ζήτησης για θέσεις στάθμευσης με παράλληλη καταγραφή των χαρακτηριστικών στάθμευσης σε διαδρομές καθώς και αποτίμηση των παράνομων σταθμεύσεων, δημιουργία σχετικών βάσεων δεδομένων, υπολογισμός δεικτών χαρακτηριστικών στάθμευσης και κατανομής της ζήτησης σε βραχεία, μέση και μακρά. Το στάδιο δύο περιλαμβάνει την εκπόνηση συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης με την περιοχή και τις κατηγορίες των θέσεων, τις ημέρες και ώρες λειτουργίας, το προτεινόμενο νέο καθεστώς με αναλυτικούς χάρτες και υπομνήματα με τις θέσεις επί πληρωμή, τις θέσεις των μονίμων κατοίκων καθώς και τις ειδικές θέσεις στάθμευσης.

Η περιοχή της μελέτης περικλείεται από τις οδούς Φιλελλήνων, Κωνσταντά, 54ου Συντάγματος, 28ης Οκτωβρίου, Βασσάνη, Παπαδιαμάντη, Λαμπράκη, Ιάσονος καθώς και η κεντρική εμπορική περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ν.Ιωνίας.
Μετά από τεκμηριωμένη πρόταση του αναδόχου, η οποία έλαβε τη σύμφωνη γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η περιοχή μελέτης επεκτάθηκε για λόγους χρήσεων γης, αλλά και για να αντιμετωπίσει θέματα υπερχείλισης στάθμευσης και περιέλαβε τις παρακάτω περιοχές:
– Περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ιάσονος, Ηπείρου, Αργοναυτών και Μπόρελ.
– Περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Φιλελλήνων, Πολυμέρη, Περραιβού, Τσοποτού, Φιλ. Ιωάννου, Δημητριάδος, Φιλελλήνων.
– Περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Φιλελλήνων, Μαγνήτων, Κοραή, Κωνσταντά, Φιλελλήνων.
– Περιοχή που περικλείεται από τις οδούς 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ, Αν. Γαζή, Βασσάνη, 28ης Οκτωβρίου, 54ου Συντάγματος.
– Περιοχή που περικλείεται από τις οδούς 2ας Νοεμβρίου, Βασσάνη, Παπαδιαμάντη, Θουκιδίδου, 2ας Νοεμβρίου.
Στη συνεδρίαση της 26ης Μαΐου το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Μαγνησίας είχε γνωμοδοτήσει επίσης ομόφωνα υπέρ της έγκριση του 1ου συγκριτικού πίνακα εργασιών της μελέτης.

Διαγωνισμός για τον καθαρισμό δημοτικών οικοπέδων
Συνοπτικό διαγωνισμό προκήρυξε ο δήμαρχος Βόλου για τις εργασίες καθαρισμού των δημοτικών οικοπέδων για τις ανάγκες πυροπροστασίας. Οι εργασίες αφορούν οικόπεδα στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Βόλου και ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 24.862 ευρώ με ΦΠΑ. Οι προσφορές θα υποβληθούν μέχρι τις 15 Ιουνίου είτε με κατάθεση στο Πρωτόκολλο του Δήμου Βόλου είτε με κατάθεση στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός διεξάγεται με σφραγισμένες προσφορές και το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το