Τοπικά

Νέες χρεώσεις ύδρευσης αποφάσισε για τις Μηλιές η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νοτίου Πηλίου

Μηνιαίως για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο θα γίνεται καταμέτρηση των καταναλωθέντων κυβικών νερού ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Μηλεών και για κάθε μήνα η χρέωση των κυβικών να είναι 0,15€/κυβικό μέτρο για κατανάλωση από 0 έως 20 κυβικά και 1,85€/κυβικό μέτρο από 21κυβικά και άνω, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νοτίου Πηλίου.

Να αναφερθεί ότι σύμφωνα με σχετικό άρθρο του ισχύοντα κανονισμού ύδρευσης, καθώς και με απόφαση του 2014 «Ενοποίηση τελών ύδρευσης σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ν. Πηλίου», η λήψη των ενδείξεων των υδρομετρητών γίνεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου δύο φορές το έτος, προκειμένου να εκδοθούν οι βεβαιωτικοί κατάλογοι της κάθε Δημοτικής Ενότητας.
Σε ό,τι αφορά στη Δ.Ε. Μηλεών, η λήψη των ενδείξεων γίνεται τους μήνες Μάιο και Οκτώβριο κάθε έτους καθώς η χρέωση του νερού αφορά στην κατανάλωση που πραγματοποιήθηκε την περίοδο από 1/6 έως 30/9 κάθε έτους, ενώ για τους υπόλοιπους 8 μήνες του έτους υφίσταται ατέλεια ύδρευσης. Η χρέωση του νερού είναι 0,15€/κμ από 0 έως 80κμ και 1,85€/κμ από 81κμ και άνω.

Όπως επισημάνθηκε στην εισήγηση του υπεύθυνου του Γραφείου Ύδρευσης του Δήμου Νοτίου Πηλίου Γ. Μανούδη «καθώς η χρέωση του νερού από 0 έως 80κ.μ. είναι ιδιαίτερα χαμηλή, παρατηρείται αυξημένη ή και άσκοπη κατανάλωση μέχρι τη συγκεκριμένη ποσότητα, γεγονός που δυσχεραίνει την παροχή επαρκούς ποσότητας νερού ιδιαίτερα κατά την περίοδο Ιούλιο – Αύγουστο κατά την οποία αφενός υπάρχει αυξημένη ζήτηση λόγω της τουριστικής περιόδου και αφετέρου η παροχή νερού από τις πηγές είναι εμφανώς μειωμένη λόγω της καλοκαιρινής λειψυδρίας. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα υπερκατανάλωσης του νερού ή της άσκοπης χρήσης του καθώς και να υπάρχει η δυνατότητα παροχής επαρκούς ποσότητας πόσιμου νερού στο δίκτυο ύδρευσης της ΔΕ Μηλεών θα πρέπει να αυξηθεί η συχνότητα λήψης των ενδείξεων των υδρομετρητών και να τροποποιηθεί η απόφαση ως προς τον τρόπο χρέωσης των καταναλωθέντων κυβικών. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει η λήψη των ενδείξεων να γίνεται μηνιαίως και η ποσότητα των 80κμ με τη χαμηλή χρέωση να κατανεμηθεί στους τέσσερις καλοκαιρινούς μήνες (20κμ/ μήνα)».

Μετά τα προαναφερόμενα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νοτίου Πηλίου έκανε δεκτή ομόφωνα την εισήγηση και αποφάσισε όπως στη Δ.Ε. Μηλεών η καταμέτρηση των καταναλωθέντων κυβικών να γίνεται μηνιαίως για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο και για κάθε μήνα η χρέωση των κυβικών να είναι 0,15€/κ.μ. από 0 έως 20κ.μ. και 1,85€/κμ από 21κ.μ. και άνω.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το